eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK - przetargiGMINA MIASTO WŁOCŁAWEK - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-29
2022-10-07
Włocławek Usługi GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport
2022-09-27
2022-10-12
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na 2 zadania.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK
GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-22
2022-09-30
Włocławek Dostawy GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku - II postępowanie
2022-09-12
2022-09-20
Włocławek Usługi GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku.
2022-09-08
2022-09-16
Włocławek Dostawy GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Dostawa wyposażenia Bazy Przygody - Harcerskiej Strefy Współpracy realizowane w ramach projektu "Włocławek - miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam".
2022-08-29
2022-09-06
Włocławek Dostawy GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Dostawa wyposażenia Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie
2022-08-09
2022-08-24
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Przebudowa ulicy Suszyckiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa / przebudowa dróg gminnych" - II postępowanie.
2022-08-04
2022-08-19
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Budowa budynku mieszkalnego - III postępowanie
2022-07-28
2022-08-12
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego ogrodzenia przy PP nr 9 i PP nr 16 w ramach zadania pn. "Program Ogrodzenia"- z podziałem na 2 zadania.
2022-07-15
2022-08-01
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK "Rozbudowa i przebudowa, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz budowa ogrodzenia Zespołu Szkół Technicznych w ramach zadania: "Modernizacja Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku"
2022-07-14
2022-07-25
Włocławek Dostawy GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Wykonanie i dostawa promocyjno - informacyjnych materiałów upominkowych opatrzonych logo miasta Włocławek z podziałem na 6 zadań.
2022-07-13
2022-07-22
Włocławek Dostawy GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Zakup i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych realizowany w ramach projektu o nazwie "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam".
2022-07-12
2022-07-27
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Przebudowa ulicy Suszyckiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa / przebudowa dróg gminnych".
2022-06-29
2022-07-07
Włocławek Usługi GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK "Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno" - II postępowanie.
2022-06-28
2022-07-08
Włocławek Dostawy GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Zakup oprogramowania i licencji serwerowych i sieciowych do obsługi Urzędu Miasta Włocławek
2022-06-20
2022-06-28
Włocławek Dostawy GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych oraz laptopów w związku z uczestnictwem Gminy Miasto Włocławek w projekcie pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR''
2022-06-10
2022-06-22
Włocławek Dostawy GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku
2022-06-07
2022-06-15
Włocławek Usługi GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno.
2022-06-06
2022-06-21
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu Publicznym nr 27 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
2022-05-16
2022-05-31
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Budowa budynku mieszkalnego - II postępowanie
2022-05-12
2022-05-20
Włocławek Usługi GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego w ramach zadania inewstycyjnego pn. "Tumska / 3 Maja budowa budynków mieszkalnych.
2022-05-11
2022-06-08
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK
GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-09-28
brak danych
Włocławek Dostawy GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Wykonanie i dostawa promocyjno - informacyjnych materiałów upominkowych opatrzonych logo miasta Włocławek z podziałem na 6 zadań.
2022-09-26
brak danych
Włocławek Dostawy GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Zakup i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych realizowany w ramach projektu o nazwie "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam".
2022-09-22
brak danych
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Przebudowa ulicy Suszyckiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa / przebudowa dróg gminnych" - II postępowanie.
2022-09-20
brak danych
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego ogrodzenia przy PP nr 9 i PP nr 16 w ramach zadania pn. "Program Ogrodzenia"- z podziałem na 2 zadania.
2022-09-20
brak danych
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Budowa budynku mieszkalnego - III postępowanie
2022-09-09
brak danych
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe.
2022-08-25
brak danych
Włocławek Dostawy GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku
2022-08-17
brak danych
Włocławek Dostawy GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Zakup oprogramowania i licencji serwerowych i sieciowych do obsługi Urzędu Miasta Włocławek
2022-08-04
brak danych
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Przebudowa ulicy Suszyckiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa / przebudowa dróg gminnych".
2022-08-01
brak danych
Włocławek Dostawy GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych oraz laptopów w związku z uczestnictwem Gminy Miasto Włocławek w projekcie pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR''
2022-07-25
brak danych
Włocławek Usługi GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego w ramach zadania inewstycyjnego pn. "Tumska / 3 Maja budowa budynków mieszkalnych.
2022-07-18
brak danych
Włocławek Usługi GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK "Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno" - II postępowanie.
2022-07-18
brak danych
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu Publicznym nr 27 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
2022-07-05
brak danych
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Przebudowa drogi powiatowej ul. Promiennej, w zakresie przebudowy chodnika, na odcinku od skrzyżowania z ul. Radosną do kościoła Św. Józefa
2022-07-04
brak danych
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Dostosowywanie obiektów szkolnych SP 3 i ZS 3 do przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania pn. "Program dostosowania do przepisów przeciwpożarowych"- z podziałem na dwa zadania.
2022-06-30
brak danych
Włocławek Usługi GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno.
2022-06-07
brak danych
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Budowa budynku mieszkalnego - II postępowanie
2022-05-30
brak danych
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Budowa drogi dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda.
2022-05-25
brak danych
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Budowa ronda turbinowego w ciągu Alei Jana Pawła II (3+120 km) w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie "Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe"
2022-05-11
brak danych
Włocławek Roboty budowlane GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Wymiana elewacji na Hali OSiR

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.