eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargiAMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-31
2023-04-13
Nowy Dwór Mazowiecki Usługi AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/BZ/4620-5/2023: Świadczenie usług Serwisu Utrzymaniowego zintegrowanych systemów Simple.ERP, Xprimer i Portal Raportowy w AMW Sinevia Sp. z o.o.
2023-03-29
2023-04-14
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/W/J/4620-13/2023 Dostawa i montaż stolarki okiennej w ramach zadania 4003/1 - "Remont budynku nr 9 przy ul. Kościuszki w Dębicy".
2023-03-23
2023-04-12
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/W/J/4620-12/2023: Wykonanie wylewek betonowych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania 4003/1 - "Remont budynku nr 9 przy ul. Kościuszki w Dębicy"
2023-03-21
2023-04-06
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-21/2023: Remont budynku nr 74 na terenie JW w Bezwoli; 21-310 Wohyń
2023-03-21
2023-04-06
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-20/2023 Remont budynku nr 67 w kompl. wojsk. przy ul. Dworcowej 6A, 86-134 Grupa
2023-03-21
2023-04-12
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/Z/G/4620-1/2023: Przebudowa zagospodarowania terenu kompleksu dla potrzeb Probostwa Garnizonu Bydgoszcz. Zadanie nr 11697.
2023-03-17
2023-04-04
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-19/2023 Termomodernizacja budynków nr 5, 8 na terenie kompl. wojsk. przy ul. Dworcowej 6A, 86-134 Grupa
2023-03-16
2023-04-03
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/W/J/4620-9/2023: Wykonanie nawierzchni zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania 4003/1 - "Remont budynku nr 9 przy ul. Kościuszki w Dębicy".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-21
2023-03-29
Nowy Dwór Mazowiecki Dostawy AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/W/J/4620-11/2023 Dostawa materiałów budowlanych według formularza cenowego w ramach zadana 4003/1 w Dębicy.
2023-03-16
2023-03-27
Nowy Dwór Mazowiecki Usługi AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-18/2023: Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych dla potrzeb Zespołu utrzymania czystości
2023-03-15
2023-03-31
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/W/J/4620-10/2023 Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej w ramach zadania 4003/1 ul. Kościuszki w Dębica.
2023-03-13
2023-03-21
Nowy Dwór Mazowiecki Usługi AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-17/2023 Usługa serwisowa kotłowni olejowych w kompleksie wojskowym w Ostrej Górze
2023-03-10
2023-03-27
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/W/J/4620-7/2023: Dostawa i montaż stolarki okiennej drewnianej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku nr 9 w Dębicy przy ul. Kościuszki".
2023-03-02
2023-03-10
Nowy Dwór Mazowiecki Dostawy AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/W/J/4620-6/2023: Dostawa kruszyw według formularza cenowego w ramach zadania 91 553 Ossów.
2023-03-01
2023-03-17
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/W/J/4620-5/2023: Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach zadania 4003/1 - Remont budynku sztabowego w kompleksie wojskowym przy ul. Kościuszki 36a w Dębicy
2023-02-28
2023-03-20
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/W/J/4620-4/2023 Wykonanie instalacji wod - kan., instalacji hydrantowej oraz białego montażu w ramach zadania nr 91553 - "Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie".
2023-02-23
2023-03-16
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-16/2023 Przebudowa węzła cieplnego na potrzeby kotłowni gazowej K-5 wraz z przyłączami w bud. nr 178 na terenie kompl. wojsk. K-1580 w m. Grupa
2023-02-23
2023-03-10
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-15/2023: Remont kotłowni gazowo-parowej na potrzeby kuchni-stołówki w budynku nr 12 na terenie kompleksu wojskowego w m. Przemyśl, ul. 29 Listopada 1
2023-02-22
2023-03-02
Nowy Dwór Mazowiecki Dostawy AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/W/NDM/4620-1/2023 Dostawa materiałów budowlanych wg formularza cenowego wraz z rozładunkiem na wskazanym miejscu w Nowym Dworze Mazowieckim.
2023-02-16
2023-03-03
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/W/J/4620-3/2023 Wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych w ramach zadnia 4003/1 ul. Kościuszki 36a w Dębicy.
2023-02-16
2023-03-03
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-12/2023 Remont budynku nr 67 w kompl. wojsk. przy ul. Dworcowej 6A, 86-134 Grupa
2023-02-15
2023-03-03
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-14/2023: Montaż instalacji c.o. w budynku nr 9 na terenie obiektu wojskowego przy ul. Koszary w Zamościu
2023-02-14
2023-03-01
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-10/2023 Docieplenie i wymiana stolarki wraz z remontem instalacji c.o i c.t. oraz modernizacja węzła cieplnego w budynku nr 372 w kompl. wojsk. w m. Nowy Dwór Mazowiecki.
2023-02-09
2023-02-27
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/W/J/4620-2/2023: Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach zadania nr 4003/1 - Remont budynku sztabowego nr 9 w Dębicy, II Etap
2023-02-02
2023-02-10
Nowy Dwór Mazowiecki Dostawy AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-7/2023: Zakup ciągników komunalnych z osprzętem wraz z dostawą i jego rozładunkiem dla potrzeb Zespołu Utrzymania Czystości
2023-02-02
2023-02-10
Nowy Dwór Mazowiecki Dostawy AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/BZ/4620-2/2023: Zakup odzieży, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
2023-02-01
2023-02-09
Nowy Dwór Mazowiecki Usługi AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/BZ/4620-1/2023: Usługa podstawienia kontenera typ KP-7, sukcesywny odbiór i wywóz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów budowlanych z terenu DRI-KZB Wschód w Jarosławiu.
2023-01-31
2023-02-08
Nowy Dwór Mazowiecki Usługi AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-8/2023 Wykonanie kompleksowej obsługi systemów ciepłowniczych na terenie kompl. wojsk. w m Komprachcice

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-03-24
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Usługi AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-1/2023 Opracowanie audytu energetycznego modernizacji systemu ciepłowniczego w kompleksie wojskowym Warszawa, ul. Okuniewska 1.
2023-03-23
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-14/2023: Montaż instalacji c.o. w budynku nr 9 na terenie obiektu wojskowego przy ul. Koszary w Zamościu
2023-03-23
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Dostawy AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/W/NDM/4620-1/2023 Dostawa materiałów budowlanych wg formularza cenowego wraz z rozładunkiem na wskazanym miejscu w Nowym Dworze Mazowieckim.
2023-03-23
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Dostawy AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-7/2023: Zakup ciągników komunalnych z osprzętem wraz z dostawą i jego rozładunkiem dla potrzeb Zespołu Utrzymania Czystości
2023-03-23
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Dostawy AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/W/J/4620-1/2023 Dostawa materiałów budowlanych według formularza cenowego w ramach zadana 4003/1 w Dębicy.
2023-03-22
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Usługi AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-17/2023 Usługa serwisowa kotłowni olejowych w kompleksie wojskowym w Ostrej Górze
2023-03-22
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-2/2023 Montaż instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym w budynku nr 15 na terenie obiektu wojskowego przy ul. Koszary w Zamościu.
2023-03-21
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-12/2023 Remont budynku nr 67 w kompl. wojsk. przy ul. Dworcowej 6A, 86-134 Grupa
2023-03-20
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Usługi AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-8/2023 Wykonanie kompleksowej obsługi systemów ciepłowniczych na terenie kompl. wojsk. w m Komprachcice
2023-03-20
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-6/2023: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach nr 9 i 15 oraz drzwiowej w budynku nr 14 przy ul. Koszary w Zamościu
2023-03-16
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Usługi AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/BZ/4620-1/2023: Usługa podstawienia kontenera typ KP-7, sukcesywny odbiór i wywóz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów budowlanych z terenu DRI-KZB Wschód w Jarosławiu.
2023-03-13
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/Z/G/4620-13/2022: Przebudowa dwóch budynków usługowych dla rozbudowy nowej siedziby AMW SINEVIA Sp. z o.o. DRI - KZB Zachód Gniezno.
2023-03-10
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Usługi AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4625-13/2023: Kompleksowe dostarczanie ciepła na cele c.o. i c.w.u. dla bud. nr 14, ul. Koszary w Zamościu
2023-02-24
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Usługi AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie kompleks. obsługi system. ciepłow. na terenie kompl. wojsk. w m.: Warszawa ul.: Żwirki i Wigury,Marsa,Gdańska,Leśna oraz stacji i punktów redukcyjno-pomiarowych gazu zasilających kotłownie
2023-02-22
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Usługi AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-138/2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy instalacji c. o. w budynku nr 19 i 41 oraz budowy przyłącza c. o. do budynku nr 41 w kompleksie wojskowym w m. Grubno.
2023-02-17
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Usługi AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opracowanie kompletnej dok. projektowo-koszt. na mod. sieci ciepł. niskoparametrowej na potrzeby c.o. z kot. w bud. nr 111 do bud. nr 110 oraz 112 na terenie kompl. wojsk. K-3068 w m. Regny.
2023-02-17
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/U/4620-3/2023: Remont kotłowni gazowo-parowej na potrzeby kuchni-stołówki w budynku nr 12 na terenie kompleksu wojskowego w m. Przemyśl, ul. 29 Listopada 1
2023-02-10
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Dostawy AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/BZ/4620-17/2022: Zakup odzieży, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej.
2023-02-10
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Dostawy AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/BZ/4620-15/2022: Dostawa bonów żywieniowych.
2023-02-08
brak danych
Nowy Dwór Mazowiecki Roboty budowlane AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SVA/Z/K/4620-11/2022: Roboty budowlane branży budowlanej i elektrycznej związanych z wykonaniem ogrodzenia kompleksów 2836, 8658 i 2900 - etap 2 - w CSWIiCh we Wrocławiu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.