eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargiOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-25
2020-10-12
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ,,Konserwacja, obsługa serwisowa, naprawa oraz usuwanie awarii/usterki systemu monitoringu wizyjnego"
2020-09-23
2020-10-01
Poznań Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa narzędzi ręcznych zasilanych do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
2020-09-23
2020-10-08
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie badań geologicznych i dokumentacji projektowej dla przebudowy gazociągu DN500 Goleniów - Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej - Etap II.
2020-09-22
2020-09-30
Gdańsk Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie inwestycyjne/remotowe pn.Gazociąg DN 500 Skaszyn - Wieniec likwidacja SOK Skaszyn, budowa SOK Izbica Kujawska oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
2020-09-22
2020-09-30
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Sukcesywne dostawy urządzeń do ciągów redukcyjnych
2020-09-22
2020-10-06
Tarnów Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa lokalizatorów
2020-09-21
2020-10-21
Pogórska Wola usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przedmiotem Zamówienia są przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych.
2020-09-18
2020-10-16
Pogórska Wola usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy SP Swarzów
2020-09-18
2020-10-22
Pogórska Wola usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przekroczenia pod dnem rzeki San za pomocą przewiertu gazociągiem DN 700 Rozwadów - Puławy
2020-09-18
2020-09-30
Wrocław Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej - wyłączenie z eksploatacji gaz. Jeleniów - Dziwiszów etap 2.
2020-09-16
2020-09-30
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Likwidacja wypłycenia gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa na przekroczeniu rzeki Cicha Woda" ZP/2020/09/0166/WRO. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt umowy. 3. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia: 71242000.
2020-09-16
2020-10-01
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych naprawy izolacji gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z pomiarami szczegółowymi lokalizacji defektów DCVG + CIPS
2020-09-15
2020-09-29
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup 419 opon dla pojazdów Spółki na sezon zimowy
2020-09-15
2020-10-20
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej - Remont gazociągu Załęcze - Aleksandrowice, odg. Wąsosz - Wąsosz - usunięcie zwarcia rury przewodowej gazociągu DN80 z rurą osłonową na skrzyżowaniu z drogą gminną w m. Pobiel". 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt umowy.
2020-09-15
2020-10-21
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Likwidacja 6 wypłyceń gazociągu DN250 PN6,3 MPa relacji Żarów - ZZU Olszany 2". 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt umowy.
2020-09-15
2020-09-30
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Świadczenie usługi przygotowania i prowadzenia Warsztatów komunikacyjnych na temat dobrych praktyk budowania współpracy wewnątrz zespołu projektowego oraz z przedstawicielami instytucji i właścicielami nieruchomości
2020-09-15
2020-09-30
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Naprawa napędów zainstalowanych na gazociągach
2020-09-14
2020-09-30
Świerklany Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy dwóch odcinków równoległych gazociągów wysokoprężnych DN500 relacji Tworóg - Komorzno nitka I i II - przekroczenie rzeki Stobrawa w miejscowości Chocianowice - odcinki o długości ok. 155 i 260 m.
2020-09-14
2020-09-30
Rembelszczyzna Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie wymiany armatury śluzy kierunek Hołowczyce, na terenie węzła Rembelszczyzna
2020-09-11
2020-10-11
Gdańsk usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zad. inwestycyjnego pn. "Budowa nowej siedziby TJE Grudziądz w lokalizacji Mniszek" (Numer postępowania: ZP/2020/08/0154/GDA)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-09-10
2020-09-25
Wrocław Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonywanie przeglądów systemów detekcji metanu na tłoczniach Jeleniów i Jeleniów II.
2020-09-09
2020-09-17
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Usługi konserwacji, przeglądów i napraw kotłowni gazowych wykonywane w okresie od 1.11.2020 do 31.10.2023r.
2020-09-08
2020-09-16
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warsztaty edukacyjne 2020
2020-09-07
2020-09-25
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa i montaż kontenera magazynowego na materiały niebezpieczne do siedziby Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
2020-09-07
2020-09-22
Rembelszczyzna Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa urządzenia do pomiaru współosiowości otworów z oprogramowaniem
2020-09-07
2020-09-23
Tarnów Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przeglądy kotłowni na obiektach w Oddziale w Tarnowie
2020-09-07
2020-09-17
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa kalendarzy książkowych
2020-09-04
2020-09-18
Świerklany Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa obudów betonowych wraz z fundamentami prefabrykowanymi.
2020-09-04
2020-09-21
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie rozmieszczenia i montażu jednostek klimatyzacyjnych na terenie TJE Kotowo i TJE Lwówek
2020-09-04
2020-09-21
Rembelszczyzna Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie Opracowania Technicznego i robót budowlanych na stacjach gazowych Radziejowice ul. Kubickiego oraz Leśniewice
2020-09-03
2020-09-25
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa depozytorów kluczy.
2020-09-03
2020-09-16
Świerklany Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ,,Wycinka samosiejek drzew i krzewów oraz mulczowanie nad gazociągami wysokiego ciśnienia na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach" (zamówienie podzielone na 3 części)
2020-09-01
2020-09-09
Rembelszczyzna Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa klucza hydraulicznego
2020-09-01
2020-09-23
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych i innych prac oraz czynności dla zadania ,,Budowa stacji gazowej Karlino"
2020-08-28
2020-09-21
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniu TJE Baza Ujście
2020-08-28
2020-09-09
Poznań Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonywanie usług polegających na badaniu metodą Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM-BMD) gazociągów wysokiego ciśnienia na obszarze Oddziału w Poznaniu
2020-08-28
2020-09-11
Rembelszczyzna Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Likwidacja nienormatywnego przykrycia gazociągu DN 500 relacji Rembelszczyzna-Główina I w m. Nowa Góra.
2020-08-27
2020-09-23
Gdańsk Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Roboty budowlano-montażowe w związku realizacją zadania inwestycyjnego pn: SRP Grzybno.
2020-08-25
2020-09-02
Tarnów Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa kotłów na stacje
2020-08-25
2020-09-02
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesienie i ustawienie oraz montaż, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, szafek odzieżowych do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.