eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › ALPALINE SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

ALPALINE SP. Z O.O.
Połonińska 8
35-082 Rzeszów
woj. podkarpackie

Zamówienia publiczne udzielone firmie ALPALINE SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2021 - 2023Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

31

Łączna wartość
wygranych przetargów

16 017 693 zł

Liczba zamawiających

18

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma ALPALINE SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie podkarpackim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie ALPALINE SP. Z O.O. zamówień to 16 017 692,96 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2022 (15 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest WOJEWÓDZKI SZPITAL IM.ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 3 050 551,20 PLN w ramach ogłoszonego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przetargu, którego przedmiotem było Ochrona obiektów.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 113 354,48 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Remont pomieszczeń w budynku RCEZ w Nisku wraz z doposażeniem w ramach zadania pn. :Strzelnica wirtualna w Powiecie Niżańskim Przetarg ogłoszony był przez Powiat Niżański.


Liczba udzielonych firmie ALPALINE SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy ALPALINE SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2023 13 4 294 244,37 PLN 9
2022 15 10 386 778,38 PLN 11
2021 3 1 336 670,21 PLN 3
RAZEM: 31 16 017 692,96 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (19 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 10 127 822,82 zł). Przetargi, w których wygrywa firma ALPALINE SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi ochroniarskie, Usługi sprzątania, Usługi sprzątania biur, Usługi sprzątania budynków, Usługi nadzoru przy użyciu alarmuPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma ALPALINE SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Rzeszów (19 przetargów na łączną kwotę 9 714 903,11 zł). Tarnobrzeg (4 przetargi na łączną kwotę 585 802,27 zł). Rybnik (2 przetargi na łączną kwotę 819 705,42 zł). Katowice (2 przetargi na łączną kwotę 3 341 295,48 zł). Warszawa (1 przetarg na łączną kwotę 343 782,54 zł).

Lista przetargów, w których firma ALPALINE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-12-29 Rzeszów

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
Usługi

Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektu Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
215 232,98 PLN
2023-10-31 Rzeszów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
Usługi

Usługa ochrony fizycznej osób i dozoru mienia
228 690,80 PLN
2023-08-07 Rzeszów

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Usługi

Sprzątanie budynku Podkarpackiego Parku Biznesowego (PPB) - Jasionka 954C.
162 195,22 PLN
2023-08-02 Rzeszów

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
Usługi

Usługa utrzymania czystości dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie - II PRZETARG
693 929,89 PLN
  Tarnobrzeg

WOJEWÓDZKI SZPITAL IM.ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU
Roboty budowlane

Roboty budowlane w ramach zadania: Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych na budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
585 802,27 PLN
2023-08-01   Roboty budowlane w ramach zadania: Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych na budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu - część 4 144 585,55 PLN
2023-08-01   Roboty budowlane w ramach zadania: Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych na budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu - część 3 142 128,10 PLN
2023-08-01   Roboty budowlane w ramach zadania: Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych na budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu - część 2 145 194,12 PLN
2023-08-01   Roboty budowlane w ramach zadania: Poprawa stanu technicznego obiektów użytkowych Szpitala poprzez remont pokryć dachowych na budynkach Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu - część 1 153 894,50 PLN
2023-07-27 Rzeszów

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont budynku nr 7 przy ul. Lwowskiej 5 w Rzeszowie
728 295,14 PLN
2023-06-12 Rzeszów

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
Usługi

"Utrzymanie czystości w obiektach WZS przy ul. Warzywnej 3 oraz przy ul. Hetmańskiej 120"
788 988,96 PLN
2023-05-30 Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Usługi

Usługa całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz obiektów Stadionu Miejskiego "Stal" w Rzeszowie
210 374,37 PLN
2023-04-13 Żurawica

WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM.PROF.EUGENIUSZA BRZEZICKIEGO W ŻURAWICY
Roboty budowlane

Wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. M. F. Focha 31 w Przemyślu na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego
389 990,46 PLN
2023-04-03 Katowice

Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
Usługi

Ochrona osób i mienia w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7.
290 744,28 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ALPALINE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 4 294 244,37 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-12-22 Rzeszów

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Usługi

Usługa dozoru i ochrony osób i mienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - część 1
362 194,76 PLN
2022-12-22 Rybnik

Sąd Rejonowy w Rybniku
Usługi

Kompleksowe sprzątanie obiektów Sądu Rejonowego w Rybniku
702 152,82 PLN
2022-12-14 Nisko

Powiat Niżański
Roboty budowlane

Remont pomieszczeń w budynku RCEZ w Nisku wraz z doposażeniem w ramach zadania pn. :Strzelnica wirtualna w Powiecie Niżańskim
113 354,48 PLN
2022-12-13 Katowice

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Usługi

Ochrona obiektów
3 050 551,20 PLN
2022-12-06 Rzeszów

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
Usługi

Utrzymanie czystości orynnowania (rynien, rur spustowych oraz rewizji) z zanieczyszczeń stałych - liście, igliwia, itp. Odśnieżanie połaci dachowych.
272 400,00 PLN
2022-07-04 Rzeszów

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
Usługi

Usługa utrzymania czystości dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
488 000,00 PLN
2022-06-08 Rzeszów

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
Usługi

"Utrzymanie czystości w obiektach WZS przy ul. Warzywnej 3 oraz przy ul. Hetmańskiej 120"
595 044,96 PLN
2022-04-11 Rzeszów

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont pokrycia dachu budynków garażowych nr 56 i 57, malowanie wewnątrz oraz renowacja elewacji w kompleksie wojskowym przy ul. Wojska Polskiego w Żurawicy.
1 986 552,21 PLN
2022-04-01 Rzeszów

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Usługi

Sprzątanie obiektów Kompleksu Inkubatora Technologicznego: IT, IT1, IT2, IT4.
696 682,44 PLN
2022-03-16 Rzeszów

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
Roboty budowlane

Remont pokrycia dachu budynków garażowych nr 79 i 80 oraz renowacja elewacji w kompleksie wojskowym przy ul. Wojska Polskiego w Żurawicy
749 205,37 PLN
2022-03-08 Lublin

Państwowe Muzeum na Majdanku
Usługi

Usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze. Niemiecki nazistowski obóz zagłady (1942-1943). Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku
708 859,20 PLN
2022-02-09 Rzeszów

Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Usługi

Usługa sprzątania w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, oraz w budynkach podległych Sądów Rejonowych. - część 3
145 084,90 PLN
2022-01-14 Rzeszów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie
Usługi

Wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych oraz na posesjach wraz z ich odśnieżaniem i posypywaniem piaskiem w okresie zimowym należących do KRUS OR w Rzeszowie - część 1
125 145,00 PLN
2022-01-10 Rzeszów

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Usługi

Usługa dozoru i ochrony osób i mienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - część 1
273 998,44 PLN
2022-01-04 Rybnik

Sąd Rejonowy w Rybniku
Usługi

Kompleksowe sprzątanie obiektów Sądu Rejonowego w Rybniku - część 2
117 552,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ALPALINE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 10 386 778,38 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-11-29 Rzeszów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
Roboty budowlane

MODERNIZACJA SZPITALA MIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II - REMONT KLATEK SCHODOWYCH
194 946,12 PLN
2021-10-21 Rzeszów

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Rzeszowie
Roboty budowlane

Wydzielenie stref pożarowych oraz dostosowanie budynku Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy al. Gen. Sikorskiego 49c do aktualnych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
797 941,55 PLN
2021-06-16 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Roboty budowlane

Wykonanie zadania pn.: "Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy Kwiatkowskiego nr 2 w Rzeszowie...
343 782,54 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ALPALINE SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 1 336 670,21 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie