eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargiREGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-14
2023-12-11
Chorzów Roboty budowlane REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Topolowej w Łazach
2022-05-27
2022-06-13
Chorzów Roboty budowlane REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługa pełnienia pogotowia technicznego awaryjnego oraz wykonywanie robót remontowo - budowlanych dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2022-03-15
2022-03-24
Chorzów Usługi REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kompleksowe sprzątanie w budynkach oraz sprzątanie i utrzymywania terenów należących do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2022-02-14
2022-03-07
Chorzów Roboty budowlane REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rudzie Śląskiej przy ul. Tomanka, dz. nr 2730/145 wraz z zjazdem z ul. Tomanka oraz przyległym zagospodarowaniem terenu.
2022-02-11
2022-02-23
Chorzów Usługi REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kompleksowe sprzątanie w budynkach oraz sprzątanie i utrzymywania terenów należących do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2021-09-01
2021-09-09
Lubin Usługi Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania "Budowa inkubatora przedsiębiorczości przy ul 1-go Maja w Lubinie"
2020-12-29
2021-01-29
Zielona Góra Roboty budowlane Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na dz. ewidencyjnej nr 187/47 i 187/48 przy ul. Sportowej w Gubinie (BUDYNEK NR1)"
2020-10-12
2020-11-05
Chorzów Roboty budowlane Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Wykonanie (na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego) dokumentacji wykonawczej, wraz z doprojektowaniem części dokumentacji oraz budowa dla Etapu I inwestycji przy ulicy Plac Piastowski w Chorzowie
2020-06-22
2020-07-28
Zielona Góra Roboty budowlane Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na dz. ewidencyjnej nr 187/47 i 187/48 przy ul. Sportowej w Gubinie (BUDYNEK NR1)"
2020-04-10
2020-05-05
Chorzów Roboty budowlane Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Wykonanie (na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego) dokumentacji wykonawczej oraz budowa dla Etapu I inwestycji przy ulicy Plac Piastowski w Chorzowie.
2020-04-06
2020-04-27
Chorzów Roboty budowlane Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Usługa pełnienia pogotowia technicznego awaryjnego oraz wykonywanie robót remontowo - budowlanych dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2020-01-17
2020-02-07
Chorzów Usługi Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Usługa kompleksowego sprzątania w budynkach oraz sprzątanie i utrzymywania terenów należących do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2020-01-02
2020-01-23
Zielona Góra Roboty budowlane Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na dz. ewidencyjnej nr 187/47 i 187/48 przy ul. Sportowej w Gubinie (BUDYNEK NR1)"
2019-12-16
2020-01-09
Chorzów Roboty budowlane Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Wykonanie (na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego) dokumentacji wykonawczej oraz budowa dla Etapu I inwestycji przy ulicy Plac Piastowski w Chorzowie.
2019-12-05
2020-01-09
Chorzów Roboty budowlane Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Tomanka dz. nr 2730/145; 2731/145; 2735/325 i 2736/326 wraz z parkingiem podziemnym, zjazdem z ul. Tomanka oraz przyległym zagospodarowaniem terenu.
2019-08-05
2019-08-14
Chorzów Usługi Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Inwestor Zastępczy przy realizacji inwestycji pn.: "Wykonanie budynków mieszkalno - garażowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Żeromskiego w Chorzowie oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu."
2019-04-05
2019-05-09
Chorzów Roboty budowlane Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Projekt i budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rudzie Śląskiej przy ul. Tomanka, dz. nr 2730/145 wraz z zjazdem z ul. Tomanka oraz przyległym zagospodarowaniem terenu
2019-03-26
2019-04-25
Chorzów Roboty budowlane Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Chorzowie przy ul. Żeromskiego wraz z parkingiem podziemnym oraz przyległym zagospodarowaniem terenu.
2018-11-05
brak danych
Chorzów Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2018-11-05
brak danych
Chorzów Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Sprzątanie i utrzymywania terenów należących do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-02-23
brak danych
Chorzów Roboty budowlane REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Topolowej w Łazach
2024-01-25
brak danych
Chorzów Dostawy REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa ciepła, nośnika ciepła oraz świadczenie usług przesyłowych na rzecz obiektu mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy Placu Piastowskim w Chorzowie na działce geodezyjnej nr 1446/106
2023-11-24
brak danych
Chorzów Roboty budowlane REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie przyłącza obiektu mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy Placu Piastowskim w Chorzowie na działce geodezyjnej nr 1446/106
2023-07-12
brak danych
Lubin Roboty budowlane Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie Budowa inkubatora przedsiębiorczości przy ul. 1-Maja w Lubinie - zamówienie podobne.
2022-11-25
brak danych
Chorzów Dostawy REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie przyłącza cieplnego oraz dostarczanie w przyszłości ciepła do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, który będzie wybudowany przy ul. Piotra Tomanka w Rudzie Śląskiej na działce 2730/145
2022-08-31
brak danych
Chorzów Roboty budowlane REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Usługa pełnienia pogotowia technicznego awaryjnego oraz wykonywanie robót remontowo - budowlanych dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2022-06-10
brak danych
Chorzów Usługi REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kompleksowe sprzątanie w budynkach oraz sprzątanie i utrzymywania terenów należących do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2022-04-25
brak danych
Chorzów Roboty budowlane REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rudzie Śląskiej przy ul. Tomanka, dz. nr 2730/145 wraz z zjazdem z ul. Tomanka oraz przyległym zagospodarowaniem terenu.
2022-03-10
brak danych
Chorzów Usługi REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kompleksowe sprzątanie w budynkach oraz sprzątanie i utrzymywania terenów należących do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2021-10-27
brak danych
Lubin Usługi Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania "Budowa inkubatora przedsiębiorczości przy ul 1-go Maja w Lubinie"
2021-09-15
brak danych
Chorzów Dostawy REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków przy ul. Żeromskiego 13 i 17 w Chorzowie
2021-04-22
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na dz. ewidencyjnej nr 187/47 i 187/48 przy ul. Sportowej w Gubinie (BUDYNEK NR1)"
2021-01-13
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Wykonanie (na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego) dokumentacji wykonawczej, wraz z doprojektowaniem części dokumentacji oraz budowa dla Etapu I inwestycji przy ulicy Plac Piastowski w Chorzowie
2020-12-02
brak danych
Zielona Góra Roboty budowlane Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na dz. ewidencyjnej nr 187/47 i 187/48 przy ul. Sportowej w Gubinie (BUDYNEK NR1)"
2020-06-09
brak danych
Chorzów Roboty budowlane Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Usługa pełnienia pogotowia technicznego awaryjnego oraz wykonywanie robót remontowo - budowlanych dla Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2020-03-05
brak danych
Chorzów Usługi Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Usługa kompleksowego sprzątania w budynkach oraz sprzątanie i utrzymywania terenów należących do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2019-09-19
brak danych
Chorzów Usługi Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Inwestor Zastępczy przy realizacji inwestycji pn."Wykonanie budynków mieszkalno - garażowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Żeromskiego w Chorzowie oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu."
2018-12-19
brak danych
Chorzów Dostawy Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2018-12-04
brak danych
Chorzów Usługi Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Sprzątanie i utrzymywania terenów należących do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
2018-03-23
brak danych
Chorzów Usługi Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Wykonanie kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulicy Kadeckiej oraz Plac Piastowski w Chorzowie na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 2148/150, 2153/161, 2154/161, 1445/106, 1446/106, 1, 721/2, 722/2 - na podstawie koncepcji zagospodarowania działek z grudnia 2017 roku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
« Powrót do wyszukiwarki
Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.