eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Bobolice

Gmina Bobolice - przetargiGmina Bobolice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-07-26
2021-08-03
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Administrowanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy Gminy Bobolice oraz lokalami użytkowymi i garażami będącymi własnością Gminy Bobolice

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Bobolice
Gmina Bobolice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-07-20
2021-07-28
Bobolice Usługi Gmina Bobolice CAŁOROCZNA OBSŁUGA I ADMINISTROWANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI, UTRZYMANIE I KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BOBOLICE
2021-07-12
2021-07-27
Bobolice Roboty budowlane Gmina Bobolice "Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na Przedszkole "
2021-06-22
2021-07-07
Bobolice Roboty budowlane Gmina Bobolice Remont dróg gminnych - ul. Sienkiewicza i ul. Robotniczej wraz ze skrzyżowaniem ul. Reymonta w m. Bobolice
2021-06-02
2021-06-10
Bobolice Dostawy Gmina Bobolice Dostawa paliw w systemie bezgotówkowym na potrzeby Gminy Bobolice
2021-03-04
2021-03-15
Bobolice usługi Gmina Bobolice Udzielenie Gminie Bobolice kredytu długoterminowego w kwocie 720 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pod ...
2021-03-04
2021-03-15
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Udzielenie Gminie Bobolice kredytu długoterminowego w kwocie 720 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pod ...
2021-03-04
2021-03-22
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Udzielenie Gminie Bobolice kredytu długoterminowego w kwocie 720 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pod ...
2020-12-11
2020-12-28
Bobolice Roboty budowlane Gmina Bobolice Remont dróg gminnych - ul. Sienkiewicza i ul. Robotniczej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Reymonta w m. Bobolice
2020-11-06
2020-11-23
Bobolice Roboty budowlane Gmina Bobolice Remont nawierzchni ulicy Spółdzielczej oraz ulicy na działce nr 601/1 obręb nr 0003 w Bobolicach
2020-11-02
2020-11-10
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Bobolice, ulic: Kwiatów Polnych, Słowackiego i Traugutta wraz ze skrzyżowaniami (wszystkie zadania)"
2020-09-04
2020-09-14
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Udzielenie Gminie Bobolice kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica - etap I
2020-09-03
2020-09-11
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobolice - etap IX
2020-01-08
2020-01-16
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Bobolicach Elfiki
2019-12-16
2019-12-30
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na Przedszkole´´
2019-12-05
2019-12-13
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na Przedszkole´´
2019-11-08
2019-11-18
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Świadczenie usług odbioru, wywozu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice w 2020 roku.
2019-10-10
2019-10-25
Bobolice Roboty budowlane Gmina Bobolice "Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach"
2019-09-16
2019-10-01
Bobolice Roboty budowlane Gmina Bobolice "Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach"
2019-08-14
2019-08-29
Bobolice Roboty budowlane Gmina Bobolice "Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 147004Z wraz z chodnikiem - ul. Dworcowa w Bobolicach"
2019-08-02
2019-08-12
Bobolice Usługi Gmina Bobolice "Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i z szkół podstawowych i do i z przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobolice, w terminie od dnia 01.09.2019 r. do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020."

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Bobolice
Gmina Bobolice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-07-29
brak danych
Bobolice Usługi Gmina Bobolice CAŁOROCZNA OBSŁUGA I ADMINISTROWANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI, UTRZYMANIE I KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BOBOLICE
2021-07-28
brak danych
Bobolice Roboty budowlane Gmina Bobolice "Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bobolicach przy ul. Szkolnej na Przedszkole "
2021-07-14
brak danych
Bobolice Roboty budowlane Gmina Bobolice Remont dróg gminnych - ul. Sienkiewicza i ul. Robotniczej wraz ze skrzyżowaniem ul. Reymonta w m. Bobolice
2021-06-25
brak danych
Bobolice Dostawy Gmina Bobolice Dostawa paliw w systemie bezgotówkowym na potrzeby Gminy Bobolice
2021-04-19
brak danych
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Bobolicach Elfiki.
2021-04-14
brak danych
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Udzielenie Gminie Bobolice kredytu długoterminowego w kwocie 720 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pod ...
2021-02-24
brak danych
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Bobolicach Elfiki
2021-02-02
brak danych
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Bobolice, ulic: Kwiatów Polnych, Słowackiego i Traugutta wraz ze skrzyżowaniami (wszystkie zadania)"
2021-01-11
brak danych
Bobolice Roboty budowlane Gmina Bobolice Remont nawierzchni ulicy Spółdzielczej oraz ulicy na działce nr 601/1 obręb nr 0003 w Bobolicach
2020-10-06
brak danych
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Udzielenie Gminie Bobolice kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pod nazwąPrzebudowa drogi powiatowej Nr 3501Z Świelino - Dargiń - Grzybnica - etap I
2020-10-02
brak danych
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobolice - etap IX
2020-02-10
brak danych
Bobolice Roboty budowlane Gmina Bobolice "Przebudowa infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach" - zamówienie z wolnej ręki udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
2020-02-10
brak danych
Bobolice Roboty budowlane Gmina Bobolice "Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach" - zamówienie z wolnej ręki udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
2020-02-06
brak danych
Bobolice Roboty budowlane Gmina Bobolice Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 147004Z wraz z chodnikiem - ul. Dworcowa w Bobolicach
2020-02-03
brak danych
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Bobolicach Elfiki
2019-12-12
brak danych
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Świadczenie usług odbioru, wywozu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice w 2020 roku.
2019-03-18
brak danych
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania pn. "Budowa gminnej drogi publicznej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach"
2019-03-14
brak danych
Bobolice Roboty budowlane Gmina Bobolice Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach
2019-02-07
brak danych
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Bobolicach
2019-02-05
brak danych
Bobolice Usługi Gmina Bobolice Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bobolice

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Bobolice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.