eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Zb±szyń

Gmina Zb±szyń - przetargiGmina Zb±szyń - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiaj±cy Przedmiot zamówienia
2023-03-09
2023-03-17
Zb±szyń Usługi Gmina Zb±szyń UBEZPIECZENIE MAJˇTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ZBˇSZYŃ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
2023-02-10
2023-02-27
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Le¶nej w Zb±szyniu - Etap II.
2023-02-02
2023-02-17
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Rozbudowa sieci wodoci±gowej w N±dni, ul.: Górna, Dębowa, Brzozowa, Kopalniana i Wierzbowa
2023-01-26
2023-02-15
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w N±dni, ul. Kopalniana, Etap I w ramach zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w N±dni ul. Górna, Dębowa, Brzozowa, Kopalniana i Wierzbowa"
2023-01-24
2023-02-10
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Reja w Zb±szyniu
2022-12-15
2022-12-30
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Reja w Zb±szyniu
2022-11-02
2022-11-10
Zb±szyń Dostawy Gmina Zb±szyń Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. Modernizacja Systemów Informatycznych na terenie Gminy Zb±szyń
2022-10-07
2022-10-25
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń ROZBUDOWA I POPRAWA EFEKTYWNO¦CI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW KOMPLEKSU EDUKACYJNO-SPORTOWEGO W ZBˇSZYNIU
2022-09-27
2022-10-05
Zb±szyń Dostawy Gmina Zb±szyń Zakup wyposażenia kuchni i Sali głównej w ramach zadania Nadbudowa wraz z przebudow± Sali Wiejskiej w Stefanowicach
2022-09-27
2022-10-12
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej ramach zadania Nadbudowa wraz z przebudow± Sali Wiejskiej w Stefanowicach
2022-09-05
2022-09-21
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy rozbudowanej szkole w Przyprostyni, gmina Zb±szyń
2022-08-25
2022-09-12
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Modernizacja istniej±cej kotłowni w zakresie instalacji gazowej dla budynku na działce 402/2 w Zb±szyniu
2022-08-23
2022-09-09
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Przebudowa drogi na odcinku Łomnica - Strzyżewo w Gminie Zb±szyń (etap 1)
2022-08-17
2022-08-26
Zb±szyń Dostawy Gmina Zb±szyń Zakup i dostawa laptopów w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich gminy Zb±szyń w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
2022-08-08
2022-08-31
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Budowa Szkoły Podstawowej ze stołówk± i sal± gimnastyczn± w N±dni dla dzieci z N±dni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zb±skiej
2022-07-29
2022-08-30
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Rozbudowa i poprawa efektywno¶ci energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zb±szyniu
2022-07-13
2022-07-22
Zb±szyń Dostawy Gmina Zb±szyń Zakup i dostawa laptopów w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich gminy Zb±szyń w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
2022-06-29
2022-07-14
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W NˇDNI, ULICE: GÓRNA, DĘBOWA, BRZOZOWA I KOPALNIANA
2022-06-10
2022-06-28
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZE STOŁÓWKˇ I SALˇ GIMNASTYCZNˇ W NˇDNI DLA DZIECI Z NˇDNI, NOWEJ WSI I NOWEJ WSI ZBˇSKIEJ
2022-05-20
2022-06-08
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Utworzenie Sali Wiejskiej w Nowej Wsi wraz z wiat± i zagospodarowanie terenu przy Sali

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Zb±szyń
Gmina Zb±szyń - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiaj±cy Przedmiot zamówienia
2023-01-17
brak danych
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Reja w Zb±szyniu
2023-01-17
brak danych
Zb±szyń Usługi Gmina Zb±szyń Usługa konserwacji o¶wietlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Zb±szyń, na urz±dzeniach pozostaj±cych we władaniu ENEA O¶wietlenie Sp. z o. o. oraz Gminy Zb±szyń na rok 2023
2022-12-08
brak danych
Zb±szyń Dostawy Gmina Zb±szyń Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pn. Modernizacja Systemów Informatycznych na terenie Gminy Zb±szyń
2022-12-05
brak danych
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń ROZBUDOWA I POPRAWA EFEKTYWNO¦CI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW KOMPLEKSU EDUKACYJNO-SPORTOWEGO W ZBˇSZYNIU
2022-11-15
brak danych
Zb±szyń Dostawy Gmina Zb±szyń Zakup wyposażenia kuchni i Sali głównej w ramach zadania Nadbudowa wraz z przebudow± Sali Wiejskiej w Stefanowicach
2022-11-04
brak danych
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy rozbudowanej szkole w Przyprostyni, gmina Zb±szyń
2022-10-20
brak danych
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej ramach zadania Nadbudowa wraz z przebudow± Sali Wiejskiej w Stefanowicach
2022-10-07
brak danych
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Rozbudowa i poprawa efektywno¶ci energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zb±szyniu
2022-09-30
brak danych
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Przebudowa drogi na odcinku Łomnica - Strzyżewo w Gminie Zb±szyń (etap 1)
2022-09-27
brak danych
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Budowa Szkoły Podstawowej ze stołówk± i sal± gimnastyczn± w N±dni dla dzieci z N±dni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zb±skiej
2022-09-27
brak danych
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Rozbudowa i poprawa efektywno¶ci energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zb±szyniu
2022-09-19
brak danych
Zb±szyń Dostawy Gmina Zb±szyń Zakup i dostawa laptopów w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich gminy Zb±szyń w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
2022-09-12
brak danych
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Modernizacja istniej±cej kotłowni w zakresie instalacji gazowej dla budynku na działce 402/2 w Zb±szyniu
2022-08-08
brak danych
Zb±szyń Dostawy Gmina Zb±szyń Zakup i dostawa laptopów w ramach wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich gminy Zb±szyń w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
2022-07-26
brak danych
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Utworzenie Sali Wiejskiej w Nowej Wsi wraz z wiat± i zagospodarowanie terenu przy Sali
2022-07-19
brak danych
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W NˇDNI, ULICE: GÓRNA, DĘBOWA, BRZOZOWA I KOPALNIANA
2022-07-18
brak danych
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZE STOŁÓWKˇ I SALˇ GIMNASTYCZNˇ W NˇDNI DLA DZIECI Z NˇDNI, NOWEJ WSI I NOWEJ WSI ZBˇSKIEJ
2022-06-06
brak danych
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Budowa szkoły podstawowej ze stołówk± i sal± gimnastyczn± w N±dni dla dzieci z N±dni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zb±skiej
2022-06-03
brak danych
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Le¶nej i Kapu¶cianej w Zb±szyniu - Etap I. (zad. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kapu¶cianej, Marchewkowej, Szparagowej, Le¶nej w Zb±szyniu")
2022-06-03
brak danych
Zb±szyń Roboty budowlane Gmina Zb±szyń Budowa drogi gminnej Perzyny - Zakrzewko (etap III.)

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Zb±szyń
« Powrót do wyszukiwarki

Je¶li chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z nasz± ofert±:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleĽć jednostkę ZUS.