eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Jasienica Rosielna

Gmina Jasienica Rosielna - przetargiGmina Jasienica Rosielna - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2023-02-07
2023-02-24
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Gmina Jasienica Rosielna "Przebudowa drogi gminnej Nr 115823R Blizne - Kaczmarowska w km 0+000 - 0+107 w miejscowości Blizne"
2023-01-27
2023-02-06
Jasienica Rosielna Dostawy Gmina Jasienica Rosielna Dostawa sprzętu IT oraz szkolenia wykonywane w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Jasienica Rosielna
2023-01-24
2023-02-09
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Gmina Jasienica Rosielna Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Jasienica Rosielna
2022-12-30
2023-01-16
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Gmina Jasienica Rosielna Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Blizne
2022-12-21
2022-12-29
Jasienica Rosielna Dostawy Gmina Jasienica Rosielna Dostawa sprzętu IT oraz szkolenia wykonywane w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Jasienica Rosielna
2022-12-12
2022-12-21
Jasienica Rosielna Usługi Gmina Jasienica Rosielna Dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Brzozowie oraz dowóz uczniów do ZS w Jasienicy R. z przysiółka Jasienica R. Płosina wraz z rozwiezieniem do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach
2022-12-01
2022-12-12
Jasienica Rosielna Dostawy Gmina Jasienica Rosielna ,,Dostawa sprzętu IT oraz szkolenia wykonywane w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Jasienica Rosielna "
2022-11-25
2022-12-05
Jasienica Rosielna Dostawy Gmina Jasienica Rosielna "Dostawa artykułów żywieniowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna"
2022-11-09
2022-11-21
Jasienica Rosielna Usługi Gmina Jasienica Rosielna Odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy Jasienica Rosielna
2022-10-26
2022-11-04
Jasienica Rosielna Usługi Gmina Jasienica Rosielna Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jasienica Rosielna w okresie zimowym 2022/2023
2022-10-18
2022-10-28
Jasienica Rosielna Dostawy Gmina Jasienica Rosielna ,,Dostawa sprzętu IT oraz szkolenia wykonywane w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Jasienica Rosielna "
2022-10-07
2022-10-17
Jasienica Rosielna Usługi Gmina Jasienica Rosielna Usługi w zakresie wykonania sieci wodociągowej: Część 1-Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Wola Jasienicka, Część 2 - Wykonanie przewiertów sterowanych pod drogą powiatową w m. Wola Jas.
2022-09-29
2022-10-10
Jasienica Rosielna Dostawy Gmina Jasienica Rosielna ,,Dostawa sprzętu IT oraz szkolenia wykonywane w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Jasienica Rosielna "
2022-09-07
2022-09-23
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Gmina Jasienica Rosielna Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzechówka - Wólka
2022-08-31
2022-09-16
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Gmina Jasienica Rosielna Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Jasienica Rosielna.
2022-08-03
2022-08-19
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Gmina Jasienica Rosielna Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Jasienica Rosielna.
2022-03-24
2022-04-11
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Gmina Jasienica Rosielna "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jasienica Rosielna wraz z infrastrukturą techniczną".
2022-02-01
2022-02-10
Jasienica Rosielna Dostawy Gmina Jasienica Rosielna Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowych dla ZWiK w Bliznem
2021-12-03
2021-12-13
Jasienica Rosielna Usługi Gmina Jasienica Rosielna "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Brzozowie oraz dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Jasienica Rosielna wraz z rozwiezieniem do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach w 2022 roku"
2021-11-19
2021-11-30
Jasienica Rosielna Dostawy Gmina Jasienica Rosielna Dostawa artykułów żywieniowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Jasienica Rosielna
Gmina Jasienica Rosielna - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2022-10-25
brak danych
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Gmina Jasienica Rosielna "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jasienica Rosielna wraz z infrastrukturą techniczną".
2022-10-24
brak danych
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Gmina Jasienica Rosielna Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Jasienica Rosielna.
2021-09-17
brak danych
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Gmina Jasienica Rosielna "Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 115806R "Jasienica Rosielna - Błędna - Wola Jasienicka" w km 1+420 w miejscowości Wola Jasienicka"
2021-08-19
brak danych
Jasienica Rosielna Dostawy Gmina Jasienica Rosielna "DOSTAWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO: Monitory interaktywne, Urządzenia wielofunkcyjne, Tablety graficzne"
2021-08-19
brak danych
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Gmina Jasienica Rosielna Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2034R "Blizne przez wieś" w km 0+050 - do 889 w Bliznem
2021-08-19
brak danych
Jasienica Rosielna Dostawy Gmina Jasienica Rosielna "Zakup fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 6x6 dla OSP Blizne"
2021-04-12
brak danych
Jasienica Rosielna Dostawy Gmina Jasienica Rosielna "Wyposażenie placówek kultury na terenie gminy Jasienica Rosielna"
2021-02-02
brak danych
Jasienica Rosielna Usługi Gmina Jasienica Rosielna "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wola Jasienicka oraz budowy i przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Jasienica Rosielna"
2021-01-04
brak danych
Jasienica Rosielna Dostawy Gmina Jasienica Rosielna Dostawa artykułów żywieniowych dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna
2020-12-31
brak danych
Jasienica Rosielna Usługi Gmina Jasienica Rosielna Dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie, do Zespołu Szkół w Orzechówce, do Szkoły Podstawowej w Bliznem oraz do Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej, prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2020-12-31
brak danych
Jasienica Rosielna Usługi Gmina Jasienica Rosielna Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w tym pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i bioodpadów oraz odbieranie i zagospodarowanie pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Jasienica Rosielna.
2020-12-15
brak danych
Jasienica Rosielna Usługi Gmina Jasienica Rosielna Wykonanie usługi polegającej na odbiorze niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w tym pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i bioodpadów oraz odbiorze i zagospodarowaniu pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Jasienica Rosielna".
2020-10-15
brak danych
Jasienica Rosielna Dostawy Gmina Jasienica Rosielna "Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Jasienica Rosielna"
2020-10-13
brak danych
Jasienica Rosielna Roboty budowlane Gmina Jasienica Rosielna "Przebudowa placówek kultury na terenie gminy Jasienica Rosielna".
2020-09-08
brak danych
Jasienica Rosielna Dostawy Gmina Jasienica Rosielna Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Jasienica Rosielna
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.