eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › GMINA KAZIMIERZA WIELKA

GMINA KAZIMIERZA WIELKA - przetargiGMINA KAZIMIERZA WIELKA - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-29
2023-06-13
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Poprawa stanu i dostępności przestrzeni publicznej poprzez modernizację oraz doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Boronice, Dalechowice, Głuchów, Marcinkowice oraz Skorczów."

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla GMINA KAZIMIERZA WIELKA
GMINA KAZIMIERZA WIELKA - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-04-17
2023-04-25
Kazimierza Wielka Dostawy GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Cyfrowa Gmina".
2023-04-12
2023-04-20
Kazimierza Wielka Usługi GMINA KAZIMIERZA WIELKA Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kazimierza Wielka wraz z innymi jednostkami organizacyjnymi - 2 części (II postępowanie)
2023-03-23
2023-04-07
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Zagospodarowanie terenów popegeerowskich."
2023-03-21
2023-03-30
Kazimierza Wielka Usługi GMINA KAZIMIERZA WIELKA Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kazimierza Wielka wraz z innymi jednostkami organizacyjnymi - 2 części
2023-03-10
2023-03-27
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka."
2023-03-07
2023-03-22
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówka oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej."
2023-03-06
2023-03-21
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej".
2023-02-15
2023-03-02
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówka oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej."
2022-12-30
2023-01-09
Kazimierza Wielka Dostawy GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Zakup paliw płynnych dla Gminy Kazimierza Wielka i jej jednostek organizacyjnych."
2022-12-30
2023-01-09
Kazimierza Wielka Dostawy GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Wdrożenie Portalu Mieszkańca w ramach projektu Cyfrowa Gmina".
2022-12-08
2022-12-23
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej".
2022-10-14
2022-10-31
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka."
2022-10-04
2022-10-12
Kazimierza Wielka Dostawy GMINA KAZIMIERZA WIELKA "DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PRZY UL. SZKOLNEJ 22 W KAZIMIERZY WIELKIEJ."
2022-09-13
2022-09-21
Kazimierza Wielka Dostawy GMINA KAZIMIERZA WIELKA "DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PRZY UL. SZKOLNEJ 22 W KAZIMIERZY WIELKIEJ."
2022-09-01
2022-09-16
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojsławicach, jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne."
2022-08-30
2022-09-15
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Kazimierza Wielka."
2022-08-02
2022-08-17
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skorczów (dz. Nr ewid. 40) odcinek od km 0+000 do km 0+810, dł. 810mb."
2022-08-02
2022-08-17
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej".
2022-07-07
2022-07-15
Kazimierza Wielka Dostawy GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Zakup i dostawa laptopów w ramach programu Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".
2022-06-07
2022-06-22
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojsławicach, jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne."

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla GMINA KAZIMIERZA WIELKA
GMINA KAZIMIERZA WIELKA - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-05-31
brak danych
Kazimierza Wielka Dostawy GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Cyfrowa Gmina".
2023-05-31
brak danych
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówka oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej."
2023-05-30
brak danych
Kazimierza Wielka Usługi GMINA KAZIMIERZA WIELKA Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kazimierza Wielka wraz z innymi jednostkami organizacyjnymi - 2 części (II postępowanie)
2023-05-09
brak danych
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej".
2023-05-09
brak danych
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Zagospodarowanie terenów popegeerowskich."
2023-04-17
brak danych
Kazimierza Wielka Usługi GMINA KAZIMIERZA WIELKA Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kazimierza Wielka wraz z innymi jednostkami organizacyjnymi - 2 części
2023-03-02
brak danych
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówka oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej."
2023-02-01
brak danych
Kazimierza Wielka Dostawy GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Wdrożenie Portalu Mieszkańca w ramach projektu Cyfrowa Gmina".
2023-01-31
brak danych
Kazimierza Wielka Dostawy GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Zakup paliw płynnych dla Gminy Kazimierza Wielka i jej jednostek organizacyjnych."
2023-01-25
brak danych
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej".
2022-12-01
brak danych
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka."
2022-10-27
brak danych
Kazimierza Wielka Dostawy GMINA KAZIMIERZA WIELKA "DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PRZY UL. SZKOLNEJ 22 W KAZIMIERZY WIELKIEJ."
2022-10-17
brak danych
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojsławicach, jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne."
2022-10-10
brak danych
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Kazimierza Wielka."
2022-08-22
brak danych
Kazimierza Wielka Dostawy GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Zakup i dostawa laptopów w ramach programu Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".
2022-07-07
brak danych
Kazimierza Wielka Usługi GMINA KAZIMIERZA WIELKA Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości tzw. "mieszanych" z terenu Gminy Kazimierza Wielka w II półroczu 2022r.
2022-06-02
brak danych
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka - zadanie 14."
2022-06-01
brak danych
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w systemie zaprojektuj-wybuduj
2022-03-10
brak danych
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej."
2022-03-07
brak danych
Kazimierza Wielka Roboty budowlane GMINA KAZIMIERZA WIELKA "Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na potrzeby MGOPS w Kazimierzy Wielkiej."

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla GMINA KAZIMIERZA WIELKA
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.