eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA SĘKOWA

GMINA SĘKOWA - przetargiGMINA SĘKOWA - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-09-07
2021-09-15
Sękowa Dostawy GMINA SĘKOWA DOSTAWA WYPOSAŻENIA KUCHNI W RAMACH PROJEKTU PN. "PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH POPRZEZ STWORZENIE CENTRUM SPOŁECZNO-EDUKACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA"
2021-09-06
2021-09-15
Sękowa Dostawy GMINA SĘKOWA DOSTAWA MEBLI W RAMACH PROJEKTU PN. "PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH POPRZEZ STWORZENIE CENTRUM SPOŁECZNO-EDUKACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA" (CZĘŚĆ 1)
2021-08-05
2021-08-20
Sękowa Roboty budowlane GMINA SĘKOWA PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA MIESZKANIA CHRONIONE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SĘKOWA
2021-07-19
2021-08-03
Sękowa Roboty budowlane GMINA SĘKOWA MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NA DŁUGOŚCI 480 M, NA DZIAŁCE NR EWID. 114/1 W MIEJSCOWOŚCI WOŁOWIEC
2021-06-25
2021-07-12
Sękowa Roboty budowlane GMINA SĘKOWA Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Sękowej w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno-edukacyjnego w miejscowości Sękowa"
2020-12-30
2021-01-15
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MĘCINIE WIELKIEJ NA OŚRODEK WSPARCIA I AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SĘKOWA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ NA DZ. NR 151 W MĘCINIE WIELKIEJ, W GMINIE SĘKOWA
2020-12-03
2020-12-18
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIARY
2020-11-06
2020-11-17
Sękowa Usługi Gmina Sękowa ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SĘKOWA
2020-09-25
2020-10-12
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W SĘKOWEJ W RAMACH PROJEKTU PN. "PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH POPRZEZ STWORZENIE CENTRUM SPOŁECZNO-EDUKACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
2020-08-26
2020-09-04
Sękowa Usługi Gmina Sękowa UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 5 647 000,00 ZŁ NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
2020-08-10
2020-08-25
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa PRACE KONSERWATORSKIE NA CMENTARZU NR 79 W SĘKOWEJ
2020-01-14
2020-01-29
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa BUDOWA PARKU REKREACJI RODZINNEJ, ŚCIEŻKI ZDROWIA ORAZ MONTAŻ 2 ŁAWOSTOŁÓW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W OTOCZENIU ZBIORNIKA KLIMKÓWKA: PARKU REKREACJI RODZINNEJ NA MAGURZE MAŁASTOWSKIEJ WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ZDROWIA, ŚCIEŻKĄ NARCIARSTWA BIEGOWEGO MAGURA MAŁASTOWSKA-KRZYWA ORAZ CENTRUM NARCIARSTWA BIEGOWEGO I REKREACJI RODZINNEJ W KRZYWEJ"
2019-12-12
2019-12-20
Sękowa Usługi Gmina Sękowa UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 800 000,00 PLN (SŁOWNIE ZŁ: DWA MILIONY OSIEMSET TYSIĘCY ZŁ 00/100) PRZEZNACZONEGO NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W KWOCIE 600 TYS. ZŁ ORAZ NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU W KWOCIE 2 200 000,00 ZŁ
2019-11-15
2019-11-25
Sękowa Usługi Gmina Sękowa ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SĘKOWA
2019-11-12
2019-11-28
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO SĘKOWA GT-1 W CELU UJĘCIA WÓD TERMALNYCH W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA
2019-10-01
2019-10-16
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wapienne w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
2019-09-09
2019-09-24
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa REMONT DROGI GMINNEJ SĘKOWA "PUSTE POLE" (NR 270990 K, NR DZ. EWID. 3752) W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA W KM 0+000-1+500
2019-08-07
2019-08-22
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO SĘKOWA GT-1 W CELU UJĘCIA WÓD TERMALNYCH W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA
2019-08-05
2019-08-20
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ SĘKOWA - WAPIENNE O DŁUGOŚCI 3896 M WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - 4 PUNKTAMI PRZESIADKOWYMI TYPU "B&R" W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"
2019-07-24
2019-08-14
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wapienne w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA SĘKOWA
GMINA SĘKOWA - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-09-11
brak danych
Sękowa Roboty budowlane GMINA SĘKOWA PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA MIESZKANIA CHRONIONE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SĘKOWA
2021-09-09
brak danych
Sękowa Roboty budowlane GMINA SĘKOWA MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NA DŁUGOŚCI 480 M, NA DZIAŁCE NR EWID. 114/1 W MIEJSCOWOŚCI WOŁOWIEC
2021-08-19
brak danych
Sękowa Roboty budowlane GMINA SĘKOWA Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Sękowej w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno-edukacyjnego w miejscowości Sękowa"
2021-02-22
brak danych
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MĘCINIE WIELKIEJ NA OŚRODEK WSPARCIA I AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SĘKOWA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ NA DZ. NR 151 W MĘCINIE WIELKIEJ, W GMINIE SĘKOWA
2021-02-09
brak danych
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIARY
2020-12-17
brak danych
Sękowa Usługi Gmina Sękowa ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SĘKOWA
2020-11-05
brak danych
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W SĘKOWEJ W RAMACH PROJEKTU PN. "PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH POPRZEZ STWORZENIE CENTRUM SPOŁECZNO-EDUKACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
2020-09-28
brak danych
Sękowa Usługi Gmina Sękowa UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 5 647 000,00 ZŁ NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
2020-09-22
brak danych
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa PRACE KONSERWATORSKIE NA CMENTARZU NR 79 W SĘKOWEJ
2020-05-11
brak danych
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO SĘKOWA GT-1 W CELU UJĘCIA WÓD TERMALNYCH W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA
2020-02-24
brak danych
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa BUDOWA PARKU REKREACJI RODZINNEJ, ŚCIEŻKI ZDROWIA ORAZ MONTAŻ 2 ŁAWOSTOŁÓW W RAMACH PROJEKTU "BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W OTOCZENIU ZBIORNIKA KLIMKÓWKAPARKU REKREACJI RODZINNEJ NA MAGURZE MAŁASTOWSKIEJ WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ ZDROWIA, ŚCIEŻKĄ NARCIARSTWA BIEGOWEGO MAGURA MAŁASTOWSKA-KRZYWA ORAZ CENTRUM NARCIARSTWA BIEGOWEGO I REKREACJI RODZINNEJ W KRZYWEJ"
2019-12-30
brak danych
Sękowa Usługi Gmina Sękowa ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SĘKOWA
2019-12-30
brak danych
Sękowa Usługi Gmina Sękowa UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 800 000,00 PLN (SŁOWNIE ZŁDWA MILIONY OSIEMSET TYSIĘCY ZŁ 00/100) PRZEZNACZONEGO NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W KWOCIE 600 TYS. ZŁ ORAZ NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU W KWOCIE 2 200 000,00 ZŁ
2019-11-02
brak danych
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ SĘKOWA - WAPIENNE O DŁUGOŚCI 3761 M WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - 4 PUNKTAMI PRZESIADKOWYMI TYPU "B&R" W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"
2019-10-08
brak danych
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa REMONT DROGI GMINNEJ SĘKOWA "PUSTE POLE" (NR 270990 K, NR DZ. EWID. 3752) W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA W KM 0+000-1+500
2019-08-26
brak danych
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa BUDOWA I POPRAWA JAKOŚCI LOKALNYCH ŚCIEŻEK I CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH WOKÓŁ UZDROWISKA WAPIENNE W RAMACH PROJEKTU PN. "BUDOWA INFRASTRUKTURY DLA ROZWOJU PROJEKTU TURYSTYCZNEGO, ZWIĘKSZENIA LICZBY KURACJUSZY I PODNIESIENIA ZDOLNOŚCI INWESTYCYJNEJ" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 - W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"
2019-07-18
brak danych
Sękowa Usługi Gmina Sękowa PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU PRZY REALIZACJI INWESTYCJI PN. "WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO SĘKOWA GT-1 W CELU UJĘCIA WÓD TERMALNYCH W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWA"
2019-07-11
brak danych
Sękowa Dostawy Gmina Sękowa DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ - TORÓW W ZAKRESIE ROZBUDOWY SNOW PARK´U W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"
2019-06-29
brak danych
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-KULTURALNEJ ORAZ STWORZENIE NOWYCH TERENÓW REKREACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. "BUDOWA INFRASTRUKTURY DLA ROZWOJU PROJEKTU TURYSTYCZNEGO, ZWIĘKSZENIA LICZBY KURACJUSZY I PODNIESIENIA ZDOLNOŚCI INWESTYCYJNEJ" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 -W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"
2019-06-12
brak danych
Sękowa Roboty budowlane Gmina Sękowa PRZEBUDOWA BOISKA PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SĘKOWEJ W RAMACH PROJEKTU "ADAPTACJA BOISKA PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SĘKOWEJ NA OGÓLNODOSTĘPNY PARK KULTURALNO-SPORTOWY" DOFINANSOWANEGO W RAMACH "PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA SĘKOWA
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.