eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARII GRZEGORZEW

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARII GRZEGORZEW - przetargiSPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARII GRZEGORZEW - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-06-16
2021-06-25
Police Dostawy SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARII GRZEGORZEW Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w 7 częściach dla jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego
2021-06-09
2021-06-24
Otwock Roboty budowlane SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU Wykonanie robót polegających na modernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnieniu stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARII GRZEGORZEW
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARII GRZEGORZEW - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-27
2021-05-18
Otwock Roboty budowlane SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU Wykonanie robót polegających na modernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnieniu stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.
2021-03-24
2021-04-06
Police dostawy SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARII GRZEGORZEW Sukcesywne dostawy chemii gospodarczej oraz profesjonalnej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego
2021-03-24
2021-04-06
Police Dostawy SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARII GRZEGORZEW Sukcesywne dostawy chemii gospodarczej oraz profesjonalnej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego
2020-12-07
2020-12-22
Police Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w formule zaprojektuj i wybuduj
2020-11-30
2020-12-09
Gdynia Usługi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 \"Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 04.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.\"
2020-11-23
2020-12-03
Police Dostawy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach Sukcesywne dostawy środków żywności dla jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego
2020-06-05
2020-06-22
Wrocław Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 Roboty budowlane- położenie wykładziny PCV obiektowej wna schodach, korytarzu i w pomieszczeniach
2020-05-08
2020-05-25
Wrocław Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 Roboty budowlane
2019-12-16
2019-12-30
Police Dostawy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach Sukcesywne dostawy chemii gospodarczej, profesjonalnej oraz basenowej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego
2019-11-29
2019-12-11
Police Dostawy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach Sukcesywne dostawy środków żywności dla jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego
2019-10-30
2019-11-15
Wrocław Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 ZP.1.30.10.2019
2019-06-24
2019-07-09
Otwock Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Wykonanie robót remontowych związanych z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku.
2019-06-24
2019-07-09
Łódź Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych polegających remoncie dachu budynku warsztatów szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi
2019-06-10
2019-06-19
Łódź Dostawy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Dostawę sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu w ramach projektu pod nazwą "Horyzont nowoczesnej edukacji" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
2019-06-03
2019-06-18
Łódź Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie 28 balkonów oraz na remoncie dachu budynku warsztatów szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi
2019-05-30
2019-06-14
Kraków Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Remont dachu budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 30 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Krakowie przy ul. Szujskiego 2 wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Krakowie - kontynuacja - część A.
2019-05-29
2019-06-14
Łódź Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie wybranych pracowni warsztatowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi
2018-12-04
2018-12-14
Gdynia Usługi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 "Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2019r. do dnia 31.12.2020r."
2018-11-29
2018-12-11
Police Dostawy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach Dostawy artykułów spożywczych dla SOSW nr 1 w Policach w podziale na części
2018-11-19
2018-11-29
Gdynia Usługi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2019r. do dnia 31.12.2020r

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARII GRZEGORZEW
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARII GRZEGORZEW - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-05-26
brak danych
Otwock Roboty budowlane SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU Wykonanie robót polegających na modernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - wzmocnieniu stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż.
2021-05-11
brak danych
Police Dostawy SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARII GRZEGORZEW Sukcesywne dostawy chemii gospodarczej oraz profesjonalnej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego
2021-01-23
brak danych
Płock Dostawy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Płocku Dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej Pb 95 (E5), oleju napędowego ON (B7) dla Gminy - Miasto Płock i jednostek organizacyjnych Gminy w 2021 r.
2021-01-12
brak danych
Police Dostawy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach Sukcesywne dostawy środków żywności dla jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego
2021-01-12
brak danych
Police Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-01-07
brak danych
Gdynia Usługi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 "Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 04.01.2021r. - 31.12.2022r."
2020-12-31
brak danych
Kraków Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 : Remont dachu budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 30 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Krakowie przy ul. Szujskiego 2 wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Krakowie.
2020-12-31
brak danych
Kraków Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Remont dachu budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 30 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Krakowie przy ul. Szujskiego 2 wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Krakowie - kontynuacja - część A.
2020-12-31
brak danych
Kraków Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 : Remont dachu budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 30 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Krakowie przy ul. Szujskiego 2 wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Krakowie.
2020-07-15
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 Roboty budowlane obejmujące położenie wykładziny obiektowej o wysokiej klasie ścieralności na chodach , spocznikach klatek schodowych , na I piętrze w szkole- długi korytarz oraz 21 salach w części internatowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10
2020-06-15
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 10 Na roboty budowlane obejmująceEtap 1) wymianę 39 drzwi jednoskrzydłowych , wewnętrznych na nowe o wymiarachszerokość 900 mm , wysokość 2000 mm oraz wymianę 1 drzwi dwuskrzydłowych , wewnętrznych Etap 2) malowanie pomieszczeń w szkole i internacie po wymianie drzwi Etap 3) położenie wykładziny PCV obiektowej o wysokiej klasie ścieralności na schodach , spoczynkach klatek schodowych , na I piętrze w szkole- korytarz oraz w 21 salach w części internatowej
2020-01-17
brak danych
Police Dostawy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach Sukcesywne dostawy chemii gospodarczej, profesjonalnej oraz basenowej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego
2020-01-15
brak danych
Płock Dostawy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Płocku Dostawa paliw ciekłychbenzyny bezołowiowej Pb 95 (E5), oleju napędowego ON (B7) dla Gminy - Miasto Płock i jednostek organizacyjnych Gminy w 2020 r.
2020-01-13
brak danych
Police Dostawy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach Sukcesywne dostawy środków żywności dla jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego
2019-08-05
brak danych
Otwock Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Wykonanie robót remontowych związanych z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku.
2019-08-01
brak danych
Łódź Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 "Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych polegających remoncie dachu budynku warsztatów szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi".
2019-07-22
brak danych
Łódź Dostawy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 "Dostawę sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu w ramach projektu pod nazwą "Horyzont nowoczesnej edukacji" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020".
2019-07-08
brak danych
Łódź Roboty budowlane Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie wybranych pracowni warsztatowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi
2019-01-04
brak danych
Police Dostawy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach Dostawy artykułów spożywczych dla SOSW nr 1 w Policach w podziale na części
2018-12-27
brak danych
Gdynia Usługi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 "Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2019r. - 31.12.2020r."

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO IM. MARII GRZEGORZEW
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.