eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO › Osoba - Przewodnicząca


Liczba znalezionych orzeczeń: 518


 • 2023-04-11 WYROK Sygn. akt KIO 858/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2023 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajow ej Izby Odwoławczej w dniu 27 marca 2023r. przez wykonawcę STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w postępowaniu prowadzonym przez
 • 2023-04-05 WYROK Sygn. akt KIO 798/23
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 5 kwietnia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2023 r. przez wykonawcę FPM S.A., ul. Wyzwolenia 12c, 43-190 Mikołów w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-04-04 WYROK Sygn. akt KIO 599/23, KIO 619/23, KIO 622/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 16 marca 2023 r., 23 marca 2023 r. oraz 30 marca 2023 r., w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 6 marca 2023 r. przez: 1) odwołującego J. W. prowadzącego działalność gospodarczą
 • 2023-03-31 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 767/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzia łu stron i uczestników postępowania 31 marca 2023 r. w Warszawie odwo łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 20 marca 2023 roku przez odwołującego Budimex spółkę akcyjną
 • 2023-03-30 WYROK Sygn. akt KIO 738/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 28 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 17 marca 2023 roku przez odwołującego – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Impel Defender
 • 2023-03-30 WYROK Sygn. akt KIO 737/23
  po rozpoznaniu na rozprawie dnia 29 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 marca 2023 r. przez wykonawcę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 P ruszków w postępowaniu
 • 2023-03-30 WYROK Sygn. akt KIO 736/23
  ziubińska Joanna Gawdzik-Zawalska Protokolant: Oskar Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2023 r. w Wa rszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 marca 2023 r. przez wykonawcę
 • 2023-03-28 WYROK Sygn. akt KIO 704/23
  kowroński po rozpoznaniu na rozprawie dnia 27 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej dnia 13 marca 2023 r. przez CDeX Prosta S.A., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-03-24 WYROK Sygn. akt KIO 675/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 marca 2023 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EBUD" Przemysłówka Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w
 • 2023-03-23 WYROK Sygn. akt KIO 673/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 marca 2023 r. przez wykonawcę odwołującego SOLARTIME S.A. ul. Załęska 106B, 35-322 Rzeszów, w
 • 2023-03-17 WYROK Sygn. akt KIO 562/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 14 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 28 lutego 2023 roku przez odwołującego Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Lexus Consulting G., K., O., P. spółkę
 • 2023-03-16 WYROK Sygn. akt KIO 528/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 13 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 27 lutego 2023 roku przez odwołującego YLE INŻYNIEROWIE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
 • 2023-03-16 WYROK Sygn. akt KIO 560/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawcę IMMITIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w postępowaniu prowadzonym przez Zakład
 • 2023-03-14 WYROK Sygn. akt KIO 555/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawcę odwołującego PM3D S.A., ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz, w postępowaniu
 • 2023-03-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 535/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzia łem stron i uczestników postępowania 13 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 lutego 2023 roku w Warszawie przez odwołującego Związek
 • 2023-03-13 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 524/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego, w dniu 13 marca 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 2023 r. przez wykonawcę ANMAR Spółka
 • 2023-03-03 WYROK Sygn. akt KIO 425/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 1 marca 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 15 lutego 2023 roku przez odwołującego R. O. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą R. O. Przewóz osób
 • 2023-03-01 WYROK Sygn. akt KIO 402/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 27 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 13 lutego 2023 roku przez odwołującego WhyNotTravel Załoga Nasternak spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2023-02-27 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 377/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego 24 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego 2023 roku przez odwołującego Linter
 • 2023-02-08 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 245/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 8 lutego 2023 r. w Wa rszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2023 r. przez wykonawców wspólnie
 • 2023-02-03 WYROK Sygn. akt KIO 170/23
  ej Izby Odwoławczej w dniu 19.01.2023 r. przez Odwołującego - wykonawcę K. J. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "JUKON" K. J. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • 2023-01-31 WYROK Sygn. akt KIO 134/23
  po rozpoznaniu na rozprawie 27 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Kra jowej Izby Odwoławczej 16 stycznia 2023 roku przez odwołującego Strabag spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie
 • 2023-01-31 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 152/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 31 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 stycznia 2022 r. przez wykonawców
 • 2023-01-26 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 105/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron postępowania odwoławczego w dniu 26 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 stycznia 2022 r. przez wykonawcę Agencja Ochrony
 • 2023-01-25 WYROK Sygn. akt KIO 64/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 20 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2023 r. przez wykonawcę REWIZOR sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w postępowaniu
 • 2023-01-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 173/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 25 stycznia 2023 r. w Warszawie od wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 stycznia 2023 r. przez wykonawc ę Almax – Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą
 • 2023-01-25 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 130/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 25 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2022 r. przez wykonawcę
 • 2023-01-24 WYROK Sygn. akt KIO 82/23
  po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2023 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2023 r. przez wykonawcę Trusted Software Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
 • 2023-01-20 WYROK Sygn. akt KIO 42/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 18 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 stycznia 2023 r. przez wykonawcę OBO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
 • 2023-01-20 POSTANOWIENIE Sygn. akt KIO 59/23
  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udzia łu stron i uczestników postępowania 20 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 9 stycznia 2023 roku przez odwołującego - wykonawców

 

1 2 ... 10 ... 18

następna


Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie