eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Odczynniki do badania krwi.Ogłoszenie z dnia 2006-04-05

POZYCJA 17602

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Lublin: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, do kontaktów: Piotr Majgier, ul. I Armii Wojska Polskiego, 20-078 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5328932, fax 081 5325318, e-mail: przetargi@rckik.lublin.pl, www.rckik.lublin.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odczynniki do badania krwi. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 24.49.62.00 - Odczynniki do badania krwi Kod CPV wg słownika 2008: 33.69.62.00 - Odczynniki do badania krwi 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opis każdej z części zamówienia, które stanowić będą przedmiot odrębnych postępowań zawiera załącznik B. Szacunkowy koszt bez VAT: 816.451,00 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.04.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: RCKiK.DEA-332/03/06.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 30.03.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.62.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa zestawów odczynników diagnostycznych (testów) do równoczesnego wykrywania materiału genetycznego trzech wirusów: RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV. Zamawiana ilość: 75.000 szt. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 719087 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 17.04.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.62.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa testów immunoenzymatycznych do jakościowego oznaczania swoistych przeciwciał Treponema Pallidum w klasie IgM i IgG. Pr4zewidywana ilość: 70000 szt. testów. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 20757 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 10.04.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 15.06.2006. 7) Data zakończenia: 15.12.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.62.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa testów diagnostycznych do badań HLA metodami biologii molekularnej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 3500 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.05.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.62.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa płytek testowych do badania fenotypu HLA. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 29653 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.05.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.62.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa odczynników do wykonywania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów koagulologicznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 49951 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.08.2006; realizacji robót/dostaw/usług: 15.09.2006. 7) Data zakończenia: 14.09.2007.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.