eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiKto wygrał przetarg › FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O.

Dane wykonawcy:

FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O.
Atramentowa 10
55-040 Bielany Wrocławskie
woj. dolnośląskie

Zamówienia publiczne udzielone firmie FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2020Liczba udzielonych tej firmie zamówień publicznych

71

Łączna wartość
wygranych przetargów

12 476 404 zł

Liczba zamawiających

29

Podstawą prezentowanych na stronie informacji są dane publikowane przez UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych

Przetargi, które wygrała firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O., najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. zamówień to 12 476 403,66 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2008 (11 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Gmina i Miasto Środa Śląska.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 887 366,40 PLN w ramach ogłoszonego przez Urząd Miejski Oława przetargu, którego przedmiotem było Odbiór odpadów z terenów komunalnych.

Najniższa szacunkowa wartość przetargu, jaki wygrała ta firma to 283,14 PLN. Przedmiot tego zamówienia to Odbiór odpadów komunalnych z budynku przy ul. Górniczej 52-80 we Wrocławiu. Przetarg ogłoszony był przez Zarząd Zasobu Komunalnego.


Liczba udzielonych firmie FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. zamówień publicznych w poszczególnych latach:Szacowane przychody z zamówień publicznych firmy FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. w poszczególnych latach:Informacje szczegółowe o wygranych zamówieniach publicznych:

Rok Liczba udzielonych zamówień Wartość udzielonych zamówień Zamawiający
2020 2 998 704,30 PLN 2
2019 1 298 750,24 PLN 1
2018 1 887 366,40 PLN 1
2017 1 4 860,00 PLN 1
2016 6 1 433 919,56 PLN 2
2015 2 527 601,35 PLN 2
2014 1 20 099,99 PLN 1
2013 6 651 950,98 PLN 5
2012 10 1 380 758,62 PLN 7
2011 9 1 466 483,87 PLN 8
2010 10 1 528 038,55 PLN 7
2009 4 729 538,00 PLN 4
2008 11 1 732 916,74 PLN 8
2007 7 815 415,06 PLN 3
RAZEM: 71 12 476 403,66 PLN

Firma najczęściej wygrywa przetargi na usługi (71 udzielonych zamówień publicznych w tej kategorii na łączną kwotę 12 476 403,66 zł). Przetargi, w których wygrywa firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. najczęściej dotyczą następujących dziedzin: Usługi wywozu odpadów, Usługi transportu odpadów, Usługi wywozu stałych odpadów miejskich, Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich, Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowychPodział udzielonych firmie zamówień publicznych ze względu na kategorię przetargu:
Struktura szacunkowych przychodów z przetargów publicznych ze względu na kategorię:Miasta, w których firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. wygrała najwięcej przetargów:

Miasta, w których tej firmie najczęściej udzielane są zamówienia publiczne to: Wrocław (53 przetargi na łączną kwotę 6 350 238,36 zł). Środa Śląska (9 przetargów na łączną kwotę 2 843 339,35 zł). Oława (5 przetargów na łączną kwotę 1 971 984,82 zł). Brzeg Dolny (2 przetargi na łączną kwotę 873 526,93 zł). Legnica (1 przetarg na łączną kwotę 4 668,30 zł).

Lista przetargów, w których firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała:


Rok 2020

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2020-11-20 Środa Śląska

Gmina i Miasto Środa Śląska
Usługi

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW GMINNYCH W W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021
320 982,70 PLN
2020-05-29 Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Usługi

Usługa odbioru odpadów zmieszanych opakowaniowych ze znormalizowanego pojemnika z obiektów USK we Wrocławiu, wywóz tych odpadów zgodnie z harmonogramem do miejsca składowania oraz ich utylizacja
677 721,60 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2020 to 998 704,30 zł.

Rok 2019

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2019-02-12 Oława

Urząd Miejski Oława
Usługi

UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI DRÓG MIEJSKICH
298 750,24 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2019 to 298 750,24 zł.

Rok 2018

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2018-12-10 Oława

Urząd Miejski Oława
Usługi

Odbiór odpadów z terenów komunalnych
887 366,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2018 to 887 366,40 zł.

Rok 2017

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2017-02-23 Środa Śląska

Gmina i Miasto Środa Śląska
Usługi

Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów z cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r
4 860,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2017 to 4 860,00 zł.

Rok 2016

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2016-10-26 Środa Śląska

Gmina i Miasto Środa Śląska
Usługi

Letnie oczyszczanie dróg i placów na terenie miasta Środa Śląska w okresie 14 miesięcy od dnia popisania umowy
578 533,38 PLN
2016-07-18 Wrocław

Gmina Wrocław
Usługi

Zamówienie uzupełniające do umowy nr 42/40/2015/G w przedmiocie całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław dla zadania nr 1 - Stare Miasto, polegające na zmywaniu jezdni w sezonie letnim
27 217,93 PLN
2016-03-23 Środa Śląska

Gmina i Miasto Środa Śląska
Usługi

Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów z cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej
52 228,80 PLN
  Środa Śląska

Gmina i Miasto Środa Śląska
Usługi

Letnie oczyszczanie dróg i placów na terenie miasta Środa Śląska w okresie od dnia podpisania umowy do 30.09.2016r.
435 923,44 PLN
2016-01-25   mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników, placów i parkingów zgodnie z załącznikami 1-4, opróżnienie koszy ulicznych oraz pełnienie dyżuru sprzątania miasta. 371 914,32 PLN
2016-01-25   oczyszczanie ulic i parkingów na zgłoszenie, 64 009,12 PLN
2016-01-01 Wrocław

Gmina Wrocław
Usługi

Zamówienie uzupełniające do umowy nr 42/40/2015/G w przedmiocie całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław dla zadania nr 1 - Stare Miasto, polegające na utrzymaniu czystości i porządku terenu wokół Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu
340 016,01 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2016 to 1 433 919,56 zł.

Rok 2015

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2015-11-24 Środa Śląska

Gmina i Miasto Środa Śląska
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016
266 241,35 PLN
2015-04-30 Wrocław

Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Usługi

TT-28-04/2015 Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych gromadzonych w pojemnikach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie z terenu Cmentarzy Komunalnych Oddział Pawłowice, Jerzmanowo, Leśnica i Psie Pole we Wrocławiu
261 360,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2015 to 527 601,35 zł.

Rok 2014

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2014-04-28 Wrocław

Gmina Wrocław
Usługi

ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO WYKONANIA USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI 20 SZT. POJEMNIKÓW NALEŻĄCYCH DO ZARZĄDU ZASOBU KOMUNALNEGO, PRZEZNACZONYCH NA ZANIECZYSZCZENIA SPOWODOWANE PRZEZ ZWIERZĘTA DOMOWE, ROZMIESZCZONYCH NA TERENACH NALEŻĄCYCH DO GMINY WROCŁAW
20 099,99 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2014 to 20 099,99 zł.

Rok 2013

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2013-11-26 Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Usługi

Usługa odbioru zmieszanych odpadów opakowaniowych z obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz transport, składowanie i unieszkodliwianie tych odpadów w miejscach do tego przeznaczonych
46 656,00 PLN
2013-06-28 Oława

Urząd Miejski Oława
Usługi

ODBIÓR ODPADÓW Z TERENÓW KOMUNALNYCH
18 971,28 PLN
2013-06-26 Wrocław

Gmina Wrocław
Usługi

Zamówienie uzupełniające do wykonania usługi w zakresie opróżniania pojemników przeznaczonych na zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta domowe, rozmieszczonych na terenach należących do Gminy Wrocław
14 461,20 PLN
2013-05-15 Wrocław

Gmina Wrocław
Usługi

Zamówienie uzupełniające do wykonania usługi w zakresie opróżniania pojemników przeznaczonych na zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta domowe, rozmieszczonych na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
2 224,80 PLN
2013-02-21 Wrocław

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Usługi

ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH NIESEGREGOWANYCH I ODPADÓW WTÓRNYCH SEGREGOWANYCH nr sprawy 07/PN/2013
68 698,30 PLN
2013-01-03 Środa Śląska

Gmina i Miasto Środa Śląska
Usługi

Letnie oczyszczanie dróg i placów na terenie miasta Środa Śląska w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013
500 939,40 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2013 to 651 950,98 zł.

Rok 2012

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2012-12-21 Brzeg Dolny

Urząd Miejski
Usługi

Wywóz odpadów z terenu gminy Brzeg Dolny
266 843,35 PLN
  Wrocław

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu
Usługi

Wywóz nieczystości z jednostek organizacyjnych Oddziału ZUS we Wrocławiu
7 156,08 PLN
2012-12-20   Zadanie nr 7: Świadczenie usługi wywozu odpadów z budynku Biura Terenowego ZUS w Środzie Śląskiej 2 754,00 PLN
2012-12-20   Zadanie nr 2: Świadczenie usługi wywozu odpadów z budynku Inspektoratu ZUS w Oławie 4 402,08 PLN
2012-11-21 Środa Śląska

Gmina i Miasto Środa Śląska
Usługi

zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2012/2013 oraz sezon 2013/2014 i 2014/2015 na terenie Gminy Środa Śląska.
683 630,28 PLN
2012-10-30 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Usługi

Opróżnianie pojemników przeznaczonych na zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta domowe, rozmieszczonych na terenach należących do Gminy Wrocław.
4 593,02 PLN
2012-07-13 Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Usługi

Usługa wywozu odpadów komunalnych
327 851,31 PLN
2012-06-11 Wrocław

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Usługi

Zadanie 1 -Wrocław
83 459,38 PLN
  Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Usługi

Usługa wywozu nieczystości stałych i płynnych z KPP w Bolesławcu, KPP w Lubaniu, KPP w Lwówku Śląskim, KPP w Oleśnicy, KPP w Oławie, KPP w Zgorzelcu, KPP w Głogowie oraz jednostek podległych..
7 225,20 PLN
2012-04-30   Usługa wywozu nieczystości stałych z RD w Domaniowie 570,24 PLN
2012-04-30   Usługa wywozu nieczystości stałych z KPP w Oławie 4 433,28 PLN
2012-04-30   Usługa wywozu nieczystości stałych z KP w Jelczu-Laskowicach. 2 221,68 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2012 to 1 380 758,62 zł.

Rok 2011

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2011-12-14 Oława

Urząd Miejski Oława
Usługi

ODBIÓR ODPADÓW Z TERENÓW KOMUNALNYCH
351 439,20 PLN
2011-11-02 Wrocław

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Usługi

14/SOOK/DCZP/2011/P
123 820,22 PLN
2011-10-26 Bukówek

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukówku
Usługi

zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie Gminy Środa Śląska
432 645,90 PLN
2011-09-20 Wrocław

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Usługi

Usługa odbioru i wywozu stałych odpadów komunalnych powstających w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
328 003,07 PLN
2011-06-09 Wrocław

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego - Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu usług w zakresie wywozu nie segregowanych odpadów komunalnych - stałych o kodzie 20 03 01,
83 459,38 PLN
2011-04-27 Legnica

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
Usługi

Wywóz nieczystości stałych z posesji Oddziału ZUS w Legnicy oraz z podległych jednostek terenowych. Zadanie nr 2 - dot. wywozu nieczystości stałych z posesji Ti w Złotoryi ul. Basztowa 9.
4 668,30 PLN
  Wrocław

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Usługi

Przetarg nieograniczony na wywóz stałych odpadów komunalnych, odpadów selektywnej zbiórki, odpadów wielkogabarytowych oraz wywóz świetlówek dla potrzeb Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu z podziałem na zadania.
38 177,04 PLN
2011-04-06   Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych, odpadów selektywnej zbiórki, odpadów wielkogabarytowych oraz świetlówek sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w ilościach wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ oraz na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ dla Potrzeb Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 3 276,00 PLN
2011-04-06   Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych odpadów komunalnych, odpadów selektywnej zbiórki, odpadów wielkogabarytowych oraz świetlówek sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego w ilościach wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ oraz na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ dla Potrzeb Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 34 901,04 PLN
2011-01-14 Wrocław

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN sp. z o.o.
Usługi

Wywóz nieczystości stałych z obiektów Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o.
104 270,76 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2011 to 1 466 483,87 zł.

Rok 2010

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2010-12-29 Brzeg Dolny

Urząd Miejski
Usługi

Wywóz odpadów z terenu gminy Brzeg Dolny
606 683,58 PLN
2010-06-23 Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Usługi

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Uczelni
152 055,47 PLN
2010-06-07 Wrocław

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
Usługi

Wywóz nie segregowanych odpadów z DCCHP we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105
71 036,16 PLN
2010-06-01 Wrocław

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Usługi

Usługa wywozu nieczystości stałych o kodzie 20 03 01, odpadów o kodzie 19 12 z mechanicznej obróbki odpadów z pojemników/kontenerów
79 859,79 PLN
2010-05-04 Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Usługi

Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z Komisariatu Kolejowego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
4 725,75 PLN
  Wrocław

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Usługi

Usługa wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji garnizonu dolnośląskiegoKPP w Środzie Śląskiej, PP w Miękini, RD w Malczycach, KPP w Wołowie, KP w Brzegu Dolnym
4 385,60 PLN
2010-04-26   Posterunek Policji w Miękini 1 586,31 PLN
2010-04-26   Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej 1 591,37 PLN
2010-04-14   Komisariat Policji w Brzegu Dolnym 1 207,92 PLN
2010-01-28 Wrocław

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN sp. z o.o.
Usługi

Wywóz nieczystości stałych z obiektów Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o.
93 820,20 PLN
2010-01-14 Wrocław

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Usługi

ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH NIESEGREGOWANYCH I ODPADÓW WTÓRNYCH SEGREGOWANYCH Z OBIEKTÓW WSOWL Sprawa nr 47/PN/2009
515 472,00 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2010 to 1 528 038,55 zł.

Rok 2009

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2009-06-18 Oława

Urząd Miejski Oława
Usługi

Odbiór odpadów z terenów komunalnych
415 457,70 PLN
2009-06-17 Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Zakład Obsługi Urzędu
Usługi

Przetarg nieograniczony na wywóz stałych odpadów komunalnych i wywóz świetlówek z posesji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 i ul. Kwiatowej 2 Bielany Wrocławskie dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
129 708,00 PLN
2009-06-02 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Usługi

Wykonanie prac porządkowych polegających na usunięciu odpadów z terenów pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław, położonych w rejonie ul. Żwirowej.
98 500,00 PLN
2009-01-28 Wrocław

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN sp. z o.o.
Usługi

Wywóz nieczystości stałych z obiektów Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o.
85 872,30 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2009 to 729 538,00 zł.

Rok 2008

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2008-12-31 Wrocław

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Usługi

Wykonanie usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwienia odpadów komunalnych i gruzu
288 261,00 PLN
  Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Usługi

usługi usuwania nieczystości
17 895,00 PLN
2008-10-27   Wywóz odpadów podstawienie kontenera o pojemnosci 7m3 na dwa dni robocze oraz unieszkodliwienie /wykorzystanie /składowanie odpadów ;-podstawienie kontenerów na dwa dni robocze 10 szt- zużyte opony w ilości 5Mg 8 275,00 PLN
2008-10-27   Opróżnianie kontenerów ze śmieci o pojemności 8m3 zlokalizowanych przy drodze krajowej A-4 w km.122+700 zjazd Kostomłoty i 150+300 zjazd Bielany Wrocławskie częstotliwość wywozu Srednio 1 raz na miesiac - łącznie 26 szt 9 620,00 PLN
2008-09-26 Wrocław

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
Usługi

Usługa wywozu stałych odpadów komunalnych powstających w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
314 660,58 PLN
2008-08-21 Wrocław

Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Usługi

USŁUGA ODBIORU STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
108 036,00 PLN
2008-08-04 Wrocław

Jednostka Wojskowa 4213
Usługi

Wykonanie usługi wywozu odpadów komunalnych nie segregowanych.
48 069,93 PLN
2008-07-16 Wrocław

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
Usługi

Dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości stałych z posesji należącej do WP Hala Ludowa we Wrocławiu z pojemników.
131 116,53 PLN
2008-07-02 Wrocław

Jednostka Wojskowa 4213
Usługi

Wywóz odpadów komunalnych nie segregowanych
7 850,36 PLN
2008-03-01 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonieJ,K,R,S,T,U..
129 660,84 PLN
2008-02-15 Wrocław

Uniwersytet Wrocławski
Usługi

Podstawienie kontenerów oraz wywóz stałych odpadów z posesji wszystkich nieruchomości należących do Uniwersytetu Wrocławskiego na terenie miasta Wrocławia
548 629,40 PLN
2008-02-01 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Usługi polegające na odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Wrocław w rejonieJ,K,R,S,T,U.
138 737,10 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2008 to 1 732 916,74 zł.

Rok 2007

Data Miasto / Zamawiający Kategoria /
Przedmiot zamówienia
Wartość zamówienia
2007-12-31 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem:5108-2008. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonieJ,K,R,S,T,U.
129 639,81 PLN
2007-12-28 Wrocław

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Usługi

Wywóz nieczystości stałych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wrocławiu
76 123,10 PLN
2007-12-09 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Odbiór odpadów komunalnych z budynku przy ul. Górniczej 52-80 we Wrocławiu.
283,14 PLN
2007-10-01 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Usługi utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków stanowiących własność Gminy Wrocław.
8 033,76 PLN
2007-06-29 Wrocław

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Usługi

Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z Wrocławia.
68 218,25 PLN
2007-06-14 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomośći stanowiących własność Gminy Wrocław..
266 558,50 PLN
2007-06-14 Wrocław

Zarząd Zasobu Komunalnego
Usługi

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomośći stanowiących własność Gminy Wrocław..
266 558,50 PLN
Łączna szacowana wartość przetargów, które firma FBSERWIS WROCŁAW SP. Z O.O. najprawdopodobniej wygrała w roku 2007 to 815 415,06 zł.

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.