eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › GŁÓWNY URZĄD MIAR

Dane wykonawcy:

GŁÓWNY URZĄD MIAR
Elektoralna 2
00-139 Warszawa
woj. mazowieckie

Zamówienia publiczne udzielone firmie GŁÓWNY URZĄD MIAR opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2008 - 2014Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

8

Łączna wartość
wygranych przetargów

835 048 zł

Liczba zamawiających

2

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma GŁÓWNY URZĄD MIAR, najczęściej zlokalizowane były w województwie mazowieckim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie GŁÓWNY URZĄD MIAR zamówień to 835 047,50 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2013 (2 przetargi). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Jednostka Wojskowa nr 3964.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 157 257,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Jednostka Wojskowa nr 3964 przetargu, którego przedmiotem było Usługi w zakresie adiustacji i wzorcowania wzorców odniesienia i przyrządów kontrolnych Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 1 560,00 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Zamówienie na usługę wzorcowania aparatury Przetarg ogłoszony był przez Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.


Liczba udzielonych firmie GŁÓWNY URZĄD MIAR zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy GŁÓWNY URZĄD MIAR w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2014 1 119 195,50 PLN 1
2013 2 134 269,00 PLN 2
2012 1 157 257,00 PLN 1
2011 1 113 326,00 PLN 1
2010 1 91 820,00 PLN 1
2009 1 109 100,00 PLN 1
2008 1 110 080,00 PLN 1
RAZEM: 8 835 047,50 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (8 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 835 047,50 zł). Przetargi, w których wygrywa firma GŁÓWNY URZĄD MIAR najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej, Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych, Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowejPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma GŁÓWNY URZĄD MIAR wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Warszawa (7 przetargów na łączną kwotę 833 487,50 zł). Bydgoszcz (1 przetarg na łączną kwotę 1 560,00 zł).

Lista przetargów, w których firma GŁÓWNY URZĄD MIAR najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-05-12 Warszawa

Jednostka Wojskowa nr 3964
Usługi

Usługa wzorcowania przyrządów pomiarowych Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii
119 195,50 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GŁÓWNY URZĄD MIAR najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 119 195,50 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-12-23 Bydgoszcz

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Usługi

Zamówienie na usługę wzorcowania aparatury
1 560,00 PLN
2013-06-20 Warszawa

Jednostka Wojskowa nr 3964
Usługi

Usługi w zakresie adiustacji i wzorcowania wzorców odniesienia i przyrządów kontrolnych Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii
132 709,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GŁÓWNY URZĄD MIAR najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 134 269,00 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-06-18 Warszawa

Jednostka Wojskowa nr 3964
Usługi

Usługi w zakresie adiustacji i wzorcowania wzorców odniesienia i przyrządów kontrolnych Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii
157 257,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GŁÓWNY URZĄD MIAR najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 157 257,00 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-04-08 Warszawa

Jednostka Wojskowa nr 3964
Usługi

Usługi w zakresie konserwacji, adiustacji i wzorcowania wzorców odniesienia i przyrządów kontrolnych Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii.
113 326,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GŁÓWNY URZĄD MIAR najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 113 326,00 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-04-21 Warszawa

Jednostka Wojskowa nr 3964
Usługi

Usługi w zakresie konserwacji, adiustacji z wzorcowaniem, naprawy przyrządów pomiarowych CWOM w laboratoriach zewnętrznych oraz porównań międzylaboratoryjnych.
91 820,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GŁÓWNY URZĄD MIAR najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 91 820,00 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-04-08 Warszawa

Jednostka Wojskowa nr 3964
Usługi

Usługi w zakresie konserwacji, adiustacji z wzorcowaniem, naprawy przyrządów pomiarowych CWOM
109 100,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GŁÓWNY URZĄD MIAR najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 109 100,00 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-04-09 Warszawa

Jednostka Wojskowa nr 3964
Usługi

usługi w zakresie konserwacji, adiustacji z wzorcowaniem, naprawy przyrządów pomiarowych CWOM w laboratoriach zewnętrznych oraz porównań międzylaboratoryjnych
110 080,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma GŁÓWNY URZĄD MIAR najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 110 080,00 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.