eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU - przetargiMIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-16
2023-03-24
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego (PFU) oraz koncepcji programowo-przestrzennej (KPP) w rejonie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu.
2023-03-14
2023-03-29
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdni wzdłuż ul. Jagiełły na odcinku od mostu na rzece Mała Panew do skrzyżowania z ul. Wolności.
2023-03-14
2023-03-30
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Przebudowa ul. Górnej w zakresie od ulicy Wygonowej do skrzyżowania z ulicą Leśną

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-08
2023-03-16
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Rozbudowa ul. Łąkowej - opracowanie dokumentacji projektowej.
2023-02-24
2023-03-06
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Przebudowa ul. Źródlanej - opracowanie koncepcji.
2023-02-23
2023-03-13
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś.
2023-02-16
2023-02-24
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Budowa ul. Dobisa - opracowanie dokumentacji projektowej
2023-02-14
2023-02-22
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU "Pielęgnacja i ochrona młodych nasadzeń na terenie miasta Opola"
2023-02-10
2023-02-27
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Przebudowa odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich
2023-02-08
2023-02-23
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Bezpieczny Wróblin - przebudowa ulicy Sołtysów
2023-02-03
2023-02-20
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 ul. Niemodlińskiej w zakresie poszerzenia chodnika od działki nr 69/6 do 81/2.
2023-02-01
2023-02-17
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Roboty polegające na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznych na drogach [...] na terenie miasta Opola
2023-01-24
2023-02-09
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU "Roboty polegające na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola"
2023-01-18
2023-01-26
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania ,,Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu'' w zakresie: "Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów''
2023-01-18
2023-01-26
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU "Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego.. .. Zajączka w Opolu" w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury drogowej w Dzielnicy Generalskiej"
2023-01-17
2023-01-25
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu" w zakresie CZĘŚĆ III "..ul. Krapkowicka..." - usługa Inżyniera Kontraktu.
2023-01-10
2023-01-26
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach dróg na terenie miasta Opola
2023-01-03
2023-01-11
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU "Rewitalizacja mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa"
2022-12-28
2023-01-05
Opole Dostawy MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez MZD w Opolu
2022-12-22
2022-12-30
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU "Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz elementów architektury miejskiej na terenie miasta Opola"
2022-12-21
2022-12-29
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji.
2022-12-01
2022-12-09
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU "Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajączka w Opolu" w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim.
2022-11-24
2022-12-02
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU "Rewitalizacja mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-17
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU "Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego.. .. Zajączka w Opolu" w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury drogowej w Dzielnicy Generalskiej"
2023-03-17
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Roboty polegające na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznych na drogach [...] na terenie miasta Opola
2023-03-17
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 ul. Niemodlińskiej w zakresie poszerzenia chodnika od działki nr 69/6 do 81/2.
2023-03-10
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU "Pielęgnacja i ochrona młodych nasadzeń na terenie miasta Opola"
2023-03-09
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach dróg na terenie miasta Opola
2023-02-13
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU "Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz elementów architektury miejskiej na terenie miasta Opola"
2023-02-13
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu" w zakresie CZĘŚĆ III "..ul. Krapkowicka..." - usługa Inżyniera Kontraktu.
2023-02-10
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania ,,Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu'' w zakresie: "Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów''
2023-02-10
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji.
2023-02-10
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU "Rewitalizacja mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa"
2023-01-09
brak danych
Opole Dostawy MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez MZD w Opolu
2023-01-05
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Świadczenie usług pocztowych
2023-01-03
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU "Rewitalizacja mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa"
2022-12-29
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU "Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajączka w Opolu" w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim.
2022-11-22
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji.
2022-11-18
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU "Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu" w zakresie: ,,Przebudowy kolidujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Krapkowickiej"
2022-10-19
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola
2022-10-05
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU "Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu" w zakresie: ,,Przebudowy kolidujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Krapkowickiej"
2022-09-06
brak danych
Opole Roboty budowlane MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU ,,Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową [...]" w zakresie ,,Przebudowa kolizji sieci kanalizacji sanitarnej oraz linii elektroenergetycznej"
2022-09-02
brak danych
Opole Usługi MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajączka w Opolu w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej (..) wraz z nadzorem autorskim

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.