eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wykonywanie robót górniczych.Ogłoszenie z dnia 2006-01-02

POZYCJA 95

OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH nie będące zaproszeniem o ubieganie się o zamówienie - usługi Katowice: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Kompania Węglowa S. A., do kontaktów: ZYGMUNT, ul. Powstańców, 40-039 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7572288, 7572231, 7572684, fax 032 7572288, 7572027, 7572304, e-mail: wzygmunt@kwsa.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie robót górniczych. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Weglwoej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.25.40.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 27 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: powyżej 750 000 euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie modernizacji, remontów, napraw, konserwacji i instalacji maszyn i urządzeń górniczych. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Węglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.00.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 88620. 3.3) Kategoria usług: 01 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: powyżej 750 000 euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadxczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Węglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.10.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94020. 3.3) Kategoria usług: 16 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: powyżej 750 000 euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług odmetanowania. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Weglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 76.50.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 27 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: powyzej 750 000 euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług ochrony osób i mienia. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Komopanii Weglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.61.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 23 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: pow. 750 000euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie transportu kolejowego. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Węglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.12.16.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 18 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: pow. 750 000 euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem pojzadów do transportu wraz z kierowcą. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Węglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.12.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 02 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: powyżej 750 000 euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem sprzętu ciężkiego wraz z obsługą. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Weglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.50.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POWYŻEJ 750 000 euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie kursów, szkoleń. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Węglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 80.42.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 24 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POW. 750 000EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy i dyżurów lekarskich i pielęgniarskich. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Węglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 85.12.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 25 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POW. 750 000 EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie prania odzieży. 2) Miejsce wykonywania: oddziały Kompanii Weglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 93.10.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 87401. 3.3) Kategoria usług: 14 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POW.750 000 EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie utrzmania porządku, czystości oraz obsługi łaźni pracowniczych. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Weglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.70.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 87401-87409. 3.3) Kategoria usług: 14 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POW. 750 000 EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pomiarów w zakresie zagrożeń. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Węglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.31.40.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 16 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POW.750 000 EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Weglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.00.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 06 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POW 750 000 EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie ratownictwa górniczego. 2) Miejsce wykonywania: oddziały Kompanii Węglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 75.25.20.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 27 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POW 750 000euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: negocjacje z uprzednim ogłoszeniem. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług za i przeładunkowcyh na placach składowych. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Weglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 63.10.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 20 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POWYŻEJ 750 000 EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie obsługi informatycznej. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Weglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.96.10.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 01 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POW.750 000EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i wydawania posiłów profilaktycznych i napoi. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Węglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 55.30.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 17 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POW 750 000 EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie prac spawalniczych, kowalskich i ślusarskich. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Weglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 93.95.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POW 750 000 EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie wykonywania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Węglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 85.10.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 25 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: pow.750 000euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie obsługi bocznic kolejowych. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Weglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.22.50.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 01 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POW. 750 000 EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie napraw, konserwacji i modernizacji systemów łączności i sterowania. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Weglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.30.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 07 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POW 750 000 EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie modernizacji telefonicznych urzadzeń przyłączeniowych. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Weglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.33.41.20. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 01 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: pow 750 000 euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa ruchu powierzchni zakładu górniczego. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Weglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 95.12.00.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 22 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POW 750 000 EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uslugi w zakresie odprowadzania ścieków. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały KompaniiWeglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.11.10.00. 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 16 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POW. 750 000 EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie badań, pomiarów i regulacji maszyn , urządzeń i obiektów. 2) Miejsce wykonywania: Oddziały Kompanii Weglowej SA. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 73.00.00.00 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze4 Kod CPV wg słownika 2008: 73.00.00.00 - (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 08 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: POW 750 000 EURO. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 01.01.2006. 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 23.12.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.