eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu - przetargiRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-21
2023-03-31
Wałbrzych Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Dostawa zamrażarki do szokowego mrożenia osocza na potrzeby RCKiK w Wałbrzychu
2023-03-21
2023-03-29
Kielce Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KIELCACH Dostawy ciekłego azotu
2023-03-21
2023-04-11
Wrocław Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu "Wykonanie nowej hydroizolacji dachu płaskiego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu"
2023-03-21
2023-03-30
Wrocław Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu "Odbiór z miejsc wytwarzania, transport i utylizacja odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu",
2023-03-20
2023-03-31
Białystok Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku
2023-03-20
2023-03-29
Olsztyn Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do zlewanego UKKP z wbudowanym filtrem, w ilości do 4 000 sztuk
2023-03-16
2023-03-24
Lublin Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Dostawa: odczynniki anty HLA, kontrole, kalibratory oraz materiały zużywalne typu płytka odczytu na Luminex, kompatybilnych ze sobą do oznaczania przeciwciał anty-HLA ...
2023-03-16
2023-03-24
Bydgoszcz Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy Dostawa mikrokuwet oraz innych materiałów służących do pomiaru poziomu hemoglobiny dla RCKiK w Bydgoszczy
2023-03-16
2023-03-24
Kraków Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie "Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych na potrzeby RCKiK w Krakowie."
2023-03-15
2023-03-24
Lublin Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Dostawa samochodów na potrzeby RCKiK w Lublinie- 2 części
2023-03-14
2023-03-23
Słupsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników z dzierżawą 5 pras do automatycznej preparatyki odwirowanej krwi z instalacją, uruchomieniem.
2023-03-13
2023-03-22
Lublin Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w koncentratach krwinek płytkowych zawieszonych w osoczu dedykowanych do urządzenia Mirasol
2023-03-13
2023-03-28
Lublin Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Realizacja zadania pn. "Prace inwestycyjne związane z modernizacją Terenowego Oddziału RCKiK w Zamościu" w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego
2023-03-09
2023-03-24
Łódź Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi Przebudowa i remont części pomieszczeń Parteru w budynku wysokim Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi z przeznaczeniem na pomieszczenia archiwum zakładowego (ZP/04/2023)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-05
brak danych
Lublin dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Odczynniki do badania krwi.
2005-12-20
brak danych
Gdańsk dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dostawa odczynników, materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych, również związanych z procesem pulowania i archiwizacji) oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania, niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA, HIV, RNA, HCV, DNA, HBV metodami biolo

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-10
2023-03-20
Warszawa Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z roztworem wzbogacającym do KKP o pojemności 500 ml
2023-03-10
2023-03-20
Gdańsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Dostawy zestawów oraz igieł jednorazowego użytku do pobierania osocza oraz UKKP metodą aferezy automatycznej
2023-03-09
2023-03-17
Szczecin Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I ROZTWORÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH
2023-03-09
2023-03-17
Wałbrzych Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Dostawa urządzeń do przechowywania oraz transportu krwi i jej składników, w podziale na 4 części
2023-03-08
2023-03-16
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Usługi serwisowe sprzętu chłodniczego i mroźniczego
2023-03-08
2023-03-20
Kalisz Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU Dostawa zestawów jednorazowego użytku do inaktywacji patogenów w osoczu kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Macotronic B2
2023-03-08
2023-03-17
Radom Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. DR KONRADA VIETHA W RADOMIU Sprzedaż, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego".
2023-03-07
2023-03-16
Wrocław Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Dostawa 5 000 szt zestawów pojemników potrójnych pustych z pojemnikiem macierzystym o pojemności od 450 do 600 ml i z dwoma pojemnikami transferowymi w okresie 6 miesięcy
2023-03-07
2023-03-15
Poznań Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa rękawic medycznych, plastrów do zatrzymywania krwawienia oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
2023-03-06
2023-03-15
Katowice Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Dostawa roztworu osoczozastępczego do przechowywania i zawieszania KKP
2023-03-06
2023-03-17
Wałbrzych Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Dostawa pojemników do pobierania i preparatyki krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
2023-03-03
2023-03-15
Zielona Góra Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE Dostawa odczynników monoklonalnych i surowic diagnostycznych.
2023-03-02
2023-03-10
Katowice Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Zakup samochodu osobowego w ilości 4 sztuk na potrzeby RCKiK w Katowicach
2023-03-02
2023-03-10
Lublin Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu dedykowane dla urządzenia MacoTronic B2
2023-03-02
2023-03-20
Wałbrzych Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Prace modernizacyjne polegające na przystosowaniu pomieszczeń do poboru krwi w nieruchomości przeznaczonej dla Ekipy Wyjazdowej Jelenia Góra na potrzeby RCKiK w Wałbrzychu - II postępowanie
2023-02-28
2023-03-09
Gdańsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Dzierżawa automatycznego systemu do archiwizacji próbek osocza wraz z dostawą materiałów zużywalnych
2023-02-28
2023-03-10
Białystok Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU Dostawa środków czystości oraz produktów jednorazowego użytku.
2023-02-24
2023-03-07
Lublin Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Dostawa wskaźników napromieniowania składników krwi
2023-02-24
2023-03-13
Lublin Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Realizacja zadania pn. "Prace inwestycyjne związane z modernizacją Terenowego Oddziału RCKiK w Zamościu" w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
2023-02-23
2023-03-03
Bydgoszcz Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy 3-ZP-2023 Dostawa oleju napędowego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-21
brak danych
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Usługi serwisowe urządzeń i sieci wodociągowych, kanalizacji, CO
2023-03-21
brak danych
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Wykonywanie badań potwierdzających obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły, badań określających stężenie wirusa B19V, badań potwierdzających obecność RNA HAV oraz badań kwalifikacyjnych odczynników.
2023-03-20
brak danych
Zielona Góra Usługi REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE Wykonanie Systemu migracji danych z systemu źródłowego Krew-System SQL do Centralnego systemu e-Krew.
2023-03-20
brak danych
Katowice Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Rozbiórka budynku będącego wcześniej zapleczem kompleksu Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z elementami zagospodarowania przestrzennego
2023-03-17
brak danych
Łódź Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi Sukcesywne dostarczanie wskaźników do napromieniowania składników krwi dawką 25-50 Gy - dedykowane do promieniowania X (ZP/03/2023)
2023-03-17
brak danych
Wrocław Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu "Dostawa 3 sztuk separatorów osoczowych wraz z sukcesywną dostawą przez okres 24 miesięcy 900szt. zestawów jednorazowych i potrzebnego sprzętu do pobierania osocza"
2023-03-17
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu "Wykonanie nowej hydroizolacji dachu płaskiego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu"
2023-03-16
brak danych
Wałbrzych Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Dostawa jednorazowych zest. do redukcji patogenów w pojedynczych jednostkach osocza otrzymanego z krwi pełnej lub w osoczu otrzymanym met. plazmaferezy-1000 szt. wraz z dzierż. urządz. w okr. 12 m-cy
2023-03-14
brak danych
Poznań Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Usługa przeglądów technicznych oraz utrzymania w sprawności urządzeń medycznych i laboratoryjnych będących w posiadaniu Zamawiającego
2023-03-14
brak danych
Poznań Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do Oddziału Terenowego RCKiK przy ul. Kościuszki 7A w Gnieźnie
2023-03-14
brak danych
Warszawa Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Serwis pogwarancyjny oprogramowania systemu Bank Krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
2023-03-14
brak danych
Bydgoszcz Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy Wykonywanie badań weryfikacyjnych
2023-03-13
brak danych
Kraków Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Sukcesywne dostawy materiałów do pobierania i analityki krwi oraz jej składników.
2023-03-13
brak danych
Lublin Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Dostawa samochodów na potrzeby RCKiK w Lublinie- 2 części
2023-03-13
brak danych
Lublin Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Realizacja zadania pn. "Prace inwestycyjne związane z modernizacją Terenowego Oddziału RCKiK w Zamościu" w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
2023-03-13
brak danych
Olsztyn Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów do zlewanego UKKP z wbudowanym filtrem, w ilości do 4 000 sztuk
2023-03-08
brak danych
Białystok Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU Dostawa mebli wraz z montażem ZP/TP-30/22
2023-03-08
brak danych
Rzeszów Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań hematologicznych (morfologia krwi z rozmazem automatycznym) wraz z dzierżawą dwóch analizatorów na okres 36 miesięcy
2023-03-07
brak danych
Szczecin Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I ROZTWORÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH
2023-03-07
brak danych
Białystok Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU Dostawa płynów PAS oraz filtrów do KKP - ZP/TP-2/23

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.