eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA SZYDŁOWIEC

GMINA SZYDŁOWIEC - przetargiGMINA SZYDŁOWIEC - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-10-30
2023-11-15
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC Przeb. dr. gm. w m. Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak w ramach zadania pn. Przeb. dróg w m. Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dr. w m. Rybianka, Sadek Polanki w gminie Szydłowiec
2023-10-19
2023-10-27
Szydłowiec Usługi GMINA SZYDŁOWIEC Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Szydłowiec i jej jednostek organizacyjnych.
2023-10-11
2023-10-19
Szydłowiec Dostawy GMINA SZYDŁOWIEC "Zakup i sukcesywna w miarę potrzeb dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania Publicznej Szkoły Podstawowej im. biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Majdów 30, gmina Szydłowiec".
2023-10-09
2023-10-24
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC Przeb. dr gm nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wyk chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str. prawa
2023-09-18
2023-10-03
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC "Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec etap 2".
2023-08-31
2023-09-18
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę"
2023-08-30
2023-09-14
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC "Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec etap 2".
2023-08-18
2023-09-04
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD-Szydłowiec
2023-08-16
2023-08-31
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC "Przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Staszica w Szydłowcu"
2023-07-31
2023-08-16
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec".
2023-07-27
2023-08-14
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC "Modernizacja infrastruktury sportowej poprzez utworzenie miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Gminie Szydłowiec".
2023-07-27
2023-08-11
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec.
2023-07-26
2023-08-03
Szydłowiec Dostawy GMINA SZYDŁOWIEC Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic na mokro w gminie Szydłowiec.
2023-07-19
2023-07-27
Szydłowiec Usługi GMINA SZYDŁOWIEC Dowóz uczniów do i ze. szkół w roku szkolnym 2023/2024
2023-07-18
2023-08-10
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC Poprawa infrastruktury drogowej w ramach zadania: Remont ulic Reymonta i Staszica w Szydłowcu
2023-07-11
2023-07-20
Szydłowiec Usługi GMINA SZYDŁOWIEC Udzielenie Gminie Szydłowiec długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.494.000,00 zł. na częściowe sfinansowanie planowanego w roku 2023 deficytu budżetowego.
2023-07-10
2023-07-26
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec".
2023-07-06
2023-07-17
Szydłowiec Dostawy GMINA SZYDŁOWIEC Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic na mokro w gminie Szydłowiec.
2023-06-01
2023-06-16
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC Rem. dr. w m. Rybianka, Sadek Pol. oraz przeb. dr. gminnej w m. Marywil w ramach zad. pn. przeb. dr. w m. Zastronie, Wola Korz., Barak, Marywil oraz rem. dr. w m. Rybianka, Sadek Pol. w gm. Szydłowiec
2023-05-29
2023-06-13
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD- Szydłowiec

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA SZYDŁOWIEC
GMINA SZYDŁOWIEC - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-11-22
brak danych
Szydłowiec Usługi GMINA SZYDŁOWIEC Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Szydłowiec i jej jednostek organizacyjnych.
2023-11-10
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę"
2023-11-10
brak danych
Szydłowiec Dostawy GMINA SZYDŁOWIEC "Zakup i sukcesywna w miarę potrzeb dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania Publicznej Szkoły Podstawowej im. biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Majdów 30, gmina Szydłowiec".
2023-10-12
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC "Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec etap 2".
2023-09-15
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC "Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec etap 2".
2023-09-15
brak danych
Szydłowiec Dostawy GMINA SZYDŁOWIEC Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic na mokro w gminie Szydłowiec.
2023-09-13
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec".
2023-09-01
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC "Modernizacja infrastruktury sportowej poprzez utworzenie miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Gminie Szydłowiec".
2023-08-30
brak danych
Szydłowiec Usługi GMINA SZYDŁOWIEC Dowóz uczniów do i ze. szkół w roku szkolnym 2023/2024
2023-08-02
brak danych
Szydłowiec Usługi GMINA SZYDŁOWIEC Udzielenie Gminie Szydłowiec długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.494.000,00 zł. na częściowe sfinansowanie planowanego w roku 2023 deficytu budżetowego.
2023-07-27
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec".
2023-07-27
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC Budowa ulicy Dworskiej w Szydłowcu
2023-07-20
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń
2023-07-18
brak danych
Szydłowiec Dostawy GMINA SZYDŁOWIEC Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic na mokro w gminie Szydłowiec.
2023-07-14
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska-Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec
2023-06-30
brak danych
Szydłowiec Usługi GMINA SZYDŁOWIEC Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Gminę Szydłowiec.
2023-06-16
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec
2023-04-26
brak danych
Szydłowiec Dostawy GMINA SZYDŁOWIEC Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Szydłowiec
2023-04-21
brak danych
Szydłowiec Roboty budowlane GMINA SZYDŁOWIEC Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu.
2023-03-27
brak danych
Szydłowiec Usługi GMINA SZYDŁOWIEC "Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca i obszaru - Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowcu".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA SZYDŁOWIEC
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.