eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo -Handlowo - Produkcyjna

Dane wykonawcy:

LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo -Handlowo - Produkcyjna
64
36-130 Zielonka
woj. podkarpackie

Zamówienia publiczne udzielone firmie LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo -Handlowo - Produkcyjna opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2015 - 2024Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

53

Łączna wartość
wygranych przetargów

52 217 467 zł

Liczba zamawiających

40

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo -Handlowo - Produkcyjna, najczęściej zlokalizowane były w województwie podkarpackim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo -Handlowo - Produkcyjna zamówień to 52 217 466,90 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2023 (49 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Sędziszów Małopolski.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 5 787 733,94 PLN w ramach ogłoszonego przez MIASTO I GMINA JAWORNIK POLSKI przetargu, którego przedmiotem było Budowa i remont dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Jawornik Polski - Promesa nr Edycja8/2023/1387/PolskiLad.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 41 591,22 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wysoka Głogowska na łącznej długości 220 mb. Przetarg ogłoszony był przez Gmina Głogów Małopolski.


Liczba udzielonych firmie LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo -Handlowo - Produkcyjna zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo -Handlowo - Produkcyjna w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2024 3 9 652 596,88 PLN 2
2023 49 42 523 278,80 PLN 37
2015 1 41 591,22 PLN 1
RAZEM: 53 52 217 466,90 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (53 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 52 217 466,90 zł). Przetargi, w których wygrywa firma LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo -Handlowo - Produkcyjna najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty w zakresie nawierzchni dróg, Roboty budowlane, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty drogowePodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo -Handlowo - Produkcyjna wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Głogów Małopolski (4 przetargi na łączną kwotę 1 675 284,85 zł). Sędziszów Małopolski (4 przetargi na łączną kwotę 301 319,45 zł). Kolbuszowa (3 przetargi na łączną kwotę 3 567 876,07 zł). Radymno (3 przetargi na łączną kwotę 4 801 187,84 zł). Przeworsk (3 przetargi na łączną kwotę 2 736 294,16 zł).

Lista przetargów, w których firma LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo -Handlowo - Produkcyjna najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2024

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2024-02-15 Krasiczyn

Gmina Krasiczyn
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarnawce ".
1 999 717,70 PLN
2024-01-29 Jawornik Polski

MIASTO I GMINA JAWORNIK POLSKI
Roboty budowlane

Budowa i remont dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Jawornik Polski - Promesa nr Edycja8/2023/849/PolskiLad
1 865 145,24 PLN
2024-01-29 Jawornik Polski

MIASTO I GMINA JAWORNIK POLSKI
Roboty budowlane

Budowa i remont dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Jawornik Polski - Promesa nr Edycja8/2023/1387/PolskiLad
5 787 733,94 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo -Handlowo - Produkcyjna najprawdopodobniej wygrała w roku 2024 to 9 652 596,88 zł.

Rok 2023

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2023-12-29 Dzikowiec

GMINA DZIKOWIEC
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 104311 R Dzikowiec - Osiedle w miejscowości Dzikowiec
379 010,54 PLN
2023-12-27 Świlcza

Gmina Świlcza
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej Nr 108764R od km 0+042 do km 1+460 w miejscowości Rudna Wielka
843 136,96 PLN
2023-12-15 Krzeszów

GMINA KRZESZÓW
Roboty budowlane

Budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów - Krzeszów w miejscowości Kamionka Kolonia i Krzeszów
556 821,80 PLN
2023-12-06 Leżajsk

POWIAT LEŻAJSKI
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1247R Brzyska Wola - Kolonia Polska w km 0+000 - 0+660 w miejscowości Brzyska Wola
979 225,39 PLN
2023-12-05 Harasiuki

Gmina Harasiuki
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Łazory-Bidaczów Stary w miejscowości Łazory polegająca na budowie drogi rowerowej".
2 594 953,13 PLN
2023-12-05 Leżajsk

POWIAT LEŻAJSKI
Roboty budowlane

Przebudowa i remont odcinków drogi powiatowej nr 1241R Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec - Leżajsk oraz remontów odcinków drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka - Wólka Niedźwiedzka (gr. pow.) - część 1
839 581,58 PLN
2023-11-16 Łańcut

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁAŃCUCIE
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1275R Czarna - Laszczyny w m. Dąbrówki."
244 253,89 PLN
2023-11-15 Żyraków

Gmina Żyraków
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych - część 2
538 279,71 PLN
2023-11-14 Grębów

GMINA GRĘBÓW
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej nr 100219R w km 0+000 - 0+991 w miejscowości Krawce
405 652,89 PLN
2023-11-13 Przeworsk

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk
Roboty budowlane

"Ulepszenie nawierzchni drogi powiatowej Nr P 1573R Droga przez wieś Leżachów w km 0+852 - 1+394"
246 164,21 PLN
2023-11-09 Rzeszów

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Roboty budowlane

Remont drogi wojewódzkiej Nr 877 od km 62+605 do km 63+360 w miejscowościach Wólka Hyżneńska i Dylągówka
449 546,06 PLN
2023-11-07 Głogów Małopolski

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlanych:1.Remont drogi 220/364,2. Utrzymanie dróg w N-ctwie Głogów, 3.Budowa zjazdu z dr. 2150R na dz.6753, 4.Przebudowa zjazdu z dr. 1204R na dz 404/, 5.Przebudowa drogi 220/377. - część 1
135 664,33 PLN
  Gać

GMINA GAĆ
Roboty budowlane

Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Gać
650 694,21 PLN
2023-10-31   Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Gać - część 2 549 830,52 PLN
2023-10-31   Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Gać - część 1 100 863,69 PLN
  Sieniawa

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SIENIAWA
Roboty budowlane

Remont dróg leśnych o nawierzchni bitumicznej nr 54/2 w leśnictwie Czerwona Wola w km od 0+000 do 4+288 oraz nr 42 w leśnictwie Przyjemek w km od 0+000 do 1+680
2 488 962,19 PLN
2023-10-31   Remont dróg leśnych o nawierzchni bitumicznej nr 54/2 w leśnictwie Czerwona Wola w km od 0+000 do 4+288 oraz nr 42 w leśnictwie Przyjemek w km od 0+000 do 1+680 - część 2 813 293,34 PLN
2023-10-31   Remont dróg leśnych o nawierzchni bitumicznej nr 54/2 w leśnictwie Czerwona Wola w km od 0+000 do 4+288 oraz nr 42 w leśnictwie Przyjemek w km od 0+000 do 1+680 - część 1 1 675 668,85 PLN
2023-10-31 Przeworsk

Gmina Miejska Przeworsk
Roboty budowlane

Remont odcinka drogi publicznej gminnej nr 110434R ul. Pszennej w Przeworsku
429 156,23 PLN
2023-10-31 Leżajsk

GMINA LEŻAJSK
Roboty budowlane

"Modernizacja dróg na terenie Gminy Leżajsk II" - część 2
833 284,34 PLN
  Jarosław

Gmina Jarosław
Roboty budowlane

Remont dróg gminnych
2 228 946,11 PLN
2023-10-31   Remont dróg gminnych - część 2 1 343 475,67 PLN
2023-10-31   Remont dróg gminnych - część 1 885 470,44 PLN
2023-10-30 Kolbuszowa

GMINA KOLBUSZOWA
Roboty budowlane

"Remont drogi gminnej publicznej nr 104039 R ul. Wiktora w Kolbuszowej" - na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 do skrzyżowania z ul. Handlową
320 726,01 PLN
2023-10-30 Głogów Małopolski

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów
Roboty budowlane

Roboty budowlane: Remont drogi leśnej nr inw. 220/408 Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 2150R Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej 1204R Przebudowa drogi nr inw. 220/377 - część 1
117 869,55 PLN
2023-10-26 Żołynia

Gmina Żołynia
Roboty budowlane

"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej publicznej "Do oczyszczalni"
281 147,42 PLN
2023-10-25 Kolbuszowa

GMINA KOLBUSZOWA
Roboty budowlane

Budowa parkingu w miejscowości Werynia
213 943,74 PLN
2023-10-25 Bojanów

Gmina Bojanów
Roboty budowlane

"REMONT DRÓG GMINNYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI STANY UL.KOZŁY TJ. DROGI GMINNEJ NR 101155R STANY KOZŁY W KM 0+000 DO KM 0+590 ORAZ DROGI GMINNEJ NR 101159R STANY KOZŁY W KM 0+000 DO KM 0+338"
377 468,44 PLN
2023-10-19 Łańcut

GMINA ŁAŃCUT
Roboty budowlane

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOSINA
290 698,20 PLN
2023-10-18 Dębica

Gmina Dębica
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 106324R w km 0+000 - 1+025 w miejscowości Stobierna.
1 049 689,06 PLN
2023-10-18 Radymno

Miasto Radymno
Roboty budowlane

Remont drogi gminnej nr 111426R (ul. Słowackiego, ul. Sobieskiego) od km 0+995,00 do km 1+534,00 w miejscowości Radymno.
1 194 371,26 PLN
2023-10-18 Przemyśl

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Arłamów-Makowa km 10+595-19+445"
4 645 388,97 PLN
2023-10-18 Przecław

Gmina Przecław
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2023 roku
258 198,44 PLN
2023-10-09 Pruchnik

Gmina Pruchnik
Roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Pruchnik
274 298,47 PLN
2023-10-09 Jarosław

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
Roboty budowlane

Remont drogi powiatowej Nr 1791R Ostrów przez wieś w km 0+050 - 3+096
3 027 691,62 PLN
  Radymno

Miasto Radymno
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Miasta Radymna
3 606 816,58 PLN
2023-09-11   Przebudowa dróg na terenie Miasta Radymna - część 2 2 322 359,95 PLN
2023-09-11   Przebudowa dróg na terenie Miasta Radymna - część 1 1 284 456,63 PLN
2023-09-04 Rzeszów

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RZESZOWIE
Roboty budowlane

Przebudowa dróg polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1408 Niechobrz - Boguchwała z ul. Kopernika w Boguchwale
550 068,21 PLN
2023-08-18 Kolbuszowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie w km 4+336 do km 4+760 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie w km 7+050 do 7+503 w m. Wilcza Wola
3 033 206,32 PLN
  Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - pakiet II.
139 237,77 PLN
2023-08-04   Przebudowa dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - pakiet II. - część 3 43 401,63 PLN
2023-08-04   Przebudowa dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - pakiet II. - część 1 95 836,14 PLN
2023-08-03 Czarna

Gmina Czarna
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych oraz nawierzchni utwardzonych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych
1 039 482,05 PLN
  Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski
Roboty budowlane

Przebudowa dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - Pakiet I
162 081,68 PLN
2023-07-25   Przebudowa dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - Pakiet I - część 6 69 432,27 PLN
2023-07-25   Przebudowa dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - Pakiet I - część 1 92 649,41 PLN
2023-07-25 Białobrzegi

GMINA BIAŁOBRZEGI
Roboty budowlane

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy
1 319 542,63 PLN
2023-07-21 Głogów Małopolski

GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Budy Głogowskie - Rękawek w miejscowości Budy Głogowskie na terenie gminy Głogów Małopolski
1 380 159,75 PLN
2023-07-11 Strzyżów

Gmina Strzyżów
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi gminnej nr 112357R ul. Stobnicka w km 0+000-0+146 i w km 0+220-0+963 w miejscowości Strzyżów."
388 958,38 PLN
  Korczowa

ZAKŁAD OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W KORCZOWEJ
Roboty budowlane

Remont nawierzchni bitumicznej dróg i placów na terenie drogowych przejść granicznych w Korczowej i Medyce
1 075 440,00 PLN
2023-07-07   Remont nawierzchni bitumicznej dróg i placów na terenie drogowych przejść granicznych w Korczowej i Medyce - część 2 179 940,00 PLN
2023-07-07   Remont nawierzchni bitumicznej dróg i placów na terenie drogowych przejść granicznych w Korczowej i Medyce - część 1 895 500,00 PLN
2023-07-06 Przeworsk

Gmina Przeworsk
Roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przeworsk
2 060 973,72 PLN
2023-06-30 Grodzisko Dolne

Gmina Grodzisko Dolne
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2023
465 316,36 PLN
2023-05-23 Chłopice

GMINA CHŁOPICE
Roboty budowlane

Rozbudowa drogi gminnej Nr 111458R poprzez budowę chodnika w m. Dobkowice od mostu do parkingu przy stadionie sportowym, od km 0+115 do km 0+521
407 170,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo -Handlowo - Produkcyjna najprawdopodobniej wygrała w roku 2023 to 42 523 278,80 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-09-24 Głogów Małopolski

Gmina Głogów Małopolski
Roboty budowlane

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wysoka Głogowska na łącznej długości 220 mb.
41 591,22 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma LESZEK KOCHANOWICZ Firma Usługowo -Handlowo - Produkcyjna najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 41 591,22 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Dodaj swoje pytanie