eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › usługi w zakresie konserwacji, adiustacji z wzorcowaniem, naprawy przyrządów pomiarowych CWOM w laboratoriach zewnętrznych oraz porównań międzylaboratoryjnychOgłoszenie z dnia 2008-04-11

Warszawa: usługi w zakresie konserwacji, adiustacji z wzorcowaniem, naprawy przyrządów pomiarowych CWOM w laboratoriach zewnętrznych oraz porównań międzylaboratoryjnych
Numer ogłoszenia: 74665 - 2008; data zamieszczenia: 11.04.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa nr 3964, ul. Bystra, 03-700 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6892338, fax 022 6892326.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi w zakresie konserwacji, adiustacji z wzorcowaniem, naprawy przyrządów pomiarowych CWOM w laboratoriach zewnętrznych oraz porównań międzylaboratoryjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: usługi w zakresie konserwacji, adiustacji z wzorcowaniem, naprawy przyrządów pomiarowych CWOM w laboratoriach zewnętrznych oraz porównań międzylaboratoryjnych

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 50.41.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej Kod CPV wg słownika 2008: 50.41.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 110080 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 110080
  • Oferta z najniższą ceną: 110080 / oferta z najwyższą ceną: 110080
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.