eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE - przetargiUNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-03-01
2024-03-11
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2024-02-29
2024-03-08
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa dwóch dronów z osprzętem na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2024-02-29
2024-03-08
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu pn. Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie (Regionalna Inicjatywa Doskonałości)
2024-02-27
2024-03-06
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2024-02-23
2024-03-12
Olsztyn Roboty budowlane UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Remont pomieszczenia 344 Szkoły doktorskiej oraz sali 099 w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 UWM w Olsztynie.
2024-02-23
2024-03-06
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa jednorazowa odczynników chemicznych oraz środków kontrastowych do badań na potrzeby jednostek UWM w Olsztynie
2024-02-22
2024-03-04
Olsztyn Usługi UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Usługi ubezpieczenia pojazdów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2024-02-16
2024-03-06
Olsztyn Roboty budowlane UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Remont pomieszczeń Hali sportowej przy ul. Prawocheńskiego 7 UWM w Olsztynie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-02-22
2024-03-01
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sukcesywna leków z medycyny ludzkiej do jednostek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2024-02-22
2024-03-01
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sprzętu szkol.-pozoracyjnego oraz ratowniczego z zakresu 1 pomocy przedmedycznej dla jednostki Straży UWM w celu przeprowadzenia szkoleń oraz treningu personalnego pracowników jednostki.
2024-02-22
2024-03-01
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu multimedialnego dla jednostek UWM w Olsztynie.
2024-02-21
2024-02-29
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa gadżetów reklamowych na potrzeby Zakładu Poligraficznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2024-02-21
2024-03-01
Olsztyn Usługi UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2024-02-21
2024-02-29
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2024-02-19
2024-02-28
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa nowego sprzętu oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2024-02-15
2024-02-23
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu multimedialnego dla jednostek UWM w Olsztynie.
2024-02-13
2024-02-21
Olsztyn Usługi UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Sukcesywne świadczenie usług transportowych autokarami minimum 50 osobowymi wraz z kierowcą na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2024-02-13
2024-03-01
Olsztyn Roboty budowlane UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Remont pomieszczeń 134, 202 Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2024-02-12
2024-02-21
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa jednorazowa odczynników chemicznych do jednostek UWM w Olsztynie
2024-02-09
2024-02-19
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa mebli na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2024-02-09
2024-02-19
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa: telewizora, obiektywu i sildera na potrzeby jednostek UWM w Olsztynie
2024-02-06
2024-02-14
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa mikroskopu optycznego wraz z kamerą i wirówki z adapterem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
2024-02-05
2024-02-15
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sukcesywna odzieży ochronnej, zabezpieczającej i artykułów BHP do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2024-02-01
2024-02-20
Olsztyn Roboty budowlane UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Remont pomieszczeń Wydziału Nauk Ekonomicznych w budynku przy ul. Prawocheńskiego 3 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2024-01-30
2024-02-09
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2024-01-30
2024-02-07
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Wykonanie i dostawa akcesoriów oraz materiałów promujących na potrzeby jednostek UWM w Olsztynie
2024-01-30
2024-02-08
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2024-01-26
2024-02-06
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia badań patomorfologicznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-02-28
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa telewizora do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2024-02-27
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa mikroskopu optycznego wraz z kamerą i wirówki z adapterem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
2024-02-23
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sukcesywna leków weterynaryjnych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
2024-02-23
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Straży Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 6 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2024-02-22
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawy sukcesywne drobnego sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2024-02-20
brak danych
Olsztyn Usługi UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Sukcesywne świadczenie usług związanych z obsługą techniczną i nadzorem oraz serwisem operatorskim; "Telemetrycznego Systemu Nadzoru i Sterowania - UWM"... .
2024-02-19
brak danych
Olsztyn Usługi UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Pobyt i organizacja zgrupowania szkoleniowo-kondycyjnego dla członków Zespołu Pieśni i Tańca UWM "Kortowo"
2024-02-16
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sukcesywna gazów technicznych, medycznych, spawalniczych oraz specjalistycznych wraz z dzierżawą butli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2024-02-08
brak danych
Olsztyn Usługi UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych oraz cateringowych dla potrzeb Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2024-02-06
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników i podłoży mikrobiologicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2024-02-06
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE "Sukcesywna dostawa projektorów multimedialnych do jednostek organizacyjnych uczelni."
2024-02-06
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE "Dostawa narzędzi laparoskopowych do Katedry Urologii UWM w Olsztynie"
2024-02-05
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sukcesywna leków z medycyny ludzkiej do jednostek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2024-02-01
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sukcesywna leków weterynaryjnych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
2024-01-31
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa oprogramowań na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2024-01-30
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Remont pomieszczenia w budynku przy ul. Oczapowskiego 5 na potrzeby Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2024-01-30
brak danych
Olsztyn Usługi UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Świadczenie usług telefonii komórkowej i internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń dla Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2024-01-30
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawy sukcesywne płynów weterynaryjnych do leczenia zwierząt na potrzeby Polikliniki Weterynaryjnej UWM w Olsztynie
2024-01-30
brak danych
Olsztyn Usługi UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn: "Modernizacja budynku Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Oczapowskiego 6,8 i Pl. Łódzkim 4,5
2024-01-30
brak danych
Olsztyn Usługi UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podczas rozgrywek piłki siatkowej mężczyzn "PlusLiga" w sezonie 2023-2024

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.