eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O.
40
16-420 Szkocja
woj. podlaskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2016Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

19

Łączna wartość
wygranych przetargów

35 315 079 zł

Liczba zamawiających

14

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie warmińsko-mazurskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O. zamówień to 35 315 079,15 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2014 (4 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina Raczki.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 7 128 455,39 PLN w ramach ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem było Wykonawca w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w ciepło wraz z sieciami cieplnymi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowości Prostki..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 72 114,84 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Przebudowa przepompowni ścieków w Krynkach Przetarg ogłoszony był przez Urząd Miejski w Krynkach.


Liczba udzielonych firmie PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2016 1 275 632,45 PLN 1
2015 2 3 392 641,26 PLN 2
2014 4 13 164 386,92 PLN 4
2013 1 4 482 655,15 PLN 1
2012 4 1 643 670,22 PLN 2
2011 2 7 905 495,74 PLN 2
2010 3 4 067 335,11 PLN 2
2009 1 94 262,30 PLN 1
2007 1 289 000,00 PLN 1
RAZEM: 19 35 315 079,15 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na roboty budowlane (19 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 35 315 079,15 zł). Przetargi, w których wygrywa firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Roboty budowlane, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków, Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wodyPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Raczki (3 przetargi na łączną kwotę 1 571 555,38 zł). Prostki (3 przetargi na łączną kwotę 16 015 510,13 zł). Choroszcz (2 przetargi na łączną kwotę 2 485 240,06 zł). Warszawa (2 przetargi na łączną kwotę 3 851 105,94 zł). Radziłów (1 przetarg na łączną kwotę 1 582 095,05 zł).

Lista przetargów, w których firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-05-30 Pasłęk

Urząd Miejski w Pasłęku
Roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej kol. Rogajny gm. Pasłęk
275 632,45 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 275 632,45 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-11-16 Raszyn

Gmina Raszyn
Roboty budowlane

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w Dawidach Bankowych - Zadanie nr 1
872 316,06 PLN
2015-06-11 Piecki

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Roboty budowlane

Modernizacja kotłowni w Pieckach
2 520 325,20 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 3 392 641,26 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-10 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Roboty budowlane

Roboty związane z inwestycjąRozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy województwa mazowieckiego łódzkiego - Radziejowice polegające naEtap IWykonaniu zabezpieczenia prawej skarpy wykopu przy DK 8 na odcinku od km 413+880 do km 413+900 oraz od km 414+112 do km 414+127 Etap IIWykonaniu retencyjno-infiltracyjnych rowów drogowych wyposaSonych w przegrody podpiętrzające na odcinku DK 8 od Węzła Mszczonów do km 418+400.
350 009,79 PLN
2014-06-02 Gołdap

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi sp.z o.o.
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej na odcinku Rostek - Gołdap, sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych w miejscowościach Grabowo, Wronki Wielkie na terenie Gminy Gołdap, oraz budowy sieci wodociągowej Rostek - Wronki Wielkie, dla której została opracowana dokumentacja techniczna oraz zostało wydane pozwolenie na budowę
1 250 000,00 PLN
2014-05-06 Krynica-Zdrój

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
Roboty budowlane

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyrna, Piorunka i Berest oraz sieci wodociągowej w miejscowości Berest i Piorunka
4 435 921,74 PLN
2014-04-17 Prostki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Roboty budowlane

Wykonawca w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w ciepło wraz z sieciami cieplnymi z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowości Prostki.
7 128 455,39 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 13 164 386,92 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-03-20 Prostki

Urząd Gminy w Prostkach
Roboty budowlane

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Prostkach oraz kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Prostki
4 482 655,15 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 4 482 655,15 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-10-09 Raczki

Gmina Raczki
Roboty budowlane

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Dowspuda (teren szkoły)
414 220,68 PLN
2012-10-09 Raczki

Gmina Raczki
Roboty budowlane

Budowa odcinków sieci wodociągowejKoniecbór - Józefowo, Małe Raczki - Chodźki, Chodźki - Żubrynek, Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia - Wysokie, Kolonia Wronowo - Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki
725 896,03 PLN
2012-08-29 Krynki

Urząd Miejski w Krynkach
Roboty budowlane

Przebudowa przepompowni ścieków w Krynkach
72 114,84 PLN
2012-07-31 Raczki

Gmina Raczki
Roboty budowlane

Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki - Słoboda, Lipówka, Rabalina - Sidory, gm. Raczki i Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki
431 438,67 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 1 643 670,22 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-10-03 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Roboty budowlane

Wykonanie odwodnienia obwodnicy Serocka branża sanitarna - przepompownie
3 501 096,15 PLN
2011-06-10 Prostki

Urząd Gminy w Prostkach
Roboty budowlane

Realizacja zadania pn. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Prostki
4 404 399,59 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 7 905 495,74 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-10-26 Choroszcz

Urząd Miejski w Choroszczy
Roboty budowlane

Wykonanie kanalizacji deszczowej drogi gminnej nr 6255B Dzikie-kol. Dzikie na odcinku od km 0+600 do km 0+850
99 485,53 PLN
2010-08-16 Radziłów

Urząd Gminy Radziłów
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łoje Awissa ,Czachy, Brychy i oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach - Awissa- etap III
1 582 095,05 PLN
2010-08-10 Choroszcz

Urząd Miejski w Choroszczy
Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacze
2 385 754,53 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 4 067 335,11 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-04-23 Wieliczki

Urząd Gminy w Wieliczkach
Roboty budowlane

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Małe Olecko - Starosty
94 262,30 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 94 262,30 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-10-12 Kalinowo

Urząd Gminy Kalinowo
Roboty budowlane

budowa linii wodociągowej pod nazwąPołączenie sieci wodociągu Kalinowo z wodociągiem Wysokie i Pisanica wraz z wymianą sieci rozdzielczej w Pisanicy- według opracowanej dokumentacji technicznej.
289 000,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 289 000,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Dodaj swoje pytanie