eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT

Dane wykonawcy:

ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT
Poznańska 5
30-012 Kraków
woj. małopolskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2015Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

240

Łączna wartość
wygranych przetargów

16 589 248 zł

Liczba zamawiających

85

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT, najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT zamówień to 16 589 248,35 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2012 (39 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Wojskowa Akademia Techniczna.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 799 048,14 PLN w ramach ogłoszonego przez Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie przetargu, którego przedmiotem było Część B: Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie subskrypcji na uaktualnienia licencji akademickich oprogramowania MATLAB na rok 2015..

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 1 025,82 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Odnowienie subskrypcji uaktualnień licencji (po 1 szt.): Fuzzy Logic Toolbox, MATLAB, Neural Network Toolbox dla Katedry Inżynierii Komputerowej Przetarg ogłoszony był przez Politechnika Częstochowska.


Liczba udzielonych firmie ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2015 18 888 930,76 PLN 13
2014 28 2 491 156,42 PLN 26
2013 35 2 071 784,76 PLN 21
2012 39 2 599 913,42 PLN 25
2011 37 1 993 244,63 PLN 25
2010 35 2 919 665,02 PLN 22
2009 28 1 498 469,61 PLN 18
2008 15 1 091 187,35 PLN 10
2007 5 1 034 896,38 PLN 4
RAZEM: 240 16 589 248,35 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na dostawy (213 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 15 087 417,63 zł). Przetargi, w których wygrywa firma ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, Pakiety oprogramowania edukacyjnego, Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania, Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowaniaPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (81 przetargów na łączną kwotę 5 066 104,64 zł). Gdańsk (29 przetargów na łączną kwotę 2 244 514,08 zł). Łódź (14 przetargi na łączną kwotę 200 045,46 zł). Kraków (14 przetargi na łączną kwotę 5 670 673,56 zł). Koszalin (9 przetargów na łączną kwotę 237 237,44 zł).

Lista przetargów, w których firma ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

Zakup licencji pakietów oprogramowania dla Laboratorium LINTE^2 oraz odnowienie subskrypcji uaktualnień licencji oprogramowania dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
425 616,41 PLN
2015-12-18   Odnowienie subskrypcji uaktualnień licencji o numerze #563041 21 571,00 PLN
2015-12-18   Zakup licencji pakietów oprogramowania dla Laboratorium LINTE^2 404 045,41 PLN
2015-12-17 Warszawa

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Dostawy

Matlab 2015 B - 1 lic. indywidualna lub równoważne oraz Matlab image processing Toolbox - 1 lic. jednostanowiskowa lub równoważne
19 188,00 PLN
2015-12-10 Gdynia

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Dostawy

oprogramowanie specjalistyczne
40 467,00 PLN
2015-12-08 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Dostawy

Dostawa oprogramowania
7 995,00 PLN
2015-11-16 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

Przedłużenie subskrypcji na uaktualnienie posiadanych licencji specjalistycznego oprogramowania MATLAB na okres 12 miesięcy oraz zakup nowych licencji oprogramowania.
35 438,76 PLN
2015-11-03 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH
73 233,12 PLN
  Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Dostawy

Dostawa oprogramowania specjalistycznego.
32 718,00 PLN
2015-10-05   Program do wielodomenowej symulacji i projektowania systemów dynamicznych z wykorzystaniem modeli. Licencja indywidualna, komercyjna, pojedynczy użytkownik Nazwany. 19 680,00 PLN
2015-10-05   Środowisko programistyczne przeznaczone do rozwijania algorytmów, wizualizacji i analizy danych oraz prowadzenia obliczeń numerycznych. Licencja indywidualna, komercyjna, pojedynczy użytkownik Nazwany. 13 038,00 PLN
2015-07-31 Nowy Sącz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Dostawy

Program komputerowy będący środowiskiem programistycznym przeznaczonym do rozwijania algorytmów, wizualizacji i analizy danych oraz prowadzenia obliczeń numerycznych zawierający dodatkowe biblioteki (Toolbox)
31 149,75 PLN
2015-07-24 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/83/2015 Dostawa oprogramowania na potrzeby Laboratorium Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej CLW PL.
73 105,05 PLN
2015-07-17 Koszalin

Politechnika Koszalińska
Dostawy

Pakiet oprogramowania do zaawansowanej analizy topograficznej z zintegrowanym językiem wysokiego poziomu do obliczeń numerycznych, wizualizacji i tworzenia aplikacji (TRZY LICENCJE INDYWIDUALNE-AKADEMICKIE)
50 430,12 PLN
2015-06-24 Warszawa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Usługi

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania oprogramowania LabView, Matlab, C++, Multisim dla pracowników naukowych oraz doktorantów Wydziału MEiL na potrzeby projektu nr POKL.04.01.01-00-061/10 pn.: Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
24 910,00 PLN
2015-06-16 Warszawa

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Oprogramowanie
6 266,85 PLN
2015-06-10 Warszawa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Usługi

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania oprogramowania Matlab - szkolenie Techniki oprogramowania, Ansys - szkolenie Modelowanie przepływów wielofazowych dla doktorantów studiów doktoranckich w związku z realizacją projektu POKL 04.01.01-00-038/13 PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering dla ITC MEIL PW
12 400,00 PLN
2015-06-08 Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Dostawy

F
14 760,00 PLN
2015-03-05 Zabrze

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Dostawy

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA MATLAB Nr sprawy nadany przez Zamawiającego8/ichpw/2015
31 352,70 PLN
2015-01-15 Warszawa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Usługi

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania oprogramowania LAB VIEW, Matlab oraz Ansys w związku z realizacją projektu POKL 04.01.01-00-038/13 PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering dla Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
9 900,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 888 930,76 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-12-31 Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
Dostawy

Przedłużenie subskrypcji na aktualizację licencji oprogramowania MATLAB
341 177,38 PLN
2014-12-30 Gdynia

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Dostawy

Dostawa subskrypcji
7 490,70 PLN
2014-12-29 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
19 020,70 PLN
2014-12-16 Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa licencji na oprogramowanie specjalistyczne
14 999,85 PLN
2014-12-05 Warszawa

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Dostawy

Dostawa do siedziby Zamawiającego licencjonowanego oprogramowania komputerowego
128 412,00 PLN
2014-12-05 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dostawy

Część B: Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie subskrypcji na uaktualnienia licencji akademickich oprogramowania MATLAB na rok 2015.
799 048,14 PLN
2014-12-04 Opole

Politechnika Opolska
Dostawy

Oprogramowanie dla Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2_11 do SIWZ
71 549,10 PLN
2014-12-02 Dęblin

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Dostawy

oprogramowanie Matlab Simulink + Tollbox licencja
18 680,63 PLN
2014-11-18 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Zadanie Nr 3: Dostawa oprogramowania MATLAB R2014a
12 523,86 PLN
2014-11-12 Częstochowa

Politechnika Częstochowska
Usługi

Przeprowadzenie szkolenia z modelowania systemów dynamicznych w pakiecie Matlab - Simulink
20 264,00 PLN
2014-10-29 Gdańsk

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB/SIMULINK
742 055,83 PLN
2014-10-21 Łódź

Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe
Dostawy

Dostawa oprogramowania I
16 420,50 PLN
2014-08-26 Warszawa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Dostawy

odnowienie subskrypcji licencji oprogramowania dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
26 229,38 PLN
2014-07-10 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
Dostawy

Dostawa oprogramowań i komputerów przenośnych w ramach Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od widelca do zagrody. Zadanie II - oprogramowanie II. CPV: 48000000-8
56 112,60 PLN
2014-06-06 Warszawa

Centrum Badań Kosmicznych PAN
Dostawy

Dostawa licencji oprogramowania1. Odnowienie subskrypcji uaktualnień oprogramowania MATLAB i SIMULINK wraz z modułami dla licencji #296689 2. Wznowienie subskrypcji oprogramowania MATLAB i SIMULINK wraz z modułami dla licencji #296689 3. Nowa licencja Akademicka-Sieciowa- MATLAB szt. 5 - Simulink szt. 1 - Simulink Coder szt. 1 - Stateflow szt. 1
47 811,30 PLN
2014-05-15 Częstochowa

Politechnika Częstochowska
Usługi

Szkolenie podstawowe z modelowania w programie Matlab
10 200,00 PLN
2014-05-12 Warszawa

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
Dostawy

licencja na użytkowanie oprogramowania Matlab w wersji 2014a
6 261,93 PLN
2014-04-17 Katowice

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Usługi

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu programu MATLAB
20 000,00 PLN
2014-04-15 Koszalin

Politechnika Koszalińska
Dostawy

Dostawa oprogramowań do obliczeń naukowo-technicznych
11 612,65 PLN
2014-04-14 Poznań

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dostawy

Część G
5 121,72 PLN
2014-04-07 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki
Dostawy

Odnowienie subskrypcji oprogramowania Matlab uaktualnień licencji
4 103,28 PLN
2014-04-02 Opole

Miasto Opole
Dostawy

Pracownia mechatroniki - Oprogramowanie.
7 375,57 PLN
2014-04-02 Kraków

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa oprogramowania MatLab lub równoważnego dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. Postępowanie powtórzone
22 878,00 PLN
2014-03-27 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawy

Dostawa narzędzi do modelowania i prototypowania systemów cyfrowych. Postępowanie nr WEITI/45/BZP/2014/1030.
29 590,11 PLN
2014-03-12 Łódź

Politechnika Łódzka
Dostawy

Dostawa licencji indywidualnej na oprogramowanie The MathWorks.
7 402,14 PLN
2014-02-25 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Program MATLAB /Simulink
28 782,00 PLN
2014-02-05 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

Dostawa aktualnej wersji licencji oprogramowania narzędziowego Matlab.
6 822,81 PLN
2014-01-24 Białystok

Politechnika Białostocka
Dostawy

Program komputerowy będący interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, oraz do tworzenia symulacji komputerowych, licencja sieciowa typu Classroom Kit na 16 stanowisk.
9 210,24 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 2 491 156,42 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-31 Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Dostawy

Przedłużenie subskrypcji na aktualizację licencji oprogramowania MATLAB użytkowanego przez NBP
251 040,84 PLN
2013-12-18 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

Dostawa oprogramowania komputerowego dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
3 237,00 PLN
2013-12-18 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie subskrypcji uaktualnień licencji o numerze #563041 na rok 2014, wraz z rozszerzeniem o dodatkowe składniki, specjalistycznego oprogramowania narzędziowego programu MATLAB dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
23 176,69 PLN
2013-12-03 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

DOSTAWA PROGRAMU MATLAB
11 439,00 PLN
2013-11-25 Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dostawy

Specjalistyczne oprogramowanie naukowe
11 169,63 PLN
2013-11-19 Kraków

Uniwersytet Jagielloński
Dostawy

wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy pakietów licencji oprogramowania Matlab oraz Simulink w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawyCRZP/UJ/665/2013.
143 648,01 PLN
2013-11-11 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dostawy

Część B: Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie subskrypcji na uaktualnienia licencji akademickich oprogramowania MATLAB na rok 2014..
739 607,09 PLN
2013-10-28 Dęblin

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Dostawy

Oprogramowanie do komputerów z Laboratorium Podstaw Teorii Sterowania
11 854,13 PLN
2013-10-23 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawy

Dostawa oprogramowania matematycznego.
22 213,80 PLN
2013-10-04 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Matlab R2013a + toolboxy
8 542,35 PLN
2013-09-24 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB
18 376,20 PLN
2013-09-23 Warszawa

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

ZP-2401-16/13
84 043,44 PLN
2013-09-05 Koszalin

Politechnika Koszalińska
Dostawy

Przedłużenie licencji pakietu Matlab nr 694421 oraz nr 694422 dla Politechniki Koszalińskiej
8 678,88 PLN
2013-08-26 Gdańsk

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB SIMULINK.
92 076,56 PLN
  Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dostawy

Dostawa oprogramowania
86 080,32 PLN
2013-08-02   Dostawa oprogramowania 21 328,20 PLN
2013-08-02   Dostawa oprogramowania 64 752,12 PLN
2013-07-30 Warszawa

Instytut Tele- i Radiotechniczny
Dostawy

oprogramowanie
74 964,50 PLN
2013-07-23 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Transportu
Dostawy

Przedłużenie subskrypcji na uaktualnienie licencji akademickich (indywidualnych) oprogramowania MATLAB dla Projektu ECO-Mobilność. Postępowanie prowadzone pod nr 521/05/2013
20 191,68 PLN
2013-07-16 Jelenia Góra

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Usługi

Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby edukacyjne dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
18 518,27 PLN
2013-07-08 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

Program Matlab/Simulink
11 944,53 PLN
  Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
12 645,63 PLN
2013-05-14   Dostawa oprogramowania MATLAB dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 4 103,28 PLN
2013-05-14   Dostawa oprogramowania MATLAB dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 8 542,35 PLN
2013-04-15 Lublin

Politechnika Lubelska
Dostawy

BZP/PN/31/2013 Dostawa oprogramowania dla Wydziału Mechanicznego PL
121 446,00 PLN
2013-03-26 Łódź

Politechnika Łódzka
Dostawy

Zadanie 6
5 216,18 PLN
  Koszalin

Politechnika Koszalińska
Dostawy

Dostawa oprogramowań dla Politechniki Koszalińskiej
13 582,89 PLN
2013-03-21   Dostawa oprogramowań dla Politechniki Koszalińskiej Zadanie IV - Pakiet oprogramowania do obliczeń naukowo-technicznych. 8 542,35 PLN
2013-03-14   Dostawa oprogramowań dla Politechniki Koszalińskiej Zadanie VII- Przedłużenie subskrypcji 1 licencji nr 1066194 oprogramowania do obliczeń naukowo-technicznych na 1 rok 2 922,48 PLN
2013-03-14   Dostawa oprogramowań dla Politechniki Koszalińskiej Zadanie VIII - Przedłużenie subskrypcji MATLAB nr 509738; nr 509737. 2 118,06 PLN
2013-03-13 Łódź

Politechnika Łódzka
Dostawy

Zadanie 2
76 481,40 PLN
2013-02-28 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
4 994,78 PLN
  Wrocław

Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny
Dostawy

Dostawa aparatury badawczej dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej - części
69 003,00 PLN
2013-02-22   Panel połączeniowy 7 257,00 PLN
2013-02-22   System szybkiego prototypowania 61 746,00 PLN
2013-02-19 Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dostawy

Przedłużenie subskrypcji na aktualizacje oprogramowania
32 295,26 PLN
2013-02-14 Łódź

Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe
Dostawy

Oprogramowanie III
7 749,00 PLN
2013-02-11 Wrocław

Politechnika Wrocławska Wydział Elektryczny
Dostawy

Dostawa systemu informatycznego składającego się z pakietu oprogramowania firmy MathWorks Inc. oraz dwóch modemów TI Power Line
80 077,00 PLN
2013-01-31 Gdynia

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Dostawy

dostawa subskrypcji
7 490,70 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 2 071 784,76 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
  Częstochowa

Politechnika Częstochowska
Dostawy

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
6 099,57 PLN
2012-12-27   MATLAB- Licencja edukacyjna Classroom Kit lub równoważna (25 stanowisk) dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii. 5 073,75 PLN
2012-12-27   Odnowienie subskrypcji uaktualnień licencji (po 1 szt.): Fuzzy Logic Toolbox, MATLAB, Neural Network Toolbox dla Katedry Inżynierii Komputerowej 1 025,82 PLN
2012-12-21 Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Usługi

Przedłużenie na okres 01.01.2013r. - 1.12.2013r. subskrypcji na aktualizację 10 licencji typu concurrent users oraz 3 indywidualnych licencji, użytkowanego przez NBP oprogramowania MATLAB
217 372,55 PLN
2012-12-20 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA NAUKOWEGO MATLAB w ramach projektu Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 1.3.1
34 944,30 PLN
2012-12-13 Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dostawy

Dostawa oprogramowania nr 1
50 113,89 PLN
2012-12-13 Warszawa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Usługi

Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu użytkowania oprogramowania MATLAB/ Simulink dla pracowników naukowych oraz doktorantów na potrzeby projektu nr POKL.04.01.01-00-061/10 pn.Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
187 200,00 PLN
  Biała Podlaska

Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego 00-968 Warszawa
Dostawy

Dostawa oprogramowania specjalistycznego na potrzeby interdyscyplinarnego centrum obliczeniowego oraz laboratorium modelowania ruchu człowieka i ergonomii, Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju w Białej Podlaskiej
23 114,16 PLN
2012-12-06   Dostawa oprogramowania do opracowywania algorytmów, obliczeń naukowych i inżynierskich, analizy i wizualizacji danych 7 963,02 PLN
2012-12-06   Dostawa języka i środowiska programowania do obliczeń naukowo-technicznych 15 151,14 PLN
2012-12-04 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa oprogramowania firmy MathWorks, Inc.
25 084,62 PLN
2012-11-30 Warszawa

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Dostawa programu MATLAB dla Ośrodka Badawczego we Wrocławiu
4 885,60 PLN
2012-11-30 Wrocław

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Dostawy

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ INSTALACJĄ I SZKOLENIEM OPROGRAMOWANIA SYMULACYJNEGO DO PRACOWNI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO nr sprawy 72/PN/2012
186 557,54 PLN
2012-11-26 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dostawy

(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 TYS. EURO) PRZEDŁUŻENIE SUKRYBCJI NA UAKTUALNIENIE LICENCJI AKADEMICKICH OPROGRAMOWANIA MATLAB NA ROK 2013
737 458,95 PLN
  Łódź

Politechnika Łódzka
Dostawy

Dostawa komputerów, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania (części)
21 925,98 PLN
2012-11-23   Zadanie 5 6 110,64 PLN
2012-11-23   Zadanie 11 15 815,34 PLN
2012-11-15 Warszawa

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Dostawy

Dostawa do siedziby Zamawiającego licencjonowanego oprogramowania komputerowego
87 438,24 PLN
2012-11-13 Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Dostawy

Zakup licencji indywidualnych oprogramowania MATLAB
214 291,21 PLN
2012-10-30 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA
17 645,58 PLN
2012-10-29 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB/Image Procesing Toolbox - moduł rozszerzający 50 stanowiskową licencję o nr 353390 oraz odnowienie subskrypcji uaktualnień tej licencji
7 970,40 PLN
2012-10-18 Zabrze

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
Dostawy

Zakup serwera, sprzętu komputerowego (5) i oprogramowania (4)
38 474,40 PLN
2012-07-31 Warszawa

Instytut Elektrotechniki
Dostawy

Program Matlab+Simulink
109 555,38 PLN
  Łódź

Politechnika Łódzka
Dostawy

Dostawa programów i urządzeń komputerowych
7 276,68 PLN
2012-07-09   Dostawa programów i urządzeń komputerowych 5 682,60 PLN
2012-07-09   Dostawa programów i urządzeń komputerowych 1 594,08 PLN
2012-06-29 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania narzędziowego programu MATLAB dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
10 641,96 PLN
  Radom

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa oprogramowania obliczeniowego i symulacyjnego, numer sprawyBG/NI/13/2012
120 900,00 PLN
2012-06-28   Dostawa specjalizowanych modułów oprogramowania do modelowania oraz realizacji złożonych obliczeń wspomagających badania naukowe i prace rozwojowe, przeznaczonych do współpracy ze z pakietem oprogramowania MATLAB - 1 licencja 74 040,00 PLN
2012-06-28   Dostawa oprogramowania do modelowania oraz realizacji złożonych obliczeń wspomagających badania naukowe i prace rozwojowe - 1 licencja 46 860,00 PLN
2012-05-30 Koszalin

Politechnika Koszalińska
Dostawy

Przedłużenie subskrypcji trzech licencji na edukacyjne oprogramowanie do obliczeń, symulacji i wizualizacji w mechatronice na 1 rok
5 822,82 PLN
2012-05-18 Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Usługi

Usługa szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania Matlab dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
27 675,00 PLN
2012-05-15 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Rozszerzenie licencji na produkt Matlab i Signal processing toolbox o produkt SIMULINK
3 166,02 PLN
2012-05-07 Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dostawy

Dostawa oprogramowania
47 947,86 PLN
2012-05-07 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa oprogramowania wspomagania analizy komputerowej wyników badań poligonowych
38 583,20 PLN
2012-04-25 Zabrze

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
Dostawy

Zakup oprogramowania MATLAB
47 291,04 PLN
2012-04-13 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawy

oprogramowanie MATLAB
19 386,53 PLN
2012-04-11 Gdynia

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Dostawy

Dostawa oprogramowania
4 585,00 PLN
2012-03-28 Otwock

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Dostawy

Dostawa oprogramowania specjalistycznego MATLAB i Simulink
102 648,42 PLN
2012-02-29 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Oprogramowanie MathWorks , MATLAB R2011B, typ licencji: Akademicka - Sieciowa
12 553,38 PLN
2012-02-23 Zabrze

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
Dostawy

Odnowienie subskrypcji na licencję komercyjną indywidualną 361246 programu MATLAB
10 608,75 PLN
2012-02-20 Poznań

Politechnika Poznańska
Dostawy

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego oprogramowania Matlab i Simulink wraz z modułami i bibliotekami dla Politechniki Poznańskiej na potrzeby projektu nr POIG.01.01.02-00-113/09 pt.Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
35 852,04 PLN
2012-01-11 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki
Dostawy

Licencji akademickich pływających oprogramowania MATLAB wraz z oprogramowaniem narzędziowym
72 556,47 PLN
2012-01-03 Wrocław

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.
Dostawy

Dostawa oprogramowania określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ (tabela nr 1).
62 285,88 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 2 599 913,42 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-29 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa oprogramowania
70 683,18 PLN
2011-12-19 Gdańsk

Politechnika Gdańska Centrum Morskich Technologii Militarnych
Dostawy

Dostawa licencji specjalistycznego oprogramowania
17 664,03 PLN
2011-12-09 Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Usługi

Przedłużenie subskrypcji licencji oprogramowania MATLAB użytkowanego w NBP
225 056,79 PLN
  Łódź

Politechnika Łódzka
Dostawy

Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i multimedialnego, części komputerowych oraz oprogramowań dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w podziale na zadania (części)
21 573,58 PLN
2011-12-05   Zadanie 5 18 152,95 PLN
2011-12-05   Zadanie 28 3 420,63 PLN
2011-11-25 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dostawy

PRZEDŁUŻENIE SUKRYBCJI NA UAKTUALNIENIE LICENCJI AKADEMICKICH OPROGRAMOWANIA MATLAB NA ROK 2012.
744 164,46 PLN
2011-11-14 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

Partia II
12 922,38 PLN
2011-10-13 Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa licencji oprogramowania specjalistycznego.
14 811,66 PLN
2011-10-12 Kraków

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
Dostawy

Dostawa laboratoryjnego stanowiska do lewitacji magnetycznej - 1 szt dla WEAIiE
14 000,00 PLN
2011-09-21 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Transportu
Dostawy

PRZEDŁUŻENIE SUBSKRYPCJI NA UAKTUALNIENIE LICENCJI AKADEMICKICH (INDYWIDUALNYCH) OPROGRAMOWANIA MATLAB dla projektu ECO-Mobilność
50 057,31 PLN
  Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Usługi

Organizacja specjalistycznych kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej
11 600,00 PLN
2011-09-20   ZADANIE NR 1 Przeprowadzenie kursu: MLEX Integracja Matlaba z zewnętrznymi aplikacjami 3 800,00 PLN
2011-09-20   ZADANIE NR 7 Przeprowadzenie kursu: MLGU Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika w MATLAB 2 700,00 PLN
2011-09-20   ZADANIE NR 5 Przeprowadzenie kursu: MLVI Techniki przetwarzania i wizualizacji danych w MATLABie 1 300,00 PLN
2011-09-20   ZADANIE NR 4 Przeprowadzenie kursu: MLSG Matlab w przetwarzaniu sygnałów 1 900,00 PLN
2011-09-20   ZADANIE NR 2 Przeprowadzenie kursu: MLIP MATLAB w przetwarzaniu i analizie obrazu 1 900,00 PLN
2011-08-26 Warszawa

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Dostawy

Zakup licencji MatLab
223 749,30 PLN
2011-08-05 Warszawa

Centrum Badań Kosmicznych PAN
Dostawy

1. Odnowienie subskrypcji uaktualnień oprogramowania MATLAB i SIMULINK wraz z modułami dla licencji #296689 (Data końcowa2012-07-01). 2. Wznowienie subskrypcji oprogramowania MATLAB i SIMULINK wraz z modułami dla licencji #296689. 3. Nowe licencje sieciowe
47 593,12 PLN
2011-07-17 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Usługi

SzkolenieNowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem komputerowych metod obliczeniowych w ramach projektu pt. UR - nowoczesność i przyszłość regionu
50 700,60 PLN
2011-07-11 Warszawa

Instytut Elektrotechniki
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB/SIMULINK
17 856,83 PLN
2011-06-16 Zegrze

Wojskowy Instytut Łączności
Dostawy

dostawa oprogramowania MATLAB - odnowienie subskrypcji nr 638006
7 332,00 PLN
2011-06-13 Warszawa

Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
Dostawy

sprzedaż i dostawa oprogramowania specjalistycznego MATLAB Builder JA - 2 licencje akademickie, MATLAB Data base Toolbox - 5 licencji akademickich
7 472,25 PLN
  Warszawa

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Dostawy

Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego licencjonowanego oprogramowania komputerowego MATLAB - 1 szt. i SIMULINK - 1 szt. wraz z bibliotekami lub równoważny.
84 390,30 PLN
2011-06-07   Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego licencjonowanego oprogramowania komputerowego SIMULINK - 1 szt. wraz z bibliotekami lub równoważny. 30 700,80 PLN
2011-06-07   Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego licencjonowanego oprogramowania komputerowego MATLAB - 1 szt. wraz z bibliotekami lub równoważny. 53 689,50 PLN
  Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB
37 730,00 PLN
2011-05-05   Moduł do MATLAB Optimalization Toolbox-nowy program, Program MATLAB z modułami - typ licencji Classroom - Sieciowa, odnowienie subskrypcji 353390 uaktualnień licencji #353390 wraz z modułami. 13 430,00 PLN
2011-05-05   Oprogramowanie MATLAB/SYMILINK wraz ze specjalizowanymi bibliotekami Toolbox firmy Mathworks. 24 300,00 PLN
2011-04-26 Warszawa

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do ICHF PAN
7 195,50 PLN
2011-04-15 Łódź

Politechnika Łódzka
Usługi

Szkolenie MLBE - wprowadzenie do programu MATLAB.
7 500,00 PLN
2011-04-11 Kraków

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
Dostawy

Zadanie częściowe nr4
11 623,50 PLN
2011-04-04 Raszyn

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Dostawy

Dostawa oprogramowania
4 050,00 PLN
2011-03-16 Koszalin

Politechnika Koszalińska
Dostawy

Dostawa akcesoriów komputerowych oraz oprogramowań dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej Zadanie VI - Wznowienie i rozszerzenie zakresu licencji programu Matlab
12 204,31 PLN
2011-03-15 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Usługi

MLIP MATLAB w przetwarzaniu i analizie obrazów, MLEX Integracja MATLABa z zewnętrznymi aplikacjami, MLOP Techniki optymalizacji w MATLABie, MLSG MATLAB w przetwarzaniu sygnałów, MLVI Techniki przetwarzania i wizualizacji danych w MATLABie (MLO2), MLBE Wprowadzenie do MatLab (ML01), SLBE Modelowanie systemów dynamicznych w Simulinku, MLGU Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika w Matlab
34 440,00 PLN
2011-03-11 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Usługi

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt Nowoczesne metody kształcenia w oparciu o oprogramowanie MathWorks w cyfrowym przetwarzaniu danych dla grupy 7 osobowej w ramach projektu UR- nowoczesność i przyszłość regionu
29 890,23 PLN
2011-03-08 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB wraz z oprogramowaniem narzędziowym dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
28 818,90 PLN
2011-03-02 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Dostawa oprogramowania Matlab, Simulink i Toolbox y - projektowanie układów sterowania automatycznego - lic. sieciowa w ramach projektu UR- nowoczesność i przyszłość regionu
110 552,40 PLN
2011-02-23 Gdynia

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Usługi

Przedłużenie licencji oprogramowania.
65 472,00 PLN
2011-02-15 Gdańsk

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Oprogramowanie pomiarowo-sterujące
15 498,00 PLN
2011-01-11 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Dostawy

Środowisko programistyczne Matlab z Toolboxem Optimization oraz pakietem Matlab Compiler. WEiTI/279/BZP/2010/1035.
6 642,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 1 993 244,63 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-31 Warszawa

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Dostawy

Oprogramowanie Mathlab
9 830,76 PLN
2010-12-27 Warszawa

Narodowy Bank Polski - Departament Zamówień Publicznych
Usługi

Przedłużenie subskrypcji licencji oprogramowania MATLAB użytkowanego w NBP
232 090,06 PLN
2010-12-17 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa oprogramowania firmy MATLAB
6 750,00 PLN
2010-12-15 Łomża

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Dostawy

Aktualizacja pakietu oprogramowania Matlab wraz z modułami Simulink, Symbolic Math Toolbox. Licencja sieciowa (Classroom) - ilość 25
2 819,42 PLN
2010-12-13 Koszalin

Politechnika Koszalińska Sekcja Zamówień Publicznych
Dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowań dla Politechniki Koszalińskiej Zadanie III - oprogramowanie Matlab
134 905,77 PLN
2010-12-08 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dostawy

PRZEDŁUŻENIE SUBSKRYPCJI NA UAKTUALNIENIE LICENCJI AKADEMICKICH OPROGRAMOWANIA MATLAB NA ROK 2011
619 549,16 PLN
2010-11-30 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB
8 520,00 PLN
2010-11-25 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Dostawy

Zakup licencji oprogramowania Matlab/Simulink
24 614,42 PLN
2010-11-23 Gdańsk

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk
Dostawy

Dostawa specjalistycznego oprogramowania typu Matlab do obliczeń naukowo technicznych
101 606,27 PLN
2010-08-27 Kielce

Politechnika Świętokrzyska
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB, Simulink
29 097,00 PLN
2010-08-24 Łódź

Politechnika Łódzka
Usługi

Szkolenie uzupełniające posiadane i nabyte kwalifikacje kadry dydaktycznej w ramach realizacji projektu pt. Podwyższanie kompetencji kadry akademickiej i umiejętności absolwentów w aspekcie nowoczesnych metod analizy, symulacji i optymalizacji w procesie projektowania i eksploatacji
11 400,00 PLN
2010-08-23 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB wraz z oprogramowaniem narzędziowym dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
7 137,00 PLN
2010-08-06 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB
40 572,00 PLN
2010-07-30 Gdańsk

Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa Oddział Gdańsk
Dostawy

Dostawa specjalistycznego oprogramowania typu MATLAB do obliczeń naukowo-technicznych
417 150,00 PLN
2010-07-27 Łódź

Politechnika Łódzka
Dostawy

Dostawa układu sterowania OPEN CNC (komputer przemysłowy z oprogramowaniem); Dostawa przetwornika obrotowego i liniału optycznego
17 100,00 PLN
2010-06-18 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawę oprogramowania MATLAB
2 250,00 PLN
2010-06-10 Gdynia

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Dostawy

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA
1 620,00 PLN
2010-06-07 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawę oprogramowania MATLAB (licencja Akademicka sieciowa, 5 stanowiskowa)
28 227,00 PLN
2010-06-07 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa dwóch licencji oprogramowania Matlab z toolboxami
198 640,80 PLN
2010-04-22 Gdańsk

Uniwersytet Gdański
Dostawy

Odnowienie subskrypcji na program MATLAB - część II
3 037,00 PLN
2010-04-07 Zegrze

Wojskowy Instytut Łączności
Dostawy

Dostawa oprogramowań MATLAB
48 015,00 PLN
2010-03-29 Radom

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Dostawy

Dostawa oprogramowania obliczeniowego i symulacyjnego do komputerowego wspomagania prac badawczych i rozwojowych, nr sprawyNI/02.2/2010
152 460,00 PLN
2010-03-18 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa oprogramowania
12 180,00 PLN
2010-03-15 Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dostawy

Zestaw toolboxów do pakietu Matlab jako uzupełnienie posiadanego już oprogramowania.
3 168,00 PLN
2010-03-12 Katowice

Główny Instytut Górnictwa
Dostawy

Na dostawę licencji produktów MathWorksCurve Fitting Toolbox, Database Toolbox, Spreadsheet link EX, Statistics Toolbox
13 560,00 PLN
2010-03-10 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

Zakup oprogramowania MATLAB, SIMULINK oraz aktualizacja i rozbudowa licencji nr 565939 oprogramowania MATLAB do obliczeń naukowo-technicznych w ramach Projektu Unowocześnienie wyposażenia laboratoriów dydaktycznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji
66 608,34 PLN
2010-03-10 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

ZAKUP LICENCJI OPROGRAMOWANIA NAUKOWEGO MATLAB dla Katedry Systemów Multimedialnych w ramach projektu Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle
22 252,80 PLN
2010-03-10 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

Odnowienie subskrypcji uaktualnień licencji edukacyjnych oprogramowania Matlab
4 633,56 PLN
2010-02-26 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB (2 licencje)1/ MATLAB 2009b - indywidualna licencja akademicka 2/ MATLAB 2009b wraz z Image Processing Toolbox, Signal Processing Toolbox, Partial Differential Equation Toolbox - indywidualna licencja akademicka
8 100,00 PLN
2010-02-23 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Usługi

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z obsługi pakietu Matlab i Simulink w ramach projektu Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim
42 558,48 PLN
2010-02-18 Gdynia

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Dostawy

OPROGRAMOWANIE MATLAB I STATISTICS TOOLBOX
60 840,00 PLN
2010-02-17 Kielce

Politechnika Świętokrzyska
Dostawy

Dostawa zestawu pakietu oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Projekt pt. Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego nr POIG 02.02.00-26-023/08-00
55 525,68 PLN
2010-02-15 Warszawa

Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki
Dostawy

dostawa bibliotek i aktualizacji do programu MATLAB dla Wydziału Fizyki PW
7 437,00 PLN
2010-02-08 Gdynia

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
Dostawy

dostawa oprogramowania
81 300,00 PLN
2010-01-04 Warszawa

Narodowy Bank Polski Departament Informatyki i Telekomunikacji
Dostawy

Zakup i przedłużenie licencji oprogramowania MATLAB
444 109,50 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 2 919 665,02 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-12-28 Katowice

Główny Instytut Górnictwa
Dostawy

Na odnowienie subskrypcji uaktualnień dwóch licencji produktów MathWorksFilter Design Toolbox MATLAB MATLAB Compiler Neural Network Toolbox Optimization Toolbox Signal Processing Toolbox Simulink Statistics Toolbox System Identification Toolbox Wavelet To
5 820,00 PLN
2009-12-23 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa oprogramowania do obliczeń balistycznych z oprogramowaniem MATLAB (licencja Akademicka sieciowa)
38 906,70 PLN
2009-12-17 Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Dostawy

Dostawa oprogramowania
38 664,00 PLN
  Warszawa

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Dostawy

Dostawa do siedziby Zamawiającego licencjonowanego oprogramowania komputerowego 1) Matlab wraz z bibliotekami 2) Simulink wraz z bibliotekami
80 810,70 PLN
2009-12-15   Dostawa do siedziby Zamawiającego licencjonowanego oprogramowania komputerowego Simulink wraz z bibliotekami 29 129,10 PLN
2009-12-15   Dostawa do siedziby Zamawiającego licencjonowanego oprogramowania komputerowego Matlab wraz z bibliotekami 51 681,60 PLN
2009-12-11 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB wraz z Image Processing Toolbox, Matlab Compiler, Partial Differential Equation Toolbox, Optimization Toolbox i Simulink
10 620,00 PLN
2009-12-04 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa oprogramowania
10 110,00 PLN
2009-12-02 Poznań

Politechnika Poznańska
Dostawy

Zakup jednej licencji komercyjnej oraz dwóch licencji akademickich oprogramowania Matlab wraz z dodatkiem Image Processing Toolbox
21 900,00 PLN
2009-12-02 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

Dostawa oprogramowania Matlab z dodatkowymi bibiotekami dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
18 150,00 PLN
2009-11-25 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dostawy

Część B: Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie subskrypcji dla licencji Matlab na rok 2010.
495 288,00 PLN
2009-11-16 Nowy Sącz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Dostawy

Matlab - licencja wielostanowiskowa (lub równoważny)
18 864,00 PLN
2009-10-05 Gliwice

Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Dostawy

Oprogramowanie inżynierskie - odnowienie subskrypcji licencji programu MATLAB + SIMULINK
9 100,00 PLN
2009-09-28 Warszawa

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Dostawy

Dostawa oprogramowania specjalistycznego do prac badawczych
79 893,00 PLN
2009-09-21 Warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB wraz z Image Processing Toolbox, Matlab Compiler, Partial Differential Equation Toolbox i Simulink
9 408,00 PLN
2009-09-02 Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski
Dostawy

Zakup oprogramowania Matlab
6 660,00 PLN
2009-08-17 Kielce

Politechnika Świętokrzyska
Dostawy

Dostawa profesjonalnego programu do symulacji i wizualizacji przepływu w systemach płynowych Projekt pt. Rozwój Bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00
58 401,00 PLN
2009-08-07 Warszawa

Narodowy Bank Polski Departament Informatyki i Telekomunikacji
Dostawy

Zakup trzech dodatkowych licencji oprogramowania MATLAB
100 215,00 PLN
2009-07-31 Warszawa

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Dostawy

Dostawa oprogramowania - przybormik Fuzzy Logic Toolbox
5 010,00 PLN
  Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dostawy

Dostawa licencji sieciowych
20 200,64 PLN
2009-07-14   Zakup i dostawa licencji sieciowych 6 390,36 PLN
2009-07-14   Zakup i dostawa licencji sieciowych 13 810,28 PLN
2009-06-05 Gliwice

Politechnika Śląska
Dostawy

Dostawa oprogramowania w ramach projektu I etap wdrożenia kompleksowego Programu Rozwojowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zadanie 2 zakup urządzeń i oprogramowania do utworzenia wirtualnego laboratorium)
19 320,00 PLN
2009-06-04 Gdańsk-Wrzeszcz

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dostawy

Dostawa oprogramowania MATLAB-licencja edukacyjna
9 835,80 PLN
2009-05-22 Warszawa

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Dostawy

Dostawa oprogramowania Matlab/Simulink
29 820,00 PLN
2009-05-07 Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Dostawy

Dostawa licencji na oprogramowanie wraz z nośnikami(egzemplarze oprogramowania) dla IMGW w Warszawie ul. Podleśna 61- zgodnie z wykazem.
75 073,77 PLN
2009-04-01 Otwock

Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana
Dostawy

Dostawa oprogramowania specjalistycznego wg specyfikacji
139 080,00 PLN
2009-02-26 Warszawa

Narodowy Bank Polski Departament Informatyki i Telekomunikacji
Dostawy

Odnowienie oraz rozbudowa licencji oprogramowania Matlab użytkowanego przez pracowników analitycznych NBP.
176 814,00 PLN
2009-01-16 Katowice

Główny Instytut Górnictwa
Dostawy

Dostawa nowej licencji oraz przedłużenie subskrypcji na oprogramowaniaFilter Design Toolbox MATLAB MATLAB Compiler Neural Network Toolbox Optimization Toolbox Signal Processing Toolbox Simulink Statistics Toolbox System Identification Toolbox Wavelet Tool
15 255,00 PLN
2009-01-08 Warszawa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Dostawy

Zakup modułów rozszerzających do istniejącej licencji oprogramowania Matlab/Simulink
5 250,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 1 498 469,61 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-12 Chełm

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Usługi

Odnowienie subskrypcji licencji 325664 i 325665 na oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w Instytucie Nauk Technicznych
2 635,22 PLN
2008-12-10 Jarosław

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza
Dostawy

Zakup subskrypcji licencji oprogramowania edukacyjnego MATLAB
7 854,48 PLN
2008-12-09 Katowice

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG
Dostawy

Dostawa oprogramowania1. Filter Design Toolbox; 2. Fuzzy Logic Toolbox; 3. Neutral Network Toolbox; 4. Oprogramowanie Matlab; 5. Komponent MatlabStatistic toolbox; 6. Komponent MatlabOptimization toolbox; 7. Komponent MatlabMapping toolbox.
30 840,60 PLN
2008-11-28 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dostawy

Część B: Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie subskrypcji dla licencji Matlab.
400 379,27 PLN
2008-11-27 Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Dostawy

Matlab Mapping ToolBox dla Matlaba Neural Network ToolBox dla Matlaba
50 130,00 PLN
2008-11-14 Gdańsk

Politechnika Gdańska
Dostawy

Część A
26 952,00 PLN
2008-08-18 Gliwice

Politechnika Śląska
Usługi

j.w..
79 116,00 PLN
2008-03-28 Płock

Politechnika Warszawska
Dostawy

Odnowienie subskrypcji licencji#218080(wraz z poźńiejszymi aktualizacjami)
1 212,00 PLN
2008-03-19 Jarosław

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza
Dostawy

Odnowienie subskrypcji licencji MATLAB
2 824,16 PLN
2008-02-29 Płock

Politechnika Warszawska
Dostawy

Odnowienie subskrypcji licencji #283534 wraz z późniejszymi aktualizacjami
5 137,50 PLN
2008-02-29 Płock

Politechnika Warszawska
Dostawy

Dostawa oprogramowania (licencji) MATLAB wraz z aktualizacjami
11 100,00 PLN
2008-02-29 Płock

Politechnika Warszawska
Dostawy

Dostawa oprogramowania (licencji) MATLAB wraz z aktualizacjami
11 000,00 PLN
2008-02-04 Warszawa

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
Dostawy

Oprogramowanie prod The Math Works (z wykupieniem subskrypcji na wszystkie moduły poniższego oprogramowania na dodatkowe dwa lata)1. Matlab - 1 szt 2. Matlab z modułem Optimization Toolbox - 2 zestawy 3. Matlab z modułamiCommunications Blockse
104 925,00 PLN
2008-01-28 Warszawa

Narodowy Bank Polski
Usługi

Odnowienie oraz rozbudowa licencji na oprogramowanie MATLAB.
160 931,52 PLN
2008-01-07 Gliwice

Politechnika Śląska
Dostawy

Oprogramowanie do obliczeń matematycznych oraz rozwoju metod obliczeniowych.
196 149,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 1 091 187,35 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-12-17 Kraków

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
Dostawy

Doatawa licencji oprogramowania firmy MatLab 2007 na 2 stanowiska ( nr sprawy ZP-29-WR-2007)
18 540,00 PLN
2007-10-31 Białystok

Politechnika Białostocka
Dostawy

dostawa pakietu oprogramowania MATLAB/Simulink wraz z zestawem bibliotek narzędziowych oraz odnowienie subskrypcji
75 487,40 PLN
2007-10-29 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dostawy

Przedłużenie subskrypcji licencji Matlab.
462 244,49 PLN
2007-10-29 Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dostawy

Przedłużenie subskrypcji dla licencji Matlab.
462 244,49 PLN
2007-07-17 Warszawa

Instytut Tele- i Radiotechniczny
Dostawy

Srodowisko do obliczeń naukowych i inżynierskich MATLAB 7.4 firmy The Math Works. - 1 szt..
16 380,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma ANIMA BIŻUTERIA MAGDALENA SZYMKAT najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 1 034 896,38 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.