eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargiPRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-08-18
2023-08-28
Milicz Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów służbowych oraz sprzętu zmechanizowanego i technicznego Zamawiającego
2023-06-13
2023-06-22
Milicz Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych, w tym kostki brukowej, krawężników, obrzeży betonowych i pierścieni wyrównawczych"
2023-05-30
2023-06-07
Milicz Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych, w tym kostki brukowej, krawężników oraz kruszywa łamanego
2022-07-28
2022-08-09
Milicz Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów służbowych oraz sprzętu zmechanizowanego i technicznego Zamawiającego"
2020-12-30
2021-02-01
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Miliczu"
2020-09-09
2020-10-23
Milicz Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. "Dostawa polielektrolitów do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych"
2020-05-18
2020-06-02
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Willowej w Żmigrodzie"
2019-11-28
2019-12-16
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Willowej w Żmigrodzie"
2019-03-01
2019-03-18
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie, w m. Żmigród oraz Radziądz"
2019-01-04
2019-01-25
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barkówko, gmina Żmigród - część I zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barkowo i Barkówko, gmina Żmigród wraz z kontenerową oczyszczalnią ścieków w m. Barkówko".
2018-08-14
2018-08-29
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszowo Pod Miliczem, gmina Milicz
2017-11-10
2017-11-30
Milicz Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. "Dostawa polielektrolitów do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych"
2017-10-18
2017-11-03
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wszewilki, gmina Milicz
2017-08-31
2017-09-15
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wszewilki, gmina Milicz
2017-08-04
2017-08-21
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Dojazdowej i Akacjowej w Miliczu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wszewilki, gmina Milicz
2017-07-20
2017-08-03
Milicz Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Dostawa i montaż gęstej kraty mechanicznej wraz z korytem ociekowym na oczyszczalnię ścieków w Żmigrodzie
2017-01-11
2017-01-30
Milicz Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Dostawa polielektrolitów do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych
2016-06-06
2016-06-14
Milicz usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Odbiór, transport, higienizacja i zagospodarowanie osadów ściekowych o kodzie 19-08-05, odpadów w postaci skratek o kodzie 19-08-01 oraz zawartości piaskowników o kodzie 19-08-02 z Oczyszczalni ścieków w Miliczu, Sułowie i Żmigrodzie.
2016-03-18
2016-03-25
Milicz dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Dostawa polielektrolitu do procesów odwadniania i zagęszczania osadu na Oczyszczalniach Ścieków w Miliczu i Żmigrodzie
2015-11-09
2015-11-23
Milicz roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Sułów - w miejscowości Piękocin

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-07-26
brak danych
Milicz Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych, w tym kostki brukowej, krawężników, obrzeży betonowych i pierścieni wyrównawczych".
2023-07-03
brak danych
Milicz Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych, w tym kostki brukowej, krawężników oraz kruszywa łamanego
2023-07-03
brak danych
Milicz Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych, w tym kostki brukowej, krawężników, obrzeży betonowych i pierścieni wyrównawczych"
2022-10-19
brak danych
Milicz Dostawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów służbowych oraz sprzętu zmechanizowanego i technicznego Zamawiającego"
2021-03-26
brak danych
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Miliczu"
2020-12-11
brak danych
Milicz Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. "Dostawa polielektrolitów do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych"
2020-07-27
brak danych
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Willowej w Żmigrodzie"
2020-03-02
brak danych
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Willowej w Żmigrodzie"
2019-05-08
brak danych
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie, w m. Żmigród oraz Radziądz"
2018-09-21
brak danych
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszowo pod Miliczem, gmina Milicz
2018-02-21
brak danych
Milicz Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Dostawa polielektrolitów do odwadniania i zageszczania osadów ściekowych
2017-11-27
brak danych
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wszewilki, gmina Milicz"
2017-10-20
brak danych
Milicz Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Dostawa polielektrolitów do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych
2017-10-10
brak danych
Milicz Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Dostawa i montaż gęstej kraty mechanicznej wraz z korytem ociekowym na oczyszczalnię ścieków w Żmigrodzie
2017-10-10
brak danych
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Dojazdowej i Akacjowej w Miliczu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wszewilki, gmina Milicz.
2017-03-14
brak danych
Milicz Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Dostawa polielektrolitów do odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych
2016-07-26
brak danych
Milicz Usługi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Odbiór, transport, higienizacja i zagospodarowanie osadów ściekowych o kodzie 19-08-05, odpadów w postaci skratek o kodzie 19-08-01 oraz zawartości piaskowników o kodzie 19-08-02 z Oczyszczalni ścieków w Miliczu, Sułowie i Żmigrodzie.
2016-05-04
brak danych
Milicz Dostawy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Dostawa polielektrolitu do procesów odwadniania i zagęszczania osadu na Oczyszczalniach Ścieków w Miliczu i Żmigrodzie
2016-01-26
brak danych
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Sułów - w miejscowości Piękocin
2015-12-11
brak danych
Milicz Roboty budowlane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" Sp. z o.o. BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓD.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.