eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Rydułtowy

Miasto Rydułtowy - przetargiMiasto Rydułtowy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-19
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy "Rewitalizacja Osiedla Karola przy ul. Generała Józefa Bema w Rydułtowach" realizowanego w ramach projektu pod nazwą"Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach"
2020-11-13
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta w Rydułtowach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Rydułtowy
Miasto Rydułtowy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-12-29
2021-01-18
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach - etap III (budynek przy ul. Barwnej 1).
2020-12-10
2020-12-18
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przewóz dziecka niepełnosprawnego z Rydułtów do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku przy ul. Stanisława Małachowskiego 145.
2020-12-04
2020-12-15
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: "Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - część II.
2020-10-26
2020-11-03
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: "Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - etap I i II (budynek przy ul. Radoszowskiej 123, budynek przy ul. Generała Józefa Bema 103a i budynek przy ul. Plebiscytowej 37)
2020-10-13
2020-10-28
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy "Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - etap II (budynek przy ul. Plebiscytowej 37)
2020-09-24
2020-10-09
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy "Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - etap I (budynek przy ul. Radoszowskiej 123 i budynek przy ul. Generała Józefa Bema 103a)
2020-09-11
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Rozbudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) wraz z przebudową ulicy Adama Mickiewicza w Rydułtowach realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą"Modernizacja ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach"
2020-08-05
2020-08-13
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kopernika 71 (trasa II)
2020-07-28
2020-08-19
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją
2020-07-27
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta w Rydułtowach
2020-07-17
2020-07-27
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kopernika 71 (trasa I).
2020-07-17
2020-07-27
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kopernika 71 (trasa II).
2020-07-17
2020-07-28
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Ślaskim przy ul. Wyszyńskiego 20.
2020-07-17
2020-07-28
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przewóz dzieci niepełnosprawnych z rydułtów do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15a
2020-07-10
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na roboty budowlano-montażowe związane z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec
2020-06-25
2020-07-08
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót wykonywanych w ramach projektu pn.: "Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy"
2020-06-01
2020-06-08
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości będących jednostkami organizacyjnymi Miasta Rydułtowy (Urząd Miasta, Straż Miejska, Urząd Stanu Cywilnego)
2020-05-28
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na roboty budowlano-montażowe związane z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec
2020-05-25
2020-06-02
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2020-05-21
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy "Rewitalizacja Osiedla Karola przy ul. Generała Józefa Bema w Rydułtowach - część II" realizowanego w ramach projektu pod nazwą"Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Rydułtowy
Miasto Rydułtowy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-11-13
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy "Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - etap I (budynek przy ul. Radoszowskiej 123 i budynek przy ul. Generała Józefa Bema 103a)
2020-10-19
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Przyłączenie budynków mieszkalnych na Osiedlu Karola w Rydułtowach do ciepłociągu wraz z ich termomodernizacją
2020-08-31
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kopernika 71 (trasa II)
2020-08-24
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Kopernika 71 (trasa I)
2020-08-24
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Ślaskim przy ul. Wyszyńskiego 20
2020-08-24
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15a
2020-08-14
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót wykonywanych w ramach projektu pn."Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy"
2020-07-07
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości będących jednostkami organizacyjnymi Miasta Rydułtowy (Urząd Miasta, Straż Miejska, Urząd Stanu Cywilnego)
2020-07-02
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2020-06-23
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Świadczenie usługi oświetleniowej dla oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Rydułtowy w okresie od lipca 2020 r. do czerwca 2023 r.
2020-06-15
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą"Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach" - część I.
2020-05-15
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym Machnikowiec celem utworzenia miejsc usług społecznych - etap II
2020-04-22
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów zielonych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2020-04-08
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Modernizacja ul. Zygmunta Krasińskiego w Rydułtowach
2019-12-05
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Rozbudowa ulicy Ofiar Terroru (460076S) wraz z przebudową ulicy Adama Mickiewicza w Rydułtowach realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą"Modernizacja ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach"
2019-12-02
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację czterech przejść dla pieszych w Rydułtowach
2019-10-29
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy "Rewitalizacja Osiedla Karola przy ul. Generała Józefa Bema w Rydułtowach" realizowanego w ramach projektu pod nazwą"Rewitalizacja Osiedla Karola wraz z utworzeniem miejsca usług społecznych przy zbiorniku wodnym Machnikowiec w Rydułtowach"
2019-09-03
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 20
2019-08-22
brak danych
Rydułtowy Usługi Miasto Rydułtowy Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci niepełnosprawnych z Rydułtów do Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku przy ul. S. Małachowskiego 145
2019-08-21
brak danych
Rydułtowy Roboty budowlane Miasto Rydułtowy Modernizacja ul. Generała Władysława Sikorskiego w Rydułtowach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Rydułtowy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.