eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH - przetargiMiasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-02-22
2024-03-04
Katowice Dostawy Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych typu drukarka, kserokopiarka, faks - dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz komórek organizacyjnych w Katowicach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-02-02
2024-02-14
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Ochrona osób i mienia w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7
2024-02-02
2024-02-13
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien oraz sprzątanie i odśnieżanie zimą terenu przed obiektami MOPS Katowice
2023-12-04
2023-12-12
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
2023-11-28
2023-12-06
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Wypłata gotówki oraz bonów towarowych/żywieniowych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2023-11-07
2023-11-17
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz nadawanie przekazów pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
2023-10-31
2023-11-10
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Przygotowanie i dowóz posiłków dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
2023-10-11
2023-10-25
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Świadczenie usług w formie dziennego pobytu osób z niepełnosprawnościami (mieszkańców Miasta Katowice), w tym dzieci powyżej 6 roku życia i młodzieży
2023-10-11
2023-10-26
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Świadczenie usług w postaci stymulacji neuroruchowej, hipoterapii, logorytmiki - na rzecz osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Miasta Katowice
2023-10-10
2023-10-24
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej indywidualnej i/lub grupowej na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (mieszkańców Katowic)
2023-09-08
2023-09-27
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób, będących podopiecznymi Zamawiającego
2023-09-08
2023-09-28
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Świadczenie usług w zakresie organizacji transportu i opieki dla 20 osób z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do Dziennych Domów Pomocy Społecznej i z powrotem do miejsca zamieszkania
2023-09-07
2023-09-26
Katowice Dostawy Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Dostawa subskrypcji do posiadanego oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
2023-08-18
2023-08-29
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami miasta Katowice
2023-06-09
2023-06-20
Katowice Dostawy Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
2023-05-22
2023-05-31
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Organizacja dwudniowego szkolenia wyjazdowego pt.: "Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu" dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
2023-03-30
2023-04-11
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Organizacja szkoleń stacjonarnych w blokach szkoleniowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach zaangażowanych w realizację działań na rzecz uchodźców z Ukrainy
2023-03-09
2023-03-17
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Oprac. i realizacja indyw. pr. rehabilit. dla dzieci i młodz. niepełnosprawnej, świadczenie poradnictwa psych. i prow. gr. wsparcia dla rodzin dzieci i młodz. zamieszkałych na terenie m. Katowice
2023-02-23
2023-03-03
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien oraz sprzątanie i odśnieżanie zimą terenu przed obiektami MOPS Katowice.
2023-02-15
2023-02-24
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Ochrona osób i mienia w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7.
2023-02-08
2023-02-16
Katowice Dostawy Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Dostawa laptopów i pakietów oprogramowania biurowego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2024-01-05
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Wypłata gotówki oraz bonów towarowych/żywieniowych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2024-01-05
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz nadawanie przekazów pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
2024-01-05
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Zakup usług w zakresie konserwacji oprogramowania sieciowego oraz pomocy technicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
2024-01-03
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Przygotowanie i dowóz posiłków dla jednostek organizacyjnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
2023-12-18
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Świadczenie usług w postaci stymulacji neuroruchowej, hipoterapii, logorytmiki - na rzecz osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Miasta Katowice
2023-12-15
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Świadczenie usług w formie dziennego pobytu osób z niepełnosprawnościami (mieszkańców Miasta Katowice), w tym dzieci powyżej 6 roku życia i młodzieży
2023-12-14
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej indywidualnej i/lub grupowej na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (mieszkańców Katowic)
2023-11-02
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Świadczenie usług w zakresie organizacji transportu i opieki dla 20 osób z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do Dziennych Domów Pomocy Społecznej i z powrotem do miejsca zamieszkania
2023-10-23
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Świadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób, będących podopiecznymi Zamawiającego
2023-10-09
brak danych
Katowice Dostawy Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Dostawa subskrypcji do posiadanego oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
2023-09-27
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami miasta Katowice
2023-08-30
brak danych
Katowice Dostawy Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
2023-08-11
brak danych
Katowice Dostawy Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
2023-07-26
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Organizacja dwudniowego szkolenia wyjazdowego pt.: "Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu" dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
2023-06-09
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Organizacja szkoleń stacjonarnych w blokach szkoleniowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach zaangażowanych w realizację działań na rzecz uchodźców z Ukrainy
2023-04-25
brak danych
Katowice Dostawy Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Dostawa laptopów i pakietów oprogramowania biurowego
2023-04-06
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Oprac. i realizacja indyw. pr. rehabilit. dla dzieci i młodz. niepełnosprawnej, świadczenie poradnictwa psych. i prow. gr. wsparcia dla rodzin dzieci i młodz. zamieszkałych na terenie m. Katowice
2023-04-04
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien oraz sprzątanie i odśnieżanie zimą terenu przed obiektami MOPS Katowice.
2023-04-03
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Ochrona osób i mienia w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7.
2023-03-07
brak danych
Katowice Usługi Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami miasta Katowice

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.