eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargiOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-07-09
2020-08-11
Pogórska Wola dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa ciągnika rolniczego wraz z mulczerem leśnym
2020-07-08
2020-08-10
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa SRP Smolec" ZP/2020/06/0131/WRO . 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy.
2020-07-07
2020-08-12
Pogórska Wola usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci hydrantowej w pierścieniu p.poż. na terenie Pogórskiej Woli"
2020-07-07
2020-08-11
Pogórska Wola usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinków gazociągów DN400 Sędziszów-Tarnów Mościce i DN700/500 Sędziszów-Łukanowice w m. Sędziszów Małopolski
2020-07-06
2020-08-06
Gdańsk usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie wymiany armatury i orurowania, przebudowy punków pomiarowych i wymiany ogrodzeń Zespołów Zaporowo-Upustowych ZZU Z-22/22A , ZZU Z-22C/22D Łęg-Witoszyn, Numer postępowania: ZP/2020/06/0121/GDA
2020-07-06
2020-08-26
Poznań usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług sprzątania wskazanych w umowie obiektów Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Oddziału Zamawiającego w Poznaniu Numer referencyjny: ZP/2020/06/0132/PW
2020-07-03
2020-08-10
Pogórska Wola usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinków gazociągu DN 700 Jarosław-Sędziszów i DN 400 Jarosław-Sędziszów w m. Sonina i Kraczkowa
2020-07-03
2020-08-07
Wrocław dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Likwidacja SRP Jeleniów; Budowa ogrodzenia ZZU Zgorzelec". 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy.
2020-07-01
2020-08-03
Pogórska Wola usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy kotłowni technologicznej SRP Kraków - Mogiła ul. Ptaszyckiego.
2020-06-30
2020-08-04
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy SP Wielka Wieś"
2020-06-29
2020-08-05
Hoowczyce roboty budowlane Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w zakresie dostosowania tłoczni gazu Hołowczyce II do pracy przy ciśnieniach tłoczenia 8,4 MPa
2020-06-26
2020-07-30
Pogórska Wola usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN400 Śledziejowice - Skawina.
2020-06-26
2020-07-29
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków gazociągu DN100 w m. Przychojec.
2020-06-26
2020-08-07
Pogorska Wola usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu DN400 Śledziejowice-Skawina na odcinku od Wieliczki do ul. Sawiczewskich w Krakowie Numer referencyjny: ZP/2020/06/0119/TAR
2020-06-26
2020-08-04
Świerklany dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa; OperatorGazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń biurowych i socjalnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
2020-06-25
2020-07-31
Pogórska Wola 450 usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinków gazociągu DN500 i DN400/500 Rozwadów - Sandomierz
2020-06-22
2020-07-27
Świerklany usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa; OperatorGazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach Pomiar geodezyjny w terenie oraz aktualizacja inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie map zasadniczych gazociągu w skali 1:2000 układu PUWG 2000 w standardzie V-Mapa BD
2020-06-18
2020-07-27
Pogórska Wola dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Przedmiotem zamówienia jest dostawa zaworów kulowych dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz- System S.A. (2)
2020-06-17
2020-07-29
Pogórska Wola dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Przedmiotem zamówienia jest dostawa zaworów kulowych dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (3)
2020-06-16
2020-07-21
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowych przekroczeń rzeki Wisłok gazociągiem DN 300 Strachocina - Warzyce w m. Krościenko Wyżne i w m. Krosno - Białobrzegi

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-06-04
2020-07-06
Pogórska Wola usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu DN 300/400 Jarosław-Lubaczów na przekroczeniu rzeki San w Jarosławiu.
2020-06-04
2020-06-17
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Remont gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa relacji Ołtaszyn-Kudowa w zakresie likwidacji 3 wypłyceń w miejscowościach Pożarzyce, Radzików, Łagiewniki" ZP/2020/05/0095/WRO 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy.
2020-05-29
2020-07-06
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Usunięcie wypłyceń na gazociągu DN300 Ołtaszyn-Kudowa /Jeleniów, segm. ZZU Budziszów-ZZU Tyniec nad Ślęzą, wypłycenie w m. Budziszów" ZP/2020/05/0091/WRO 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy.
2020-05-29
2020-06-15
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie prób ciśnieniowych zbiorników ciśnieniowych zainstalowanych na TG Jeleniów II i Jeleniów.
2020-05-29
2020-06-16
Rembelszczyzna usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa i wymiana przeliczników przepływu gazu obiektu technologicznego tłoczni gazu Wronów wraz z dostosowaniem do istniejącego systemu SCADA
2020-05-29
2020-06-09
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytworzonych w Oddziale w Tarnowie (zamówienie podzielone na 2 części)
2020-05-29
2020-06-22
Rembelszczyzna usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wymiana stolarki drzwiowej w budynku kotłowni, pompowni p.poż. oraz budynku stacji uzdatniania wody na terenie Tłoczni Gazu we Wronowie. Remont pokrycia dachowego budynku administracyjnego, rozdzielni elektrycznej oraz kotłowni na terenie Tłoczni Gazu we
2020-05-29
2020-06-19
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji przeciwpożarowego zbiornika wodnego TG Mirocin i TG Maćkowice
2020-05-29
2020-06-18
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy układu pomiarowego Węzła Felin oraz dokończenia zmiany lokalizacji SRP wraz z przebudową fragmentu układu technologicznego na terenie węzła Felin
2020-05-29
2020-06-15
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu warsztatu AKP TG Jarosław II i renowacji rampy
2020-05-29
2020-06-15
Poznań usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,Remont gazociągu DN300 odboczka Poznań I MOP 5,4MPa w zakresie wykonania próby ciśnieniowej szczelności i wytrzymałości"
2020-05-28
2020-06-08
Świerklany dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa uszczelek wargowych oraz kluczy do szybkozamknięć śluz producenta RMA
2020-05-28
2020-06-12
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej - likwidacja wypłyceń na Gaz. Tomkowice - Lubiechów, Olszany i Świebodzice. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia.
2020-05-28
2020-06-08
Poznań usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przeprowadzeniu badań szczegółowych izolacji DCVG na gazociągach należących do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu
2020-05-28
2020-06-15
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Sukcesywne dostawy zaworów manometrycznych
2020-05-28
2020-06-16
Warszawa usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (6a) Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie TJE w Zgierzu
2020-05-28
2020-06-05
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa iskrobezpiecznych telefonów komórkowych
2020-05-27
2020-06-05
Świerklany dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa urządzeń służących do monitorowania miejsc zbierania odpadów w Oddziale w Świerklanach.
2020-05-27
2020-06-08
Wrocław dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa rozpieraków
2020-05-27
2020-06-16
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Likwidacja wypłyceń gazociągu DN 300 Ołtaszyn - Kudowa/Jeleniów". Zadanie objęte jest Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o Inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu zwaną dalej Specustawą (Dz.U.2019.1554 tj. z późn. zm.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.