eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach

Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach - przetargiGmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-18
2023-06-02
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Modernizacja boiska Orlik w ramach zadania pn.: "Remont kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Wadowicach
2023-05-15
2023-06-01
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach "Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2023"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach
Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-09
2023-05-24
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Roboty budowlane w zakresie utrzymania bieżącego dróg gminnych wiejskich - bieżąca konserwacja dróg w sołectwach
2023-04-27
2023-05-12
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczn. publ. w Gminie Wadowice, w tym real. bud. instalacji OZE: instalacji PV i/lub pomp ciepła w sys. "zaprojektuj i wybuduj"
2023-04-12
2023-04-28
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Budowa muru oporowego przy ul. Mickiewicza boczna na terenie miasta Wadowice
2023-04-12
2023-04-27
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Wadowice
2023-04-11
2023-04-20
Wadowice Usługi Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Opracowanie dokumentacji projektowej na bud. chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiat. nr 1799K Klecza D - Zarąbki - Wysoka w m. Klecza D. oraz w ciągu drogi gm. (ul. Zarąbki) w m. Klecza Górna
2023-04-06
2023-04-14
Wadowice Usługi Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Koszenie terenów zielonych oraz poboczy dróg na terenie Gminy Wadowice w 2023 r.
2023-03-31
2023-04-12
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach "Zakup komputerów przenośnych w ramach projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych"
2023-03-28
2023-04-05
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Dostawy kruszyw na potrzeby Gminy Wadowice w roku 2023
2023-03-24
2023-04-12
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Budowa kładki nad potokiem Kleczanka w m. Klecza Górna
2023-03-14
2023-03-22
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Wadowicach
2023-03-14
2023-03-30
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Budowa muru oporowego przy ul. Mickiewicza - Boczna na terenie miasta Wadowice
2023-03-10
2023-03-27
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Utrzymanie i wykonanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Wadowice
2023-03-08
2023-03-23
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych nr 1780K i nr 1782K w miejscowości Wysoka - Etap III.
2023-03-08
2023-03-23
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach "Budowa drogi gminnej w km od 00+ 937,80 do km 00+ 975,00 (obiekt mostowy w km 00+949,91 do km 00+960,11), w miejscowości Zawadka, Gmina Wadowice"
2023-03-01
2023-03-17
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Przebudowa budynku przy ul. Lwowskiej 7 w Wadowicach w zakresie adaptacji części parteru na centrum nadzoru systemu monitoringu miejskiego
2023-02-17
2023-03-07
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2023-02-06
2023-02-14
Wadowice Usługi Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY WADOWICE
2023-02-03
2023-02-20
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Budowa mostu na Potoku Konówka w miejscowości Chocznia
2023-01-24
2023-02-08
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych nr 1780K i nr 1782K w miejscowości Wysoka - Etap III.
2023-01-19
2023-01-27
Wadowice Usługi Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Dowóz dzieci ze szkół z terenu gminy Wadowice na Krytą Pływalnię "DELFIN" w Wadowicach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach
Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-17
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2023-05-12
brak danych
Wadowice Dostawy Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Dostawy kruszyw na potrzeby Gminy Wadowice w roku 2023
2023-05-12
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach "Budowa drogi gminnej w km od 00+ 937,80 do km 00+ 975,00 (obiekt mostowy w km 00+949,91 do km 00+960,11), w miejscowości Zawadka, Gmina Wadowice"
2023-05-08
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych nr 1780K i nr 1782K w miejscowości Wysoka - Etap III.
2023-05-04
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Przebudowa budynku przy ul. Lwowskiej 7 w Wadowicach w zakresie adaptacji części parteru na centrum nadzoru systemu monitoringu miejskiego
2023-04-24
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Utrzymanie i wykonanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Wadowice
2023-04-04
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Budowa muru oporowego przy ul. Mickiewicza - Boczna na terenie miasta Wadowice
2023-04-03
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Budowa mostu na Potoku Konówka w miejscowości Chocznia
2023-04-03
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach "Roboty budowlane w zakresie utrzymania bieżącego dróg gminnych wiejskich -(...)Zakres I - drogi gminne i wewnętrzne zlokalizowane na terenie sołectw Chocznia i Kaczyna - art. 214 ust.1 pkt 7 PZP"
2023-04-03
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach "Roboty budowlane w zakresie utrzymania bieżącego dróg gminnych wiejskich -(...)Zakres II-drogi gminne i wewnętrzne zlokalizowane(...)Babica, Roków, Stanisław Górny, Wysoka - art. 214 ust.1 pkt 7 PZP"
2023-04-03
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach "Roboty budowlane w zakresie utrzymania bieżącego dróg gminnych wiejskich -(...)Zakres III - drogi gminne i wewnętrzne(...)Barwałd Dolny, Klecza Dolna, Klecza Górna - art. 214 ust.1 pkt 7 PZP"
2023-04-03
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach "Roboty budowlane w zakresie utrzymania bieżącego dróg gminnych wiejskich(...)Zakres IV(...)Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Jaroszowice-Zbywaczówka,Ponikiew,Zawadka- art. 214 ust.1 pkt 7 PZP"
2023-03-30
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY WADOWICE
2023-03-02
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Mechaniczne oczyszczenie skrajni drogowych dróg gminnych z zakrzaczeń oraz zwisających gałęzi na terenie Gminy Wadowice
2023-03-02
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Dowóz dzieci ze szkół z terenu gminy Wadowice na Krytą Pływalnię "DELFIN" w Wadowicach
2023-03-02
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych nr 1780K i nr 1782K w miejscowości Wysoka - Etap III.
2023-02-23
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2023
2023-02-23
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Przebudowa budynku przy ul. Lwowskiej 7 w Wadowicach w zakresie adaptacji części parteru na centrum nadzoru systemu monitoringu miejskiego
2023-02-09
brak danych
Wadowice Usługi Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej Cupel w miejscowości Babica w km 0+010 do 2+100
2023-01-30
brak danych
Wadowice Roboty budowlane Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach "Prace remontowe i awaryjne na ulicach miejskich w Wadowicach w 2023 r. - zamówienie podobne"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.