eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy

Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy - przetargiInstytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-06-11
2021-06-23
Kraków Dostawy Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Dostawa paliw płynnych dla samochodów służbowych Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, sukcesywnie przez okres 36 miesięcy
2021-06-09
2021-06-25
Kraków Roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Remont wewnętrznej instalacji wody z podziałem na hydrantową oraz wodę dla celów bytowych w budynku Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Lubicz 25A w Krakowie
2021-06-02
2021-06-14
Kraków Usługi Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej: "Przebudowa hali na pomieszczenia laboratoriów oraz utworzenie magazynu gazów specjalnych" dla INiG-PIB wraz z usługą nadzoru autorskiego
2021-05-31
2021-06-22
Kraków Roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Robota budowlana - kompleksowy remont pomieszczeń sanitariatów w budynkach Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Bagrowej 1 oraz przy ul. Lubicz 25A w Krakowie
2021-05-25
2021-06-15
Kraków Roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Robota budowlana - prace remontowe w obiektach Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Łukasiewicza 1 oraz przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy
Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-05-28
2021-06-08
Kraków Dostawy Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż instalacji laboratoryjnej do oczyszczania biogazu SABO dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie - postępowanie powtórz
2021-05-20
2021-05-31
Kraków Dostawy Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Dostawa komputerów, monitorów oraz oprogramowania dla Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego - 4 zadania.
2021-05-18
2021-05-26
Kraków Dostawy Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Zaprojektowanie, wykonanie oraz montażu instalacji laboratoryjnej do oczyszczania biogazu SABO dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie
2021-05-06
2021-05-17
Kraków Dostawy Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Dostawa, podłączenie i uruchomienie uniwersalnego aparatu 4-kulowego w laboratorium INiG-PIB w Krakowie
2021-04-30
2021-05-10
Kraków Dostawy Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Dostawa stanowiska do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej z aparatem ciepłomierzowym (wg normy ISO 8301 lub równoważnej) oraz wyposażeniem dodatkowym dla INiG-PIB
2021-04-22
2021-05-05
Kraków Dostawy Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Dostawa gazów technicznych, sukcesywnie przez okres 24 miesięcy do INiG-PIB w Krakowie oraz do Oddziału Instytutu w Krośnie
2021-03-23
2021-04-08
Kraków usługi Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie podstawą do realizacji kolejnego etapu zamierzenia inw., tj. budowy stanowiska badawczego wodorowego wysokociśnieniowego dla INiG-PIB
2021-03-23
2021-04-08
Kraków Usługi Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie podstawą do realizacji kolejnego etapu zamierzenia inw., tj. budowy stanowiska badawczego wodorowego wysokociśnieniowego dla INiG-PIB
2021-03-22
2021-04-12
Kraków roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Remont korytarza wraz z wymianą drzwi do pomieszczeń oraz remont klatek schodowych w budynku A Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie
2021-03-22
2021-04-12
Kraków Roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Remont korytarza wraz z wymianą drzwi do pomieszczeń oraz remont klatek schodowych w budynku A Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie
2021-03-05
2021-03-23
Kraków roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Robota budowlana - kompleksowy remont Laboratorium oczyszczania strumieni na parterze budynku B INiG-PIB przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie
2021-03-05
2021-03-23
Kraków Roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Robota budowlana - kompleksowy remont Laboratorium oczyszczania strumieni na parterze budynku B INiG-PIB przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie
2021-02-25
2021-03-12
Kraków roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Robota budowlana - kompleksowy remont pomieszczeń biurowych Biura Certyfikacji oraz Działu Planowania i Koordynacji Projektów w budynku INiG-PIB przy ul. Lubicz 25A w Krakowie
2021-02-25
2021-03-12
Kraków Roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Robota budowlana - kompleksowy remont pomieszczeń biurowych Biura Certyfikacji oraz Działu Planowania i Koordynacji Projektów w budynku INiG-PIB przy ul. Lubicz 25A w Krakowie
2021-02-18
2021-02-26
Kraków usługi Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy i świadczenie usług w zakresie dobrowolnej opieki medycznej dla pracowników INiG-PIB
2021-02-18
2021-02-26
Kraków Usługi Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy i świadczenie usług w zakresie dobrowolnej opieki medycznej dla pracowników INiG-PIB
2021-02-18
2021-03-02
Kraków Usługi Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy i świadczenie usług w zakresie dobrowolnej opieki medycznej dla pracowników INiG-PIB
2021-02-09
2021-02-24
Kraków roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Przebudowa w zakresie utworzenia bezpośredniego wejścia do pomieszczenia laboratorium wraz z dojściem w budynku D INiG-PIB Pionu Gazownictwa przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie
2021-02-09
2021-02-24
Kraków Roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Przebudowa w zakresie utworzenia bezpośredniego wejścia do pomieszczenia laboratorium wraz z dojściem w budynku D INiG-PIB Pionu Gazownictwa przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie
2021-02-09
2021-02-24
Kraków Roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Przebudowa w zakresie utworzenia bezpośredniego wejścia do pomieszczenia laboratorium wraz z dojściem w budynku D INiG-PIB Pionu Gazownictwa przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy
Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-06-01
brak danych
Kraków Dostawy Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Dostawa stanowiska do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej z aparatem ciepłomierzowym (wg normy ISO 8301 lub równoważnej) oraz wyposażeniem dodatkowym dla INiG-PIB
2021-05-28
brak danych
Kraków Dostawy Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Dostawa gazów technicznych, sukcesywnie przez okres 24 miesięcy do INiG-PIB w Krakowie oraz do Oddziału Instytutu w Krośnie
2021-05-27
brak danych
Kraków Dostawy Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Zaprojektowanie, wykonanie oraz montażu instalacji laboratoryjnej do oczyszczania biogazu SABO dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie
2021-05-26
brak danych
Kraków Dostawy Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Dostawa, podłączenie i uruchomienie uniwersalnego aparatu 4-kulowego w laboratorium INiG-PIB w Krakowie
2021-05-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Kompleksowy remont pomieszczeń biurowych Biura Certyfikacji oraz Działu Planowania i Koordynacji Projektów w budynku INiG-PIB przy ul. Lubicz 25A w Krakowie. Postępowanie powtórzone.
2021-05-13
brak danych
Kraków Usługi Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie podstawą do realizacji kolejnego etapu zamierzenia inw., tj. budowy stanowiska badawczego wodorowego wysokociśnieniowego dla INiG-PIB
2021-05-06
brak danych
Kraków Dostawy Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Dostawa 33 szt. (kompletów) osłon analizatora ANAT-M w postaci szafek przyrządowych antyelektrostatycznych wykonanych z żywic poliestrowych niepalnych wzmocnionych włóknem szklanym z konfuzorem.
2021-04-27
brak danych
Kraków Roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Remont korytarza wraz z wymianą drzwi do pomieszczeń oraz remont klatek schodowych w budynku A Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie
2021-04-22
brak danych
Kraków Roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Robota budowlana - kompleksowy remont Laboratorium oczyszczania strumieni na parterze budynku B INiG-PIB przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie
2021-04-08
brak danych
Kraków Roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Robota budowlana - kompleksowy remont pomieszczeń biurowych Biura Certyfikacji oraz Działu Planowania i Koordynacji Projektów w budynku INiG-PIB przy ul. Lubicz 25A w Krakowie
2021-04-06
brak danych
Kraków Usługi Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy i świadczenie usług w zakresie dobrowolnej opieki medycznej dla pracowników INiG-PIB
2021-03-30
brak danych
Kraków Roboty budowlane Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy Przebudowa w zakresie utworzenia bezpośredniego wejścia do pomieszczenia laboratorium wraz z dojściem w budynku D INiG-PIB Pionu Gazownictwa przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Instytut Nafty i Gazu- Pań stwowy Instytut Badawczy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.