eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Dostawy leków, szczepionek, leków i materiałów stomatologicznych, materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-05-13

Legionowo: Dostawy leków, szczepionek, leków i materiałów stomatologicznych, materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.
Numer ogłoszenia: 160692 - 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 91730 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Legionowie, ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 022 6866972, 7728619, faks 022 6866972.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy leków, szczepionek, leków i materiałów stomatologicznych, materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy leków, szczepionek, leków i materiałów stomatologicznych, materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowy z zachowaniem podziału na Pakiety: PAKIET 1 - LEKI RÓŻNE PAKIET 2 - SZCZEPIONKI PAKIET 3 - LEKI I MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE PAKIET 4 - SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU PAKIET 5 - RĘKAWICE PAKIET 6 - SZWY WCHŁANIALNE I NIEWCHŁANIALNE PAKIET 7 - OPATRUNKI PAKIET 8 - MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I POZOSTAŁE PAKIET 9 - ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI PAKIET 10 - REHABILITACJA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 (4.1-4.10) do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00 - Różne produkty lecznicze 33.65.16.00 - Szczepionki 33.14.18.00 - Wyroby stomatologiczne 33.14.00.00 - Materiały medyczne 33.14.14.20 - Rękawice chirurgiczne 33.14.11.21 - Szwy chirurgiczne 33.14.11.10 - Opatrunki 33.63.16.00 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET 2 - SZCZEPIONKI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38016,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43632,30

 • Oferta z najniższą ceną: 43632,30 / Oferta z najwyższą ceną: 43632,30

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: PAKIET 3 - LEKI I MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57518,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49678,65

 • Oferta z najniższą ceną: 49678,65 / Oferta z najwyższą ceną: 63736,37

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: PAKIET 4 - SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6013,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5329,72

 • Oferta z najniższą ceną: 5329,72 / Oferta z najwyższą ceną: 5731,35

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: PAKIET 5 - RĘKAWICE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9391,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8727,69

 • Oferta z najniższą ceną: 8727,69 / Oferta z najwyższą ceną: 11736,30

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: PAKIET 7 - OPATRUNKI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14916,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12254,15

 • Oferta z najniższą ceną: 12254,15 / Oferta z najwyższą ceną: 13021,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: PAKIET 8 - MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I POZOSTAŁE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22804,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27162,71

 • Oferta z najniższą ceną: 27162,71 / Oferta z najwyższą ceną: 27162,71

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.