eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgodnie z zapisami SWZ › Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań pn.: ,,Likwidacja wypłyceń na gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 odgałęzienie Kępno" oraz ,,Likwidacja wypłyceń na odcinku eksploatacyjnym gazociągu DN150 Stepnica-Recław w okolicy m. Żarnówko" Numer postępowania: ZP/2023/03/0021/POZOGŁOSZENIE Z DNIA 2023-03-15


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Telefon: +48 618544348
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Ana Dimitrowa
Telefon: +48 618544348
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań pn.: ,,Likwidacja wypłyceń na gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 odgałęzienie Kępno" oraz ,,Likwidacja wypłyceń na odcinku eksploatacyjnym gazociągu DN150 Stepnica-Recław w okolicy m. Żarnówko" Numer postępowania: ZP/2023/03/0021/POZ

Miasto: Zgodnie z zapisami SWZ

Województwo: wielkopolskie

CPV:
71.24.20.00 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71.24.80.00 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2023-04-14


TREŚĆ PRZETARGU

W dn. 15.03.2023r zostało opublikowane postępowanie pn. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań pn.: ,,Likwidacja wypłyceń na gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 odgałęzienie Kępno" oraz ,,Likwidacja wypłyceń na odcinku eksploatacyjnym gazociągu DN150 Stepnica-Recław w okolicy m. Żarnówko"

Numer postępowania: ZP/2023/03/0021/POZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich Części.

Przedmiot Zamówienia został podzielony na 2 (słownie: dwie) Części:

1)      Część nr 1: Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania remontowo-inwestycyjnego pn.: ,,Likwidacja wypłyceń na odcinku eksploatacyjnym gazociągu DN150 Stepnica -Recław w okolicy m. Żarnówko"

2)      Część nr 2: Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania remontowego pn.: ,,Likwidacja wypłyceń na gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 odgałęzienie Kępno"

 

Numer ogłoszenia: 2023/S 053-157110 Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.