eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE - przetargiUNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-25
2022-12-05
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawy sukcesywne materiałów weterynaryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-25
2022-12-05
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sukcesywna papieru biurowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2022-11-24
2022-12-02
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa jednorazowa odczynników chemicznych na potrzeby UWM oraz odczynników chemicznych w ramach proj. nr POIR.04.04.00-00-1792/18-00 pt. "Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET".
2022-11-22
2022-11-30
Olsztyn Usługi UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Sukcesywne świadczenie usług transportowych na autokary do 21 osób na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2022-11-22
2022-12-07
Olsztyn Roboty budowlane UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Remont dachu polegający na ułożeniu warstwy papy na budynku Domu Studenta nr 7 przy ul. Kanafojskiego 12 w Olsztynie
2022-11-22
2022-11-30
Olsztyn Usługi UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Wykonanie usługi polegającej na opiece powdrożeniowej dla systemu informatycznego SIMPLE.ERP, eksploatowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2022-11-21
2022-11-29
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie .
2022-11-17
2022-11-25
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Zakup i dostawa wyposażenia sali ćwiczeń dla kierunku " Produkcja Muzyczna i Realizacja Dźwięku" na potrzeby Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2022-11-14
2022-11-29
Olsztyn Roboty budowlane UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Modernizacja polegająca na częściowym utwardzeniu terenu, poszerzeniu schodów i innych drobnych prac modernizacyjnych na plaży kortowskiej.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-16
2022-11-24
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sukcesywna karm do Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-16
2022-11-24
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Wykonanie i dostawa pendrive z logo na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2022-11-15
2022-11-23
Olsztyn Usługi UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Przeprowadzenie 6 szkoleń z zakresu technologii BIM dla studentów oraz nauczycieli akademickich Wydziału Geoinżynierii w ramach projektu nr POWR. 03.05.00-00-Z201/18
2022-11-15
2022-11-24
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa wraz z wymianą zasilacza UPS w budynku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-15
2022-11-23
Olsztyn Usługi UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych dla pracowników, doktorantów i studentów UW-Mw Olsztynie
2022-11-15
2022-11-23
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawy sukcesywne materiałów medycznych do Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-14
2022-11-22
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Zakup i dostawa oprogramowania do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2022-11-14
2022-11-22
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników i podłoży mikrobiologicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-14
2022-11-22
Olsztyn Usługi UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Usługa tłumaczeń języka migowego w ramach wsparcia dydaktycznego studentów Głuchych i słabosłyszących Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-14
2022-11-22
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa mebli do Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji.
2022-11-14
2022-11-22
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-14
2022-11-22
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-10
2022-11-18
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawy sukcesywne materiałów weterynaryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-10
2022-11-18
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Zakup inwestycyjny dotyczący sieci bezprzewodowej
2022-11-09
2022-11-17
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa zestawu implantów tytanowych płyt blokowanych wraz z wkrętami oraz instrumentarium do Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie
2022-11-09
2022-11-18
Olsztyn Usługi UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-08
2022-11-16
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-04
2022-11-14
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-04
2022-11-15
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-03
2022-11-15
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-25
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sukcesywna karm do Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-22
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Wykonanie remontu tarasu w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w części S2 przy ul. Oczapowskiego 12B w Olsztynie.
2022-11-21
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Wykonanie remontu Domu Studenta nr 6 Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego przy ul. Kanafojskiego 4 Olsztynie
2022-11-21
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Remont linii światłowodowej w relacji Dział Telekomunikacji - Wydział Ochrony i Dozoru Mienia z odgałęzieniem do węzła znajdującego się w obiekcie stołówki akademickiej - węzeł "Stołówka".
2022-11-21
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-21
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawy sukcesywne materiałów weterynaryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-18
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-17
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Modernizacja (wymiana w trybie awaryjnym ), fragmentu istniejącej kanałowej sieci CO zasilającej budynek WR i L oraz Szklarnie doświadczalne i 2 Tunele foliowe przy ul. Heweliusza 22 w Olsztynie.
2022-11-15
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie .
2022-11-15
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa lamp operacyjnych na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-15
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa skanera 3D, kamery do tekstur oraz zestawu do skanowania stacjonarnego na potrzeby Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-15
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Remont pomieszczeń Wydziału Biologii i Biotechnologii w budynku przy ul. Oczapowskiego 1A Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2022-11-15
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa aparatury badawczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-15
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Remont dachu polegający na ułożeniu warstwy papy na budynku Domu Studenta nr 7 przy ul. Kanafojskiego 12 w Olsztynie
2022-11-15
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Modernizacja parkingu przy Wydziale Nauk Technicznych w formule zaprojektuj-wybuduj
2022-11-15
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Zakup, dostawa, montaż zabudowy szatni w Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji
2022-11-14
brak danych
Olsztyn Roboty budowlane UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i sterującej w Wc-CO/CTw w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12B poprzez instalację automatyki nadrzędnej TSN i S.
2022-11-10
brak danych
Olsztyn Usługi UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie B2 dla nauczycieli akademickich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu
2022-11-10
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawa sukcesywna nici chirurgicznych na potrzeby Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
2022-11-10
brak danych
Olsztyn Dostawy UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.