eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Otwock

Gmina Otwock - przetargiGmina Otwock - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-09-15
2023-10-02
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Zadanie I: Remont ul. Okrzei w Otwocku w ramach zadania: "Remont dróg gminnych w Otwocku(...) Zadanie II: Remont ul. Prusa w Otwocku w ramach zadania: "Remont dróg gminnych w Otwocku (...)
2023-09-08
2023-09-25
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Wykonywanie na terenie Otwocka, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności ulic.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Otwock
Gmina Otwock - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-15
brak danych
Otwock roboty budowlane Gmina Otwock Projektowanie i wykonawstwo: sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacje uzdatniania wody - Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/013 System wodno-kanalizacyjny w Otwocku.
2006-03-03
brak danych
Otwock roboty budowlane Gmina Otwock Projektowanie i wykonawstwo: sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami.
2006-02-24
brak danych
Otwock roboty budowlane Gmina Otwock Projektowanie i wykonawstwo: sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami.
2006-02-13
brak danych
Otwock roboty budowlane Gmina Otwock Projektowanie i wykonawstwo: sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami.
2006-02-13
brak danych
Otwock roboty budowlane Gmina Otwock Projektowanie i wykonawstwo: sieć wodociągowa wraz z przyłączami.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Otwock
Gmina Otwock - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-09-07
2023-09-15
Otwock Dostawy Gmina Otwock Zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach zadania pn.: Przebudowa części budynku wraz ze zmianą funkcji (...) na pomieszczenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku. - etap II
2023-09-05
2023-09-20
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Wykonanie przebudowy ul. Andriollego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Hrabiego w ramach zadania: "Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę(...)
2023-09-04
2023-09-19
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z robotami budowlanymi w formule "projektuj i buduj" w lokalu przeznaczonym na Klub Seniora mieszącego się przy ul. Poniatowskiego 1(...)
2023-08-31
2023-09-08
Otwock Dostawy Gmina Otwock Dostawa 6 kompletów scen mobilnych wraz z wykładziną ochronną w ramach zadań budżetowych pn: 1) Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej(...)
2023-08-30
2023-09-14
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji) przy ul. Batorego 34 w Otwocku.
2023-08-29
2023-09-06
Otwock Usługi Gmina Otwock Prowadzenie zimowego utrzymania nawierzchni ulic i skrzyżowań na terenie Otwocka od 01.11.2023 r. do 31.03.2024 r.
2023-08-22
2023-09-06
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: "Budowa zadaszenia (...)
2023-08-22
2023-08-30
Otwock Dostawy Gmina Otwock Dostawa 7 kompletów wirtualnej strzelnicy, tj. multimedialnego, strzeleckiego systemu szkolno-treningowego, działającego w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystującego laserowe (...)
2023-08-22
2023-08-31
Otwock Usługi Gmina Otwock Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji i kompleksowej modernizacji zabytkowego obiektu: Ratusza Miejskiego w Otwocku (...)
2023-08-14
2023-08-29
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Remont świetlicy w OSP w Otwocku -Jabłonnej.
2023-07-24
2023-08-08
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Remont świetlicy w OSP w Otwocku -Jabłonnej.
2023-07-21
2023-08-07
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: "Budowa zadaszenia (...)
2023-07-18
2023-08-02
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji) przy ul. Batorego 34 w Otwocku.
2023-07-14
2023-07-24
Otwock Usługi Gmina Otwock Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji i kompleksowej modernizacji zabytkowego obiektu: Ratusza Miejskiego w Otwocku (...)
2023-07-11
2023-07-19
Otwock Dostawy Gmina Otwock Realizacja zadania polegającego na: zakupie, dostawie i montażu wyposażenia wg Załączników nr 1, 2, 3, 4, 5 dla nowo utworzonej filii Żłobka Miejskiego w Otwocku w ramach zadania budżetowego(...)
2023-07-06
2023-07-20
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Przebudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą w ramach zadania: "Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock (...)
2023-07-06
2023-07-14
Otwock Dostawy Gmina Otwock Zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach zadania pn: Przebudowa części budynku (..) pomieszczenia biblioteki i Sali lekcyjnej na pomieszczenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku.
2023-07-04
2023-07-19
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Modernizacja ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ul. Powstańców Warszawy w Otwocku.
2023-06-26
2023-07-05
Otwock Usługi Gmina Otwock Mycie letnie na mokro dwukrotnie jezdni gminnych na terenie miasta Otwocka.
2023-06-15
2023-06-23
Otwock Usługi Gmina Otwock Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji i kompleksowej modernizacji zabytkowego obiektu: Ratusza Miejskiego w Otwocku (...)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Otwock
Gmina Otwock - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-09-08
brak danych
Otwock Dostawy Gmina Otwock Dostawa 6 kompletów scen mobilnych wraz z wykładziną ochronną w ramach zadań budżetowych pn: 1) Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej(...)
2023-09-05
brak danych
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Wykonywanie na terenie Otwocka prac remontowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności ulic.
2023-08-31
brak danych
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Modernizacja ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ul. Powstańców Warszawy w Otwocku.
2023-08-29
brak danych
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji) przy ul. Batorego 34 w Otwocku.
2023-08-25
brak danych
Otwock Dostawy Gmina Otwock Zakup i dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach zadania pn: Przebudowa części budynku (..) pomieszczenia biblioteki i Sali lekcyjnej na pomieszczenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku.
2023-08-16
brak danych
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Remont świetlicy w OSP w Otwocku -Jabłonnej.
2023-08-11
brak danych
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspaniałej w Otwocku w ramach zadania budżetowego pn. Projekty i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspaniałej.
2023-08-11
brak danych
Otwock Usługi Gmina Otwock Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji i kompleksowej modernizacji zabytkowego obiektu: Ratusza Miejskiego w Otwocku (...)
2023-08-10
brak danych
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: "Budowa zadaszenia (...)
2023-07-24
brak danych
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Przebudowa ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą w ramach zadania: "Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock (...)
2023-07-19
brak danych
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Modernizacja ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ul. Powstańców Warszawy w Otwocku.
2023-07-17
brak danych
Otwock Usługi Gmina Otwock Świadczenie usług doradczych IT dla Urzędu Miasta Otwocka.
2023-07-17
brak danych
Otwock Usługi Gmina Otwock Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: Architektoniczno-konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych (...)
2023-07-13
brak danych
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Wykonanie przebudowy ulic w Gminie Otwock zgodnych z załączonymi wykazami do postępowania przetargowego w ramach zadania budżetowego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych (...) etap II".
2023-07-13
brak danych
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Wykonanie przebudowy ulic w Gminie Otwock zgodnych z załączonymi wykazami do postępowania przetargowego w ramach zadania budżetowego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków (...) - etap I".
2023-07-11
brak danych
Otwock Usługi Gmina Otwock Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji i kompleksowej modernizacji zabytkowego obiektu: Ratusza Miejskiego w Otwocku (...)
2023-07-10
brak danych
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Przebudowa części budynku wraz ze zmianą funkcji pomieszczenia biblioteki i sali lekcyjnej na pomieszczenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku.
2023-07-07
brak danych
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Wykonanie inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku w ramach zadania budżetowego pn., "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku".
2023-06-30
brak danych
Otwock Usługi Gmina Otwock Wykonywanie na terenie miasta Otwocka prac w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew oraz wycinki krzewów w 2023 r. w pasach dróg gminnych, (...)na północny wschód od linii kolejowej.
2023-06-15
brak danych
Otwock Roboty budowlane Gmina Otwock Przebudowa trzech budynków w celu zmiany sposobu użytkowania na budynek usługowy o nieuciążliwej funkcji Żłobka i gabinetów lekarskich zlokalizowanych w Otwocku przy ul. Karczewskiej (...).

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Otwock
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.