eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargiOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-10-15
2021-10-29
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Remont istniejącego zabezpieczenia wypłyconych odcinków gazociągu DN250/300 relacji Jarosław - Sandomierz (ciąg I, ciąg II) na przekroczeniu rz. Wisłok w miejscowości Tryńcza na długości L = 60 mb
2021-10-15
2021-10-29
Świerklany Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Remont gazociągu Oświęcim-Szopienice-Tworzeń-Czarna Przemsza -likwidacja nieczynnego przejścia nad rz.Przemsza w Sosnowcu (gaz. DN500 Oświęcim-Szopienice-Tworzeń)-opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych
2021-10-15
2021-11-05
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych w zakresie zmiany lokalizacji zjazdu do SRP w Lubaczowie, ul. Handlowa
2021-10-15
2021-10-26
Tarnów Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa multimetrów i mierników (zamówienie podzielone na 4 części)
2021-10-15
2021-10-29
Rembelszczyzna Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Remont budynku oczyszczalni na terenie TG Rembelszczyzna
2021-10-15
2021-10-25
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wycinka drzew na gazociągach i obiektach gazowych
2021-10-13
2021-11-04
Gdańsk Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Roboty budowlane - realizacja zadań inwest. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa: Śluza Gąbinek, ZW Lubanie, na wybranych stacjach gazowych
2021-10-12
2021-10-21
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Świadczenie usługi wsparcia technicznego (aktualizacji) producenta dla posiadanych licencji webMethods
2021-10-11
2021-10-28
Świerklany Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Gazociąg relacji Oświęcim - Wadowice DN 150 CN 2,5 MPa (odcinek Grojec - Bielany etap 3) - wykonanie robót budowlanych
2021-10-11
2021-10-29
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Usługi monitoringu Pojazdów służbowych Gaz-System S.A. na lata 2022-2024
2021-10-11
2021-10-19
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup detektorów laserowych metanu
2021-10-08
2021-11-08
Warszawa usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji przekroczenia napowietrznego rzeki Jeziorka na gazociągu Mory - Wola Karczewska
2021-10-08
2021-11-08
Warszawa usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej likwidacji wypłycenia gazociągu DN 100 relacji ZP Moszczanka- SRP Dęblin w m. Kleszczówka
2021-10-08
2021-10-20
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup środków chemicznych
2021-10-08
2021-10-29
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Roboty budowlane w zakresie modernizacji elementów zagospodarowania terenu i infrastruktury sieciowej na terenie TJE Jarosław - obiekty kubaturowe, instalacje, place, drogi oraz ogrodzenie
2021-10-08
2021-10-25
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Usługi serwisowe - Silniki elektryczne kompresorów BOG
2021-10-07
2021-10-22
Gdańsk Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie linii kablowych ochrony katodowej w ramach zadania pod nazwą: ,,Przebudowa stacji ochrony katodowej Korabniki Stare gazociągu DN500 Głowina-Włocławek w m. Włocławek"
2021-10-07
2021-10-25
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych i innych prac oraz czynności dla zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej i robót w zakresie naprawy dachu na TJE Krobia"
2021-10-05
2021-10-25
Świerklany Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Remont gazociągu DN80 o dł. ok. 300mb, odgałęzienie do SRP Olesno Grottgera - wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych
2021-10-05
2021-10-19
Gdańsk Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania ,,Przyłączenie do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM sieci dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o. w m. Zalesie"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-10-06
2021-10-13
Warszawa usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Upominki dla emertów
2021-10-06
2021-10-15
Warszawa usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup licencji dla wdrożenia API
2021-10-01
2021-10-12
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wycinka drzew na tłoczniach gazu
2021-10-01
2021-10-12
Warszawa usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Usługa kompleksowej obsługi serwisowej obejmującej przeglądy, konserwacje urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku: 1) w Gdańsku, ul. Wałowa 47 - 3 urządzenia; 2) w Gdańsku, ul. Podstoczna 15 - 1 urządzenie.
2021-10-01
2021-10-15
Rembelszczyzna dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa i montaż wyposażenia warsztatowego dla pojazdów służb eksploatacyjnych - 5 szt.
2021-09-30
2021-10-12
Warszawa usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przegląd dmuchawy wysokociśnieniowej i kompensatora długości
2021-09-29
2021-10-07
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych
2021-09-29
2021-10-08
Warszawa usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ,,Zakup usług dla systemu SWW (szacującego wartość wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości na potrzeby prac remontowych, ustanowienia służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z gruntu)"
2021-09-28
2021-10-01
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Umowa ramowa na dostawę rur stalowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
2021-09-28
2021-10-08
Warszawa usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Świadczenie usługi odśnieżania i utrzymania porządku zimowego na terenie siedziby Oddziału w Świerklanach przy ul. Wodzisławskiej 54
2021-09-28
2021-10-12
Rembelszczyzna usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumetacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie przystosowania odcinków gazociągu DN400/500 Rembelszczyzna-Mory do tłokowania oraz przeprowadzenia tłokowania
2021-09-28
2021-10-07
Warszawa usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Pielęgnacja terenów zielonych - TJE Poznań, Janków Przygodzki, TJE Goleniów (zamówienie podzielone na 3 części)
2021-09-27
2021-10-12
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót bud. - montaż. - Gaz. rel. Tłocznia Jeleniów - Dziwiszów DN500 - wymiana monobloku.
2021-09-27
2021-10-06
Rembelszczyzna usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. PRZEGLĄDY I NAPRAWY SYSTEMU STEROWANIA I WIZUALIZACJI W TŁOCZNI GAZU REMBELSZCZYZNA
2021-09-27
2021-10-08
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup 40 sztuk radiotelefonów Hytera PT790Ex z TEA1 z dodatkowymi akcesoriami.
2021-09-24
2021-10-04
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przeglądy, konserwacja i naprawy bram garażowych i wjazdowych, szlabanów oraz bram i drzwi przeciwpożarowych w obiektach administracyjnych w Oddziale Wrocław
2021-09-24
2021-10-12
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawy ciekłego azotu na cele technologiczne
2021-09-23
2021-10-05
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania nieniszczące i niszczące połączeń spawanych realizowanych siłami własnymi na obiektach eksploatowanych na terenie Oddziału w Tarnowie w latach 2021 - 2022
2021-09-22
2021-10-11
Poznań usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót w zakresie kompleksowej wymiany systemu sterowania węzłem w zakresie sterowników PLC
2021-09-22
2021-10-08
Poznań usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót w zakresie likwidacji ZZU 1101a, wymiany ZZU1102b2 oraz modernizacja placów i ogrodzeń

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-06-02
brak danych
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Szczepienia przeciw COVID-19 dla pracowników Spółki.
2021-06-01
brak danych
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Maseczka ochronna z zaworkiem w ilości 25 000 sztuk.
2021-04-20
brak danych
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa urządzeń medycznych, pulsoksymetrów TYP TMP PX 30 TECH-MED dla pracowników Spółki w liczbie 3340 szt.
2021-04-14
brak danych
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Maseczka ochronna bez zaworka w ilości 25 000 sztuk.
2021-04-13
brak danych
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Maseczka ochronna jednorazowa w ilości 140 000 sztuk.
2021-04-12
brak danych
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonywanie badań w celu identyfikacji zakażenia wirusem SARS-COV-2, metodą Real Time PCR (badanie PCR) w laboratorium diagnostyki lub laboratorium współpracującego z diagnostyką podwykonawcy.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.