eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargiOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-07-23
2021-08-06
Świerklany Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie 2 podziemnych zaworów kulowych DN300 na Węźle Tworóg wraz z uzgodnieniami.
2021-07-23
2021-08-23
Pogórska Wola usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 4 odcinków gazociągów o łącznej długości około 1,8 km w miejscowościach Rokietnica i Chłopice na gazociągach DN 700, DN 600 i DN 500 relacji Maćkowice - Jarosław
2021-07-23
2021-08-24
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zmiana sposobu użytkowania gruntów znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, przez które przeprowadzone zostały należące do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. gazociągi wysokiego ciśnienia
2021-07-23
2021-08-12
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany kontenerów oraz zagospodarowanie terenu na SRP Pawłów i SRP Pieczonogi
2021-07-22
2021-08-16
Świerklany Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Modernizacja SRP Krzyżanowice Owsiszcze w zakresie instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej oraz oświetlenia - opracowanie dok umentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych
2021-07-22
2021-08-05
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany kontenerów SRP Ostrów i SRP Giedlarowa
2021-07-22
2021-08-06
Rembelszczyzna Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Potwierdzenie metodą badań DCVG lokalizacji 9 defektów i naprawa defektów na gazociągu Kutno - Dąbrówka.
2021-07-21
2021-08-02
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przeglądy oraz naprawy agregatów prądotwórczych
2021-07-21
2021-07-29
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Usługi związane z czyszczeniem i transportem materiałów ekspozycyjnych
2021-07-20
2021-08-09
Gdańsk Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Likwidacja wypłycenia na gazociągu w/c DN 400 Gardeja-Juszkowo w m. Kamionki
2021-07-20
2021-08-04
Wrocław Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania pn.:ZZU Psary-droga dojazdowa i ogrodzenie - Wrocław - Obwodnica Północna Odg. Rogoż -Odg.
2021-07-20
2021-08-04
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ogrodzenia i modernizacji systemu ochrony SRP Mogiła
2021-07-19
2021-08-05
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany oświetlenia na terenie WP Krobia i Odolanów
2021-07-16
2021-07-30
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wdrożenie platformy elearningowej Moodle oraz zakup usług towarzyszących
2021-07-16
2021-08-04
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji wypłycenia na gazociągu DN700 relacji Rembelszczyzna - Hołowczyce w m. Anielówka.
2021-07-16
2021-07-29
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku stacji gazowej potrzeb własnych w Tłoczni Gazu Wronów
2021-07-15
2021-07-30
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych i innych prac oraz czynności dla zadania pn. ,,Remont i modernizacja kotłowni oraz jej układu zasilania na stacji gazowej Mosina-Puszczykowo"
2021-07-15
2021-08-05
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup usług transmisji danych telemetrycznych
2021-07-15
2021-08-03
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji kotłowni SRP Przeworsk, ul. Wojska Polskiego
2021-07-14
2021-07-27
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Modernizacja, aktualizacja oraz wirtualizacja systemu nagłośnieniowo-ostrzegawczego (PAGA - Public Address General Alarm) w OGP GAZ_SYSTEM S.A na Terminalu LNG w Świnoujściu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-07-13
2021-07-22
Warszawa usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Najem urządzeń do dystrybucji wody wodociągowej dla potrzeb biur w Centrali i w Oddzialu w Gdańsku
2021-07-13
2021-07-22
Rembelszczyzna usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa opraw oświetlenia zewnętrznego do Tłoczni Gazu Hołowczyce I
2021-07-13
2021-07-23
Poznań usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przegląd i naprawa sprężarek powietrza.
2021-07-06
2021-07-21
Poznań usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przedmiotem Zamówienia jest: Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa gazociągu DN 250 Bruczków - Borek Wlkp." Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia oraz Załączniki nr 2 do SWZ - wzór umowy. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia: - 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, - 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
2021-07-06
2021-07-21
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji 6 pól anodowych przy stacjach SOK (zamówienie podzielone na 6 części)
2021-07-06
2021-07-22
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa ogrodzenia przy ul. Gazowej 3 (od strony firmy Autos).
2021-07-06
2021-07-14
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wzorcowy projekt umowy dotyczący WRB w zakresie postępowań prowadzonych w reżimie niepublicznym
2021-07-05
2021-07-16
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa zaworów regulacyjnych gazowych
2021-07-05
2021-07-16
Świerklany usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wycinka samosiejek drzew i krzewów oraz mulczowanie nad gazociągami na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach (postępowanie podzielone na 2 części)
2021-07-01
2021-07-16
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zad. pn: Gazociąg Kotowice-Chynów, odg. Otyń-odg. Jędrzychów, wzmocnienie skarp cieku wodnego w miejscu skrzyżowania z gazociągiem w/c DN250 w m.Ługi
2021-06-30
2021-07-07
Gdańsk dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa wózka widłowego
2021-06-30
2021-07-08
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ZAKUP Usług WSPARCIA TECHNICZNEGO dla subskrypcji oprogramowania CITRIX oraz godziny konsultacji
2021-06-29
2021-07-16
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przegląd agregatów prądotwórczych (zamówienie podzielone na 4 części)
2021-06-29
2021-07-20
Warszawa usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Kompleksowe usługi ogólnobudowlane
2021-06-28
2021-07-14
Poznań usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: ,,Modernizacja budynku A oraz wymiana stolarki drzwiowej oraz instalacji elektrycznej w serwerowni, Poznań, Grobla 15"
2021-06-28
2021-07-14
Poznań usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ROBOTY BUDOWLANE: ZABEZPIECZENIA, WYKOPY, ODWADNIANIE, OGRODZENIA I PLACE, FUNDAMENTY, PODPORY I PREFABRYKATY, DROGI, GEOLOGIA, WYMIANA I REKULTYWACJA GRUNTU - Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW I SPORZĄDZENIEM DOKUMENTACJI DLA OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZ. P-Ń
2021-06-28
2021-07-15
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji SOK Lipa
2021-06-25
2021-07-13
Gdańsk usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: ,,Przyłączenie do sieci przesyłowej OSP urządzeń i instalacji gazowych EC Gdynia".
2021-06-25
2021-07-06
Gdańsk usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania remontowego pn.: ,,Likwidacja wypłycenia gazociągu DN150 Pępowo - Grzybno na działkach rolnych w m. Młynek"
2021-06-24
2021-07-14
Tarnów usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji systemów ochrony Węzła Hermanowice

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-06-02
brak danych
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Szczepienia przeciw COVID-19 dla pracowników Spółki.
2021-06-01
brak danych
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Maseczka ochronna z zaworkiem w ilości 25 000 sztuk.
2021-04-20
brak danych
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa urządzeń medycznych, pulsoksymetrów TYP TMP PX 30 TECH-MED dla pracowników Spółki w liczbie 3340 szt.
2021-04-14
brak danych
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Maseczka ochronna bez zaworka w ilości 25 000 sztuk.
2021-04-13
brak danych
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Maseczka ochronna jednorazowa w ilości 140 000 sztuk.
2021-04-12
brak danych
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonywanie badań w celu identyfikacji zakażenia wirusem SARS-COV-2, metodą Real Time PCR (badanie PCR) w laboratorium diagnostyki lub laboratorium współpracującego z diagnostyką podwykonawcy.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.