eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA RADGOSZCZ

GMINA RADGOSZCZ - przetargiGMINA RADGOSZCZ - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-22
2021-05-06
Radgoszcz Roboty budowlane GMINA RADGOSZCZ Przebud. i rozbud. istn. budynku usług.-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przezn. na cele społ. i kulturalne - ETAP III (INSTAL. SANIT. I FOTOWOLTAIKA)
2021-03-08
2021-03-15
Radgoszcz dostawy GMINA RADGOSZCZ Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy
2021-03-08
2021-03-15
Radgoszcz Dostawy GMINA RADGOSZCZ Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy
2021-03-03
2021-03-10
Radgoszcz dostawy GMINA RADGOSZCZ Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy
2021-03-03
2021-03-10
Radgoszcz Dostawy GMINA RADGOSZCZ Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy
2021-02-22
2021-03-01
Radgoszcz dostawy GMINA RADGOSZCZ Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy
2021-02-22
2021-03-01
Radgoszcz Dostawy GMINA RADGOSZCZ Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy
2021-02-10
2021-02-24
Radgoszcz roboty budowlane GMINA RADGOSZCZ Przebudowa i rozbudowa istn. budynku usługowo-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przezn. na cele społ. i kulturalne" - ETAP II (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)
2021-02-10
2021-02-24
Radgoszcz Roboty budowlane GMINA RADGOSZCZ Przebudowa i rozbudowa istn. budynku usługowo-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przezn. na cele społ. i kulturalne" - ETAP II (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)
2021-02-03
2021-02-17
Radgoszcz roboty budowlane GMINA RADGOSZCZ Przebudowa i rozbudowa istn. budynku usługowo-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przezn. na cele społ. i kulturalne - ETAP I (ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE)
2021-02-03
2021-02-17
Radgoszcz Roboty budowlane GMINA RADGOSZCZ Przebudowa i rozbudowa istn. budynku usługowo-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przezn. na cele społ. i kulturalne" - ETAP I (ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE)
2020-11-11
2020-11-18
Radgoszcz Dostawy Gmina Radgoszcz Dostawa 40 laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Radgoszcz w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2020-09-15
2020-09-29
Radgoszcz Roboty budowlane Gmina Radgoszcz Remont drogi dojazdowej ul. Jagiellońska w miejscowości Radgoszcz w km 0+076 - 0+170
2020-09-11
2020-09-18
Radgoszcz Usługi Gmina Radgoszcz Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radgoszcz w okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku
2020-09-08
2020-09-23
Radgoszcz Roboty budowlane Gmina Radgoszcz Remont drogi gminnej 180248 K Radgoszcz - Luszowice w km od 2+700 do km 4+305 wraz z remontem przepustu w km 4+287 w miejscowości Smyków i Luszowice, Gmina Radgoszcz
2020-07-09
2020-07-16
Radgoszcz Usługi Gmina Radgoszcz DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RADGOSZCZ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
2020-05-19
2020-05-26
Radgoszcz Dostawy Gmina Radgoszcz Dostawa 60 laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Radgoszcz w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1. 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
2020-04-29
2020-05-14
Radgoszcz Roboty budowlane Gmina Radgoszcz Przebudowa istniejących wnętrz w budynku OSP Luszowice w zakresie dostosowania zespołu kuchennego i sanitarnego do obowiązujących wymogów sanitarnych oraz rozbudowa o schody wejściowe wraz z infrastrukturą techniczną
2020-04-27
2020-05-12
Radgoszcz Roboty budowlane Gmina Radgoszcz Remont drogi transportu rolnego ul. Kopernika w Radgoszczy w km 0+136 - 0+928
2019-12-04
2019-12-11
Radgoszcz Usługi Gmina Radgoszcz Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radgoszcz, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA RADGOSZCZ
GMINA RADGOSZCZ - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2021-04-27
brak danych
Radgoszcz Dostawy GMINA RADGOSZCZ Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy
2021-04-13
brak danych
Radgoszcz Roboty budowlane GMINA RADGOSZCZ Przebudowa i rozbudowa istn. budynku usługowo-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przezn. na cele społ. i kulturalne" - ETAP II (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)
2021-04-12
brak danych
Radgoszcz Roboty budowlane GMINA RADGOSZCZ Przebudowa i rozbudowa istn. budynku usługowo-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przezn. na cele społ. i kulturalne" - ETAP I (ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE)
2021-03-05
brak danych
Radgoszcz Dostawy GMINA RADGOSZCZ Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy
2021-03-02
brak danych
Radgoszcz Dostawy GMINA RADGOSZCZ Budowa całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy
2020-10-21
brak danych
Radgoszcz Roboty budowlane Gmina Radgoszcz Remont drogi gminnej 180248 K Radgoszcz - Luszowice w km od 2+700 do km 4+305 wraz z remontem przepustu w km 4+287 w miejscowości Smyków i Luszowice, Gmina Radgoszcz
2020-10-20
brak danych
Radgoszcz Roboty budowlane Gmina Radgoszcz Remont drogi dojazdowej ul. Jagiellońska w miejscowości Radgoszcz w km 0+076 - 0+170
2020-10-02
brak danych
Radgoszcz Usługi Gmina Radgoszcz Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radgoszcz w okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku
2020-08-18
brak danych
Radgoszcz Usługi Gmina Radgoszcz DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RADGOSZCZ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
2020-06-22
brak danych
Radgoszcz Roboty budowlane Gmina Radgoszcz Przebudowa istniejących wnętrz w budynku OSP Luszowice w zakresie dostosowania zespołu kuchennego i sanitarnego do obowiązujących wymogów sanitarnych oraz rozbudowa o schody wejściowe wraz z infrastrukturą techniczną
2020-06-17
brak danych
Radgoszcz Roboty budowlane Gmina Radgoszcz Remont drogi transportu rolnego ul. Kopernika w Radgoszczy w km 0+136 - 0+928
2020-06-10
brak danych
Radgoszcz Dostawy Gmina Radgoszcz Dostawa 60 laptopów z przeznaczeniem do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Radgoszcz w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działania 1. 1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
2019-12-20
brak danych
Radgoszcz Usługi Gmina Radgoszcz Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Radgoszcz, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
2019-12-17
brak danych
Radgoszcz Usługi Gmina Radgoszcz Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radgoszcz w 2020 r.
2019-12-16
brak danych
Radgoszcz Roboty budowlane Gmina Radgoszcz Przebudowa istniejących wnętrz w budynku OSP Luszowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską a) roboty związane z białym montażem i umeblowaniem, b) roboty związane z montażem instalacji elektrycznych
2019-09-10
brak danych
Radgoszcz Usługi Gmina Radgoszcz DOWOZY I ODWOZY UCZNIÓW NA TERENIE GMINY RADGOSZCZ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
2019-04-08
brak danych
Radgoszcz Dostawy Gmina Radgoszcz Przebudowa istniejących wnętrz w budynku OSP Luszowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - WYPOSAŻENIE TECHNOLOGII KUCHNI
2019-02-19
brak danych
Radgoszcz Roboty budowlane Gmina Radgoszcz ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ KRZYŻA NA DZIAŁCE NR 2369/9 W RADGOSZCZY
2018-11-21
brak danych
Radgoszcz Dostawy Gmina Radgoszcz Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Radgoszcz - dostawa wyposażenia pomieszczeń Klubu Senior+
2018-10-26
brak danych
Radgoszcz Dostawy Gmina Radgoszcz Dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki kołowej dla Gminy Radgoszcz

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA RADGOSZCZ
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.