eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Szkoła Podstawowa nr 39

Szkoła Podstawowa nr 39 - przetargiSzkoła Podstawowa nr 39 - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-01
2022-06-16
Kraków Roboty budowlane Szkoła Podstawowa nr 39 Remont łazienek i szatni w Szkole Podstawowej nr 39 w Krakowie
2022-05-11
2022-05-24
Gdynia Dostawy Szkoła Podstawowa nr 39 Sukcesywna dostawa produktów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 39
2022-04-20
2022-05-05
Kraków Roboty budowlane Szkoła Podstawowa nr 39 Remont sal lekcyjnych, korytarzy oraz łazienek w Szkole Podstawowej nr 39 w Krakowie w podziale na 3 części
2022-03-22
2022-03-30
Gdynia Dostawy Szkoła Podstawowa nr 39 Sukcesywna dostawa produktów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 39
2019-04-18
2019-05-06
Kielce Roboty budowlane Szkoła Podstawowa nr 39 Wymiana podłóg w salach lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 39, ul. M. Krzyżanowskiej 8
2018-02-05
2018-02-13
Sosnowiec Usługi Szkoła Podstawowa Nr 39 Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej szkoły dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 39 w Sosnowcu
2015-11-04
2015-11-19
Gdynia roboty budowlane Szkoła Podstawowa Nr 39 Budowa drogi pożarowej do budynku Szkoły
2015-07-21
2015-08-05
Gdynia roboty budowlane Szkoła Podstawowa Nr 39 Robota budowlana. Przebudowa budynku Szkoły w ramach zabezpieczenia pożarowego ewakuacyjnych klatek schodowych.
2015-07-01
2015-07-16
Gdynia roboty budowlane Szkoła Podstawowa Nr 39 1.Robota budowlana Przebudowa budynku Szkoły w ramach zabezpieczenia pożarowego ewakuacyjnych klatek schodowych 2.Likwidacja progu- wejście główne budynku szkoły 3. Malowanie sali gimnastycznej
2014-04-02
2014-04-17
Gliwice roboty budowlane Szkoła Podstawowa nr 39 Modernizacja obiektu - przebudowa parterowego łącznika między budynkami szkoły wraz z przebudową świetlika dachowego nad dawnym holem wejściowym
2014-03-03
2014-03-12
Gliwice usługi Szkoła Podstawowa nr 39 Organizacja kolonii śródrocznej dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 39 w Gliwcach
2013-09-18
2013-10-03
Gliwice roboty budowlane Szkoła Podstawowa nr 39 Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 w Gliwicach przy ulicy Obrońców Pokoju 4 w ramach programu rządowego Radosna Szkoła.
2013-05-23
2013-06-07
Sosnowiec roboty budowlane Szkoła Podstawowa Nr 39 Przebudowa sanitariatów -III etap w budynku Szkoły Podstawowej nr 39 w Sosnowcu .
2013-03-08
2013-03-18
Gdynia dostawy Szkoła Podstawowa Nr 39 Dostawa bonów towarowych
2012-10-31
2012-11-15
Gliwice roboty budowlane Szkoła Podstawowa nr 39 Remont sali gimnastycznej
2012-05-25
brak danych
Gliwice Usługi Szkoła Podstawowa nr 39 dystrybucja energii elektrycznej
2012-05-10
2012-05-28
Sosnowiec roboty budowlane Szkoła Podstawowa Nr 39 Szkoła Podstawowa nr 39 im.Gen.Zygmunta Berlinga, ul. Lubelska 51 41-219 Sosnowiec
2011-06-17
2011-06-29
Sosnowiec dostawy Szkoła Podstawowa Nr 39 Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Lubelska 51 41-219 Sosnowiec
2011-03-07
2011-03-15
Gliwice usługi Szkoła Podstawowa nr 39 Przeprowadzenie zajęć logopedycznych w ramach projektu Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
2011-02-08
2011-02-16
Gliwice usługi Szkoła Podstawowa nr 39 Wyłonienie kandydata do świadczenia usług koordynatora projektu Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Szkoła Podstawowa nr 39
Szkoła Podstawowa nr 39 - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-06-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Szkoła Podstawowa nr 39 Remont łazienek i szatni w Szkole Podstawowej nr 39 w Krakowie
2022-05-31
brak danych
Kraków Roboty budowlane Szkoła Podstawowa nr 39 Remont sal lekcyjnych, korytarzy oraz łazienek w Szkole Podstawowej nr 39 w Krakowie w podziale na 3 części
2022-04-08
brak danych
Gdynia Dostawy Szkoła Podstawowa nr 39 Sukcesywna dostawa produktów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 39
2018-03-23
brak danych
Sosnowiec Usługi Szkoła Podstawowa Nr 39 Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej szkoły dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 39 w Sosnowcu w 2018 roku"
2015-11-30
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Szkoła Podstawowa Nr 39 Budowa drogi pożarowej do budynku szkoły.
2015-08-19
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Szkoła Podstawowa Nr 39 Robota budowlana.Przebudowa budynku Szkoły w ramach zabezpieczenia pożarowego ewakuacyjnych klatek schodowych.
2015-08-04
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Szkoła Podstawowa Nr 39 1. Robota budowlana Przebudowa budynku Szkoły w ramach zabezpieczenia pożarowego ewakuacyjnych klatek schodowych. 2.Likwidacja progu- wejście główne budynku szkoły. 3. Malowanie sali gimnastycznej
2013-10-18
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Szkoła Podstawowa nr 39 Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 w Gliwicach przy ulicy Obrońców Pokoju 4 w ramach programu rządowego Radosna Szkoła.
2013-07-02
brak danych
Sosnowiec Roboty budowlane Szkoła Podstawowa Nr 39 Przebudowa sanitariatów- III etap w budynku Szkoły Podstawowej Nr 39 ul. Lubelska w Sosnowcu
2012-12-05
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Szkoła Podstawowa nr 39 Remont sali gimnastycznej
2012-07-12
brak danych
Gliwice Usługi Szkoła Podstawowa nr 39 dystrybucja energii elektrycznej
2012-06-27
brak danych
Sosnowiec Roboty budowlane Szkoła Podstawowa Nr 39 Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Gen. Zygmunta Berlinga, ul. Lubelska 51 41-219 Sosnowiec
2011-07-20
brak danych
Sosnowiec Dostawy Szkoła Podstawowa Nr 39 DOSTAWA I WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH w budynku Szkoły Podstawowej Nr 39 w Sosnowcu
2010-09-03
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Szkoła Podstawowa Nr 39 Wykonanie placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni
2010-07-21
brak danych
Sosnowiec Roboty budowlane Szkoła Podstawowa Nr 39 Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 39 w Sosnowcu
2010-07-08
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Szkoła Podstawowa Nr 39 Wymiana posadzek w salach lekcyjnych i na korytarzu na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej Nr 39 w Gdyni
2009-06-25
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Szkoła Podstawowa Nr 39 Wymiana posadzek w salach lekcyjnych i remont sanitariatu dziewczęcego w Szkole Podstawowej Nr 39 w Gdyni
2008-09-07
brak danych
Gdynia Roboty budowlane Szkoła Podstawowa Nr 39 Remont sali gimnastycznej z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej 39
2008-08-01
brak danych
Sosnowiec roboty budowlane Szkoła Podstawowa Nr 39 Adaptacja 3 pomieszczeń i szatni dla oddziałów 0 w budynku Szkoły Podstawowej nr 39 w Sosnowcu
2008-04-04
brak danych
Gdynia dostawy Szkoła Podstawowa Nr 39 Dostawa energii cieplnej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Szkoła Podstawowa nr 39
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.