eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargiOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-05-13
2021-06-01
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót w zakresie montażu urządzeń klimatyzacyjnych na TJE Krobia, w budynku B przy ul. Grobla w Poznaniu oraz na SP Wawrów
2021-05-13
2021-05-26
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
2021-05-13
2021-05-27
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych z zakresie przebudowy 4 stacji SOK
2021-05-13
2021-05-28
Tarnów Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej i instalacyjnej na terenie bazy w Pogórskiej Woli
2021-05-13
2021-05-24
Świerklany Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie badań czynnego gazociągu metodą Bezkontaktowej Magnetycznej Diagnostyki (BMD) na terenie OGP GAZ-SYSTEM S.A. oddz. w Świerklanach obejmujące 3 obszary (postępowanie podzielone na 2 części)
2021-05-13
2021-05-26
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Najem urządzeń dozujących wodę wraz z dostawą wody w butlach dla Oddziału w Rembelszczyźnie
2021-05-12
2021-05-24
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przeglądy i naprawy systemu pomiarowo-ostrzegawczego wykrywania zagrożenia gazowego w tłoczni gazu
2021-05-11
2021-05-26
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oraz innych prac i czynności dla zadania pn.: ,,Montaż urządzeń telemetrycznych w SAG oraz montaż urządzeń telemetrycznych i UZPP w wybranych PPE".
2021-05-11
2021-05-26
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót w zakresie wymiany niesprawnych elementów dachu w Poznaniu (na Budynku C Grobla), w TJE Kalisz, w TJE Goleniów i w TJE Szczecin (zamówienie podzielone na 3 części)
2021-05-11
2021-05-20
Wrocław Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Serwis stacjonarnego agregatu prądotwórczego tłoczni Jeleniów II.
2021-05-11
2021-05-27
Poznań Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie remontu instalacji c.o. i pomieszczenia kotłowni w budynku B oraz w zakresie remontu kotłowni w budynku C w Poznaniu przy ul. Grobla 15" (zamówienie podzielone na 2 części)
2021-05-10
2021-05-18
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa modemów telemetrycznych (zamówienie podzielone na dwie części)
2021-05-07
2021-05-31
Gdańsk Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Budowa stacji gazowej Q=12.500 Nm3/h m.Rumia, budowa gaz przyłączeniowego DN 100 MOP 8,4 MPa o dł. 50m wraz z włączeniem do gaz DN 500 MOP 8,4 MPa.
2021-05-07
2021-05-17
Warszawa usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup i wdrożenie systemu CRM (Customer Relationship Management) oraz zakup usług towarzyszących
2021-05-06
2021-05-20
Gdańsk Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją w podziale na części: Część 1 - SG Wiczlino; Część 2 - SG Wejherowo; Część 3 - SG Grębocin
2021-05-05
2021-05-20
Wrocław Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla SP Krępice i SP Mirków.
2021-04-30
2021-05-28
Rembelszczyzna Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przeglądy i naprawy systemu automatyki UCS czterech motosprężarek GMVH-8
2021-04-30
2021-05-18
Tarnów Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu sterowania i wizualizacji CIOG Maćkowice
2021-04-30
2021-05-24
Rembelszczyzna Roboty Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Roboty budowlano-montażowe na gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa relacji Rembelszczyzna-Głowina I (zamówienie podzielone na części)
2021-04-29
2021-05-17
Rembelszczyzna usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania ,,Przyłączenie do sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnej PSG Sp. z o. o. w miejsc. Sochocin"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-05-05
2021-05-11
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup serwerów dla CPD i ZCPD
2021-04-30
2021-05-13
Rembelszczyzna usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przeglądy konserwacja i naprawy urządzeń gaśniczych CO2 w Oddziale Rembelszczyzna
2021-04-30
2021-05-10
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa przenośnych mierników wielogazowych
2021-04-29
2021-05-12
Świerklany usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przebudowa i remont gazociągu Oświęcim-Radlin - wymiana ZZU 311 na kątowy wraz z przepięciem odgałęzienia do SRP Kryry oraz likwidacją ZZU 312 - opracowanie dokumentacji projektowej
2021-04-29
2021-05-14
Tarnów dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa narzędzi zasilanych (zamówienie podzielone na 2 części)
2021-04-28
2021-05-14
Wrocław usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: ,,Przebudowa stacji pomiarowej Lasów -wymiana kabli zasilających"
2021-04-27
2021-05-05
Poznań usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót w zakresie wypełnienia masą izolującą przestrzeni międzyrurowej
2021-04-26
2021-05-12
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup 321 szt. opon na okres letni.
2021-04-26
2021-05-05
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup apteczek z wyposażeniem
2021-04-23
2021-05-10
Świerklany usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przebudowa gazociągu DN 300 PN 2,5 MPa relacji Brzeszcze - Komorowice o długości ok. 160m w rejonie ulicy Groszkowej w m. Bielsko - Biała - opracowanie dokumentacji projektowej
2021-04-23
2021-05-12
Warszawa dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Modernizacja systemu sieci bezprzewodowej WLAN oraz zakup usług wsparcia technicznego podzielone na dwie części
2021-04-23
2021-05-14
Warszawa usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Doradztwo techniczne dla etapu projektowania Projektu FSRU w Zatoce Gdańskiej
2021-04-22
2021-05-10
Świerklany usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. SRP Bestwina - opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wymiana kotła
2021-04-21
2021-05-06
Świerklany usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ,,Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przyłączenie do sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnej PSG sp. z o.o. zasilającej w paliwa gazowe odbiorców na obszarze m. Lubliniec"
2021-04-20
2021-05-06
Świerklany usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Modernizacja i remont SP Brzeźnica - wykonanie robót budowlanych
2021-04-19
2021-05-06
Poznań usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej i robót w zakresie wymiany uszkodzonych pokryć dachowych na TG Kotowo
2021-04-19
2021-04-27
Rembelszczyzna usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania, przeglądy konserwacyjne i naprawy urządzeń transportu bliskiego (UTB)
2021-04-19
2021-04-28
Warszawa usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przeglądy-konserwacje, naprawy systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Gdańsk, ul. Wałowa 47, ul. Podstoczna 15, ul. Podstoczna 11 oraz TJE Gustorzyn OGP GAZ-SYSTEM SA Oddział w Gdańsku w okresie 36 m-cy od podpisania umowy
2021-04-16
2021-04-26
Gdańsk usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację wypłycenia gaz. DN400 Gustorzyn - Pruszcz Gdańskiw (odc. ekspl. Kaszczorek - Lisewo) na przekroczeniu rowu melioracyjnego w m. Drzonówko
2021-04-16
2021-05-05
Tarnów dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Zakup koparko - ładowarki na potrzeby GPT Pogórska Wola

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-20
brak danych
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Dostawa urządzeń medycznych, pulsoksymetrów TYP TMP PX 30 TECH-MED dla pracowników Spółki w liczbie 3340 szt.
2021-04-14
brak danych
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Maseczka ochronna bez zaworka w ilości 25 000 sztuk.
2021-04-13
brak danych
Warszawa Dostawy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Maseczka ochronna jednorazowa w ilości 140 000 sztuk.
2021-04-12
brak danych
Warszawa Usługi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wykonywanie badań w celu identyfikacji zakażenia wirusem SARS-COV-2, metodą Real Time PCR (badanie PCR) w laboratorium diagnostyki lub laboratorium współpracującego z diagnostyką podwykonawcy.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.