eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - przetargiRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-24
2022-12-02
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.27.2022 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez ROPSWŚ
2022-11-23
2022-12-01
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.26.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-18
2022-11-28
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.24.1.2022 - Szkolenie FAS/FASD - metody pracy wspierające rozwój dziecka
2022-11-08
2022-11-16
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.22.2022 - Superwizja pracowników Regionalnych Placówek Opiekuńczo-Terapeutycznych i Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego
2022-10-17
2022-10-25
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.20.2022 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez ROPSWŚ
2022-10-12
2022-10-20
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.19.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-10-07
2022-10-17
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.14.1.2022 -Sukcesywne usługi przeprowadzenia diagnoz w ramach Podstawowego Zespołu Diagnostycznego w Regionalnym Centrum Pieczy Zastępczej
2022-09-26
2022-10-04
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.15.1.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-08-31
2022-09-13
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.18.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-08-26
2022-09-05
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.15.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-08-26
2022-09-09
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.17.2022 - Świadczenie usługi organizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 dla mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego
2022-08-25
2022-09-07
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez ROPSWŚ w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
2022-08-10
2022-08-18
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.13.2022 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez ROPSWŚ - projekt: Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
2022-08-10
2022-08-22
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Świadczenie usługi organizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 dla mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego
2022-07-27
2022-08-09
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.12.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-06-10
2022-06-20
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.10.2022 -Wybór osób realizujących usługę coachingu dla kadry zarządzającej/zespołów w instytucjach pomocy i integracji społecznej organizowanej przez ROPS.
2022-06-02
2022-06-10
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.11.2022 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-06-01
2022-06-09
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.8.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-04-13
2022-04-21
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.5.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-04-13
2022-04-22
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.6.2022 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas konwentu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-03-30
2022-04-08
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.4.2022- Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
2022-03-23
2022-04-01
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.3.2022 - Usługa szkoleniowa dla pracowników centrum usług społecznych w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia rodzin i osób

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-11-24
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.20.2022 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez ROPSWŚ
2022-11-23
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.19.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-11-15
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.14.1.2022 -Sukcesywne usługi przeprowadzenia diagnoz w ramach Podstawowego Zespołu Diagnostycznego w Regionalnym Centrum Pieczy Zastępczej
2022-11-02
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.15.1.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-10-18
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.17.2022 - Świadczenie usługi organizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 dla mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego
2022-10-10
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.15.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-09-27
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.18.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-09-23
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.9.2022 - Świadczenie usługi organizacji turnusów usprawniających po przebytym COVID-19 dla mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego
2022-09-22
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez ROPSWŚ w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
2022-09-07
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.12.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-08-31
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.13.2022 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez ROPSWŚ - projekt: Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
2022-08-01
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.8.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-07-07
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.11.2022 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-06-22
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.10.2022 -Wybór osób realizujących usługę coachingu dla kadry zarządzającej/zespołów w instytucjach pomocy i integracji społecznej organizowanej przez ROPS.
2022-05-25
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.6.2022 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas konwentu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-05-19
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.5.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-05-17
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Wybór osób realizujących usługę szkoleniową pod nazwą Trener Treningu Umiejętności Społecznych organizowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
2022-05-16
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.3.2022 - Usługa szkoleniowa dla pracowników centrum usług społecznych w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia rodzin i osób
2022-05-16
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.4.2022- Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
2022-04-13
brak danych
Katowice Usługi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ROPS.DO.3321.1.2022 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.