eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA KSIĄŻKI

GMINA KSIĄŻKI - przetargiGMINA KSIĄŻKI - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-05-13
2022-05-23
Książki Dostawy GMINA KSIĄŻKI Dostawa nowego 9-osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
2022-05-11
2022-05-19
Książki Dostawy GMINA KSIĄŻKI "Dostawa sprzętu w ramach zadania Cyfrowa Gmina"
2022-04-28
2022-05-16
Książki Roboty budowlane GMINA KSIĄŻKI Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA KSIĄŻKI
GMINA KSIĄŻKI - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-02-24
2022-03-11
Książki Roboty budowlane GMINA KSIĄŻKI "Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach"
2022-02-23
2022-03-10
Książki Roboty budowlane GMINA KSIĄŻKI "Przebudowa drogi gminnej nr 070499C w miejscowości Osieczek od km 0+023 do km 1+022. Etap I"
2022-02-17
2022-03-07
Książki Roboty budowlane GMINA KSIĄŻKI Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach
2022-02-14
2022-03-02
Książki Roboty budowlane GMINA KSIĄŻKI Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach
2022-01-17
2022-02-02
Książki Roboty budowlane GMINA KSIĄŻKI "Budowa Remizy Strażackiej wraz ze świetlicą w Książkach"
2022-01-12
2022-02-01
Książki Roboty budowlane GMINA KSIĄŻKI "Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki"
2021-09-23
2021-10-01
Książki Usługi GMINA KSIĄŻKI "Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Książki - etap V"
2021-07-26
2021-08-02
Książki Usługi GMINA KSIĄŻKI Zakup biletów miesięcznych uprawniających dzieci i uczniów SP i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach w roku szkolnym 2021/2022 do korzystania z usług przewozu oferowanych przez Wykonawcę
2021-05-19
2021-05-31
Książki Usługi GMINA KSIĄŻKI Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Książki w wysokości 2.399.725,19 zł
2020-12-31
2021-01-29
Książki Roboty budowlane Gmina Książki Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330
2020-12-30
2021-01-12
Książki Dostawy Gmina Książki Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - sprzęt wodny
2020-12-30
2021-01-14
Książki Roboty budowlane Gmina Książki Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska - boisko
2020-12-30
2021-01-11
Książki Dostawy Gmina Książki Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - miasteczka wodne
2020-12-04
2020-12-21
Książki Roboty budowlane Gmina Książki Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska
2020-11-30
2020-12-15
Książki Roboty budowlane Gmina Książki Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe
2020-11-27
2020-12-07
Książki Usługi Gmina Książki Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Książki
2020-11-13
2020-11-23
Książki Usługi Gmina Książki "Obsługa bankowa budżetu Gminy Książki oraz jej jednostek organizacyjnych"
2020-10-21
2020-11-05
Książki Roboty budowlane Gmina Książki Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i nr 070459C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 0+999
2020-07-23
2020-07-31
Książki Usługi Gmina Książki Zakup biletów miesięcznych uprawniających dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach w roku szkolnym 2020/2021 do korzystania z usług przewozu oferowanych przez Wykonawcę
2020-05-26
2020-06-10
Książki Roboty budowlane Gmina Książki Utworzenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA KSIĄŻKI
GMINA KSIĄŻKI - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-04-28
brak danych
Książki Roboty budowlane GMINA KSIĄŻKI Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach
2022-04-05
brak danych
Książki Roboty budowlane GMINA KSIĄŻKI "Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki"
2022-02-24
brak danych
Książki Roboty budowlane GMINA KSIĄŻKI "Budowa Remizy Strażackiej wraz ze świetlicą w Książkach"
2021-09-30
brak danych
Książki Usługi GMINA KSIĄŻKI Zakup biletów miesięcznych uprawniających dzieci i uczniów SP i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach w roku szkolnym 2021/2022 do korzystania z usług przewozu oferowanych przez Wykonawcę
2021-07-23
brak danych
Książki Usługi GMINA KSIĄŻKI Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Książki w wysokości 2.399.725,19 zł
2021-03-02
brak danych
Książki Dostawy Gmina Książki Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - sprzęt wodny
2021-03-02
brak danych
Książki Roboty budowlane Gmina Książki Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330
2021-02-15
brak danych
Książki Roboty budowlane Gmina Książki Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska - boisko
2021-02-10
brak danych
Książki Dostawy Gmina Książki Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - miasteczka wodne
2021-02-04
brak danych
Książki Roboty budowlane Gmina Książki Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska
2021-02-01
brak danych
Książki Roboty budowlane Gmina Książki Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe
2020-12-31
brak danych
Książki Usługi Gmina Książki Zakup i montaż wodomierzy dla Gminy Książki
2020-12-23
brak danych
Książki Usługi Gmina Książki : "Obsługa bankowa budżetu Gminy Książki oraz jej jednostek organizacyjnych"
2020-11-24
brak danych
Książki Roboty budowlane Gmina Książki Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i nr 070459C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 0+999
2020-08-14
brak danych
Książki Usługi Gmina Książki Zakup biletów miesięcznych uprawniających dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach w roku szkolnym 2020/2021 do korzystania z usług przewozu oferowanych przez Wykonawcę
2020-08-07
brak danych
Książki Roboty budowlane Gmina Książki Utworzenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki.
2020-07-09
brak danych
Książki Roboty budowlane Gmina Książki "Przebudowa drogi gminnej nr 070415C i nr 070414C w miejscowości Łopatki od km 0+000 do km 2+375"
2020-06-03
brak danych
Książki Roboty budowlane Gmina Książki "Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach"
2020-05-05
brak danych
Książki Roboty budowlane Gmina Książki Przebudowa drogi gminnej nr 070406C w miejscowości Zaskocz - Jaworze w km 0 + 000 do km 1 +198
2020-05-05
brak danych
Książki Dostawy Gmina Książki Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do Kotłowni przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu im. H. Sienkiewicza w Książkach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA KSIĄŻKI
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.