eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - przetargiRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-27
2023-12-05
Poznań Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Usługa przeglądów technicznych oraz utrzymania w sprawności zgrzewarek będących w posiadaniu Zamawiającego
2023-11-24
2023-12-14
Gdańsk Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Adaptacja pomieszczeń na cele Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Kartuzach przy ul. dr. Aleksandra Majkowskiego 4, 83-300 Kartuzy
2023-11-23
2023-12-01
Słupsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Dostawa odczynników, krwi kontrolnej i materiałów eksploatacyjnych do wykonania 60 000 tysięcy oznaczeń wraz z dzierżawą wieloparametrowego analizatora hematologicz-nego 5 DIFF
2023-11-23
2023-12-01
Wałbrzych Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Dostawa automatycznych rolerów do drenów dla potrzeb RCKiK w Wałbrzychu - 10 szt
2023-11-23
2023-12-01
Kraków Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Sukcesywna dostawa jednorazowych foliowych ochraniaczy na obuwie na potrzeby RCKiK w Krakowie
2023-11-22
2023-11-30
Białystok Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU Dostawa urządzeń chłodniczych - ZP/TP-32/23
2023-11-22
2023-12-08
Kalisz Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU Dostawa paliw płynnych i dodatków paliwowych na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
2023-11-17
2023-11-27
Kielce Usługi REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KIELCACH Świadczenie na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach usług odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych
2023-11-17
2023-11-28
Białystok Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych - ZP/TP-31/23
2023-11-17
2023-11-27
Szczecin Usługi REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE Dozór obiektów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 80-82 w Szczecinie oraz w Terenowym Oddziale w Kołobrzegu.
2023-11-16
2023-12-04
Kalisz Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU Dostawa odczynników do oznaczania antygenów krwinek czerwonych dla RCKiK w Kaliszu
2023-11-14
2023-11-30
Katowice Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach "Wykonywanie prac malarskich oraz robót ogólnobudowlanych w siedzibie RCKiK w Katowicach oraz w podległych Terenowych Oddziałach w zależności od potrzeb Zlecającego"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-05
brak danych
Lublin dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Odczynniki do badania krwi.
2005-12-20
brak danych
Gdańsk dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dostawa odczynników, materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych, również związanych z procesem pulowania i archiwizacji) oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania, niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA, HIV, RNA, HCV, DNA, HBV metodami biolo

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-15
2023-11-23
Poznań Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Usługa w zakresie przeglądów technicznych i walidacji wraz z gotowością do usuwania awarii urządzeń będących na wyposażeniu RCKiK w Poznaniu i w Oddziałach Terenowych
2023-11-10
2023-11-20
Szczecin Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE Dostawa zestawów komputerowych oraz laptopów dla RCKiK w Szczecinie
2023-11-10
2023-11-20
Kielce Usługi REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KIELCACH Świadczenie stałych, kompleksowych usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach Zamawiającego - Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Kielcach
2023-11-10
2023-11-20
Kielce Usługi REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KIELCACH Świadczenie na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach usług stałej całodobowej ochrony osób i mienia
2023-11-09
2023-11-17
Wałbrzych Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
2023-11-09
2023-11-17
Bydgoszcz Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy DOSTAWA PRÓŻNIOWEGO SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI WRAZ Z PROBÓWKAMI ORAZ PROBÓWEK I AKCESORIÓW DO PRZECHOWYWANIA KRWI
2023-11-08
2023-11-16
Poznań Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa kart przedpłaconych i bonów podarunkowych
2023-11-08
2023-11-16
Warszawa Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 150 000 donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot
2023-11-08
2023-11-16
Wrocław Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do wykonania badań stężenia białka całkowitego, stężenia albuminy, śladowego stężenia białka całkowitego oraz IgG Total
2023-11-07
2023-11-15
Kraków Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Sukcesywna dostawa jednorazowych foliowych ochraniaczy na obuwie na potrzeby RCKiK w Krakowie
2023-11-02
2023-11-10
Radom Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. DR KONRADA VIETHA W RADOMIU Dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą wirówki
2023-11-02
2023-11-10
Rzeszów Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Dostawa mebli gotowych i w zabudowie dla potrzeb wyposażenia pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
2023-10-31
2023-11-10
Słupsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Dostawa urządzeń medycznych -Systemu do przechowywania Koncentratu Krwinek Płytkowych (KKP) do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
2023-10-27
2023-11-09
Katowice Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Dostawa pojemników na odpady medyczne przeznaczonych do gromadzenia i utylizacji materiałów zakaźnych
2023-10-26
2023-11-08
Kalisz Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do oznaczania stężenia hemoglobiny i stężenia wolnej hemoglobiny (część 1-2)
2023-10-26
2023-11-08
Zielona Góra Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE Zakup i dostawa sprzętu medycznego.
2023-10-25
2023-11-03
Zielona Góra Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
2023-10-25
2023-11-03
Kalisz Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU Dostawa samochodów na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (część II)
2023-10-25
2023-11-02
Wałbrzych Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Dostawa automatycznych rolerów oraz mobilnych zgrzewarek do drenów dla potrzeb RCKiK w Wałbrzychu
2023-10-24
2023-11-03
Warszawa Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 150 000 donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-24
brak danych
Słupsk Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
2023-11-22
brak danych
Wrocław Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Dostawa filtrów antyleukocytarnych-laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych w okresie 12 miesięcy".
2023-11-22
brak danych
Słupsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Dostawa urządzeń medycznych -Systemu do przechowywania Koncentratu Krwinek Płytkowych (KKP), Urządzenie do sterylnego łączenia drenów i zgrzewarek dielektrycznych stacjonarnych
2023-11-22
brak danych
Gdańsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Dostawa foteli do pobierania krwi, foteli do pobierania próbek
2023-11-22
brak danych
Szczecin Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE Dostawa zestawów komputerowych, laptopów, sieciowych drukarek laserowych i czytników kodów paskowych dla RCKiK w Szczecinie
2023-11-22
brak danych
Słupsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Dostawa sprzętu komputerowego - drukarki
2023-11-22
brak danych
Szczecin Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE Zakup i wdrożenie systemu monitorowania warunków przechowywania krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych w wybranych pomieszczeniach RCKiK w Szczecinie
2023-11-22
brak danych
Gdańsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Dostawa systemu kolejowego do głównej siedziby zamawiającego w Gdańsku i siedmiu oddziałów terenowych na terenie województwa pomorskiego
2023-11-17
brak danych
Kraków Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Zakup drukarek
2023-11-16
brak danych
Rzeszów Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Dostawa specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji oraz systemu zamkniętego do higieny rąk
2023-11-16
brak danych
Rzeszów Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Terenowy Oddział w Sanoku ul. Konarskiego 24
2023-11-16
brak danych
Radom Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA IM. DR KONRADA VIETHA W RADOMIU DOSTAWA FOTELI DLA DAWCÓW DO POBIERANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW".
2023-11-15
brak danych
Słupsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Dostawa sprzętu medycznego - 2 sztuk wagomieszarek z wyposażeniem wraz z instalacją i przeszkoleniem personelu.
2023-11-10
brak danych
Wałbrzych Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu Wykonanie i dostawa wraz z montażem mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń do poboru krwi w nieruchomości dla Ekipy Wyjazdowej Jelenia Góra
2023-11-09
brak danych
Szczecin Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE Dostawa zestawów komputerowych, laptopów, sieciowych drukarek laserowych i czytników kodów paskowych dla RCKiK w Szczecinie
2023-11-09
brak danych
Białystok Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych oraz dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - ZP/TP-26/23
2023-11-06
brak danych
Warszawa Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wskaźników do napromieniowania składników krwi
2023-11-06
brak danych
Warszawa Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 150 000 donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot
2023-11-06
brak danych
Kielce Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KIELCACH Dostawy probówek wraz z oprzyrządowaniem służących do pobierania w systemie zamkniętym próbek krwi do badań hematologicznych, koagulologicznych, immunohematologicznych, serodiagnostyki wirusów i NAT
2023-11-06
brak danych
Kielce Dostawy REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KIELCACH Dostawy odczynników i testów diagnostycznych w układach HLA i HPA

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.