eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
Centralna 36
31-586 Kraków
woj. małopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2015 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

32

Łączna wartość
wygranych przetargów

61 693 966 zł

Liczba zamawiających

22

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. zamówień to 61 693 966,00 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2022 (13 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 39 956 550,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. przetargu, którego przedmiotem było "Dostawa systemu do skaningu laserowego LIDAR" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział "KWKCL".

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 38 130,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Dostawa sprzętu do nawigacji satelitarnej GNSS wraz z oprogramowaniem na potrzeby Laboratorium Geodezyjnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. - część 2 Przetarg ogłoszony był przez Politechnika Gdańska.


Liczba udzielonych firmie GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 3 589 945,00 PLN 1
2023 8 1 591 071,00 PLN 8
2022 13 56 554 324,50 PLN 10
2021 3 1 247 678,00 PLN 3
2016 2 929 880,00 PLN 2
2015 3 781 067,50 PLN 3
RAZEM: 32 61 693 966,00 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (26 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 59 766 181,04 zł). Przetargi, w których wygrywa firma GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Bezzałogowe statki powietrzne, Usługi wsparcia technicznego, Przyrządy pomiarowe, Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), Pakiety oprogramowania i systemy informatycznePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (7 przetargów na łączną kwotę 16 590 273,96 zł). Szczecin (4 przetargi na łączną kwotę 644 926,00 zł). Kraków (4 przetargi na łączną kwotę 852 385,00 zł). Gdańsk (3 przetargi na łączną kwotę 575 148,00 zł). Katowice (3 przetargi na łączną kwotę 586 953,54 zł).

Lista przetargów, w których firma GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Szczecin

Politechnika Morska w Szczecinie
Dostawy

Dostawa przyrządów pomiarowych (geodezyjnych) dla Politechniki Morskiej w Szczecinie
589 945,00 PLN
2024-01-19   Dostawa przyrządów pomiarowych (geodezyjnych) dla Politechniki Morskiej w Szczecinie - część 3 299 997,00 PLN
2024-01-19   Dostawa przyrządów pomiarowych (geodezyjnych) dla Politechniki Morskiej w Szczecinie - część 2 89 950,00 PLN
2024-01-19   Dostawa przyrządów pomiarowych (geodezyjnych) dla Politechniki Morskiej w Szczecinie - część 1 199 998,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 589 945,00 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-12-07 Kraków

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
Dostawy

Dostawa znaków granicznych służących do trwałej stabilizacji punktów załamania granic do siedziby Zamawiającego (tj. 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15) wraz z rozładunkiem i wniesieniem w ilości 9500 szt.
161 310,00 PLN
2023-11-07 Warszawa

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa dwóch zestawów urządzeń do pomiarów geodezyjnych metodą satelitarną GNSS wraz z demonstracją obsługi sprzętu
209 100,00 PLN
2023-09-05 Częstochowa

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Dostawy

Dostawa systemu skanowania laserowego 3D dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
199 875,00 PLN
2023-08-08 Zabrze

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
Dostawy

Zakup sprzętu komputerowego dla wyposażenia pracowni digitalizacji w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska" - część 5
74 907,00 PLN
2023-05-26 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Usługi

usługa polegająca na wykonaniu prac programistycznych dla WGGiIŚ - KC-zp.272-71/23
74 800,00 PLN
2023-05-19 Wrocław

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
Dostawy

"Dostawa zestawu Bezzałogowego Statku Powietrznego typu Vtol wraz z oprogramowaniem fotogrametrycznym oraz obsługą szkoleniowo wdrożeniową"
173 300,00 PLN
2023-04-18 Warszawa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Usługi

Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania zarządzającego systemem ASG-EUPOS
479 700,00 PLN
2023-03-15 Warszawa

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Dostawy

Dostawa 3 jednakowych zestawów wieloczęstotliwościowych i wielosystemowych odbiorników nawigacji satelitarnej GNSS wraz z antenami typu Choke Ring
218 079,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 1 591 071,00 zł.

Rok 2022

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2022-11-14 Rzeszów

PODKARPACKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W RZESZOWIE
Dostawy

Dostawa zestawu do pozyskiwania trójwymiarowych danych przestrzennych za pomocą technik fotogrametrii niskiego pułapu
318 570,00 PLN
2022-10-20 Bytom

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Dostawy

"Dostawa systemu do skaningu laserowego LIDAR" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział "KWKCL"
39 956 550,00 PLN
2022-10-18 Warszawa

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
Dostawy

Dostawa bezprzewodowego systemu pomiaru wychylenia w ramach projektu "Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie"
14 526 915,00 PLN
2022-10-12 Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dostawy

Dostawa naziemnego systemu skanującego
316 848,00 PLN
2022-09-16 Olsztyn

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
Dostawy

Wynajem fabrycznie nowego robota kompana na potrzeby realizacji projektu pt. "Nawigacja robota kompana jako narzędzie poprawy jakości życia osób z ograniczoną sprawnością ruchową".
398 520,00 PLN
  Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

Dostawa sprzętu do nawigacji satelitarnej GNSS wraz z oprogramowaniem na potrzeby Laboratorium Geodezyjnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
126 690,00 PLN
2022-07-18   Dostawa sprzętu do nawigacji satelitarnej GNSS wraz z oprogramowaniem na potrzeby Laboratorium Geodezyjnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. - część 2 38 130,00 PLN
2022-07-18   Dostawa sprzętu do nawigacji satelitarnej GNSS wraz z oprogramowaniem na potrzeby Laboratorium Geodezyjnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. - część 1 88 560,00 PLN
2022-06-28 Olsztyn

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
Dostawy

Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu nawigacyjnego na potrzeby Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
177 120,00 PLN
2022-06-13 Katowice

Wyższy Urząd Górniczy
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń kontrolno - pomiarowych służących do monitorowania eksploatacji kopalin, w podziale na części - część 1
45 876,54 PLN
2022-04-19 Warszawa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Usługi

Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania zarządzającego systemem ASG-EUPOS
324 999,96 PLN
2022-04-14 Szczecin

Akademia Morska w Szczecinie
Dostawy

Dostawa tachimetru elektronicznego i niwelatora precyzyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie na potrzeby projektu "Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających"
54 981,00 PLN
  Poznań

OKRĘGOWY URZĄD MIAR W POZNANIU
Dostawy

Dostawa tachimetru elektronicznego z oprogramowaniem
307 254,00 PLN
2022-01-20   Dostawa tachimetru elektronicznego z oprogramowaniem - część 2 153 627,00 PLN
2022-01-20   Dostawa tachimetru elektronicznego z oprogramowaniem - część 1 153 627,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2022 to 56 554 324,50 zł.

Rok 2021

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2021-11-25 Kraków

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie
Dostawy

"Zakup zestawu do pozyskiwania i przetwarzania danych składający się z : 2 bezzałogowych statków powietrznych (typ płatowiec oraz wirnikowiec), skanera laserowego 3D oraz GPS".
399 470,00 PLN
2021-11-17 Gdańsk

WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU
Dostawy

dostawa sprzętu pomiarowego - system mobilnego obrazowania dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
448 458,00 PLN
2021-04-27 Warszawa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Usługi

Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania zarządzającego systemem ASG-EUPOS
399 750,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2021 to 1 247 678,00 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-04-14 Warszawa

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Usługi

Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania zarządzającego systemem ASG-EUPOS-BO-ZP.2610.1.2016.ASG-EUPOS
431 730,00 PLN
2016-01-26 Katowice

Wyższy Urząd Górniczy
Dostawy

Sprzedaż wraz z dostawą 12 sztuk fabrycznie nowych zestawów pomiarowych GPS RTK wraz z wyposażeniem dodatkowym.
498 150,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 929 880,00 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-12-17 Kraków

Województwo Małopolskie
Usługi

Aktualizacja oprogramowania Trimble PIVOT Platform GNSS Infrastructure Software do wersji 3.8 oraz oprogramowania wewnętrznego w czterech odbiornikach Trimble NetR9 o numerach seryjnych 5103K73205, 5101K72980, 5103K73204, 5105K73502 do wersji 5.1.
216 805,00 PLN
2015-08-17 Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dostawy

Dostawa systemu zintegrowanej nawigacji bezwładnościowej i satelitarnej w ramach projektuBudowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, sprawa numer RAP.272.66.2015.
521 335,50 PLN
2015-08-06 Katowice

Główny Instytut Górnictwa
Dostawy

Dostawa oprogramowania do przetwarzania danych ze skanerów laserowych 3D
42 927,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 781 067,50 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie