eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › odczynniki i materiały zużywalne do badan koagulologicznych do aparatu f-my BioMerieux oraz dzierżawą aparatu, odczynniki do badań hematologicznych z dzierżawą analizatora, rozruszniki serca, implanty twarzowo szczękowe, materiały medyczne, filmy do tomogOgłoszenie z dnia 2006-02-15

POZYCJA 8667

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Kraków: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, do kontaktów: Iwona Wolnicka - kierownik sekcji zamówień publicznych, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, tel. 012 6468207, fax 012 6468930, e-mail: rydygier.przetargi@wp.pl, www.rydygier.tpnet.pl/umowy. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: odczynniki i materiały zużywalne do badan koagulologicznych do aparatu f-my BioMerieux oraz dzierżawą aparatu, odczynniki do badań hematologicznych z dzierżawą analizatora, rozruszniki serca, implanty twarzowo szczękowe, materiały medyczne, filmy do tomografii komputerowej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.62.00, 33.18.22.00, 33.14.17.70, 33.14.13.00, 33.14.11.19, 33.17.11.10, 33.15.71.10, 18.11.10.00, 33.14.11.10, 33.14.14.11, 25.22.22.00, 33.14.12.20, 33.14.14.20, 33.15.74.00, 24.49.60.00, 24.64.10.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: odczynniki i materiały zużywalne do badań koagulologicznych do aparatu f-my BioMerieux; odczynniki i materiały zużywalne do do badań hematologicznych z dzierżawą aparatu, odczynniki do badań hematologicznych z dzierżawą analizatora, rozruszniki serca, implanty twarzowo szczękowe, system próżniowy do pobierania krwi dla dorosłych, kompresy włókninowe, maski aerozolowe dla dorosłych, maski tlenowe dla dorosłych z drenem, worki oddechowe jednorazowe, zestawy do połączonego znieczulenia, fartuchy chirurgiczne, opatrunki Inadine, ostrza wymienne brzuszaste, pojemniki na igły plastikowe, kaniule Venacat, rękawice nielateksowe niesterylne, filmy do tomografii komputerowej. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 20.02.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: różne produkty lecznicze, odczynniki i materiały zużuwalne do oznaczeń hematologicznych do aparatu Sysmex KX-21, aparatury medyczna, błony i odczynniki RTG, materiały biurowe i eksploatacyjne. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.00.00, 33.26.10.00, 33.12.32.10, 33.19.52.00, 33.15.74.00, 33.18.21.00, 33.11.50.00, 24.64.12.30, 24.49.62.00, 24.64.10.00, 30.19.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: różne produkty lecznicze, odczynniki i materiały zużuwalne do oznaczeń hematologicznych do aparatu Sysmex KX-21, mikroskopy, kardiomonitory podstawowe, kardiomonitory rozbudowane, centrala kardiologiczna, respiratory, defibrylatory z kardiowersją, fantom do pracowni mammografii, błony i odczynniki RTG, materiały biurowe i eksploatacyjne. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.03.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: leki, materiały medyczne, środki dezynfekcyjne. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.42.11.00, 24.42.10.00, 24.46.11.00, 24.45.16.00, 33.14.11.13, 33.14.11.11, 21.22.21.20, 31.71.11.40, 33.17.12.00, 21.22.21.21, 33.14.13.20, 33.14.11.22, 24.43.16.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: erytropoetin, środki znieczulające, środki obniżające krzepliwość krwi, szczepionki, opaski elastyczne, taśmy samoprzylepne z włókniny, chusteczki pielęgnacyjne dla noworodków, elektrody EKG z żelem, rurki intubacyjne laryngektomijne, wymienniki ciepła i wilgoci, pieluchomajtki, klipsy tytanowe, igły do nakłuć, środki dezynfekcyjne. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.04.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: leki. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.21.00, 24.49.22.10, 24.41.20.00, 24.46.12.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: środki przeciwnowotworowe, odżywianie wewnątrzjelitowe, produkty do leczenia zaburzeń przewodu pokarmowego, narkotyki. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.05.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: protezy dróg żółciowych, środki przeciwbólowe, materiały medyczne. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.42.00, 24.46.12.00, 24.15.23.30, 33.14.16.41, 33.14.12.00, 33.14.11.14, 33.14.11.19, 33.14.11.13. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: protezy dróg żółciowych, środki przeciwbólowe, kieliszki na leki dla chorych, sondy żołądkowe, zestawy z cewnikiem do znieczuleń zewnątrzoponowych, cewniki do kontrolowanego odsysania, sondy Salem, materiały eksploatacyjne do aparatu Prometeusz, gaza szer. 90 cm, kompresy niejałowe, przyrządy do żywienia dojelitowego, zatyczki do cewników. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.06.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: leki. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.22.00, 24.44.20.00, 24.47.00.00, 24.46.10.00, 24.49.26.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: preparaty do żywienia pozajelitowego, środki hormonalne, środki lecznicze układu oddechowego, produkty lecznicze dla układu nerwowego, surowce farmaceutyczne. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.07.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: środki antybakteryjne, badania immunochemiczne wraz z dzierżawą analizatora. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.11.00, 24.49.60.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: środki antybakteryjne, badania immunochemiczne wraz z dzierżawą analizatora. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.08.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: implanty, materiały medyczne. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.17.70, 33.17.12.00, 33.15.74.00, 33.14.16.40, 33.14.13.00, 33.14.11.00, 25.22.12.30, 25.12.23.00, 24.51.30.00, 14.43.00.00, 33.14.11.13, 33.14.11.15, 21.22.21.21, 33.14.11.22, 17.21.80.00, 17.21.82.00, 33.14.11.20, 33.14.16.00, 33.14.13.20. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: płytki i śruby szyjkowe kompresyjne, rurki intubacyjne, aparaty do ćwiczeń oddechu, dreny z balonikiem, wkłady workowe do ssaków próżniowych, przyrządy do przetaczania płynów, rury karbowane jednorazowe, pojemniki na mocz sterylne, szpatułki drewniane, linie filtracyjne, środki czystościowe, sól w tabletkach do uzdatniania wody, opaski dziane, opaski podgipsowe, wata opatrunkowa, pieluchomajtki, nebulizatory-zestw, wkłady do staplerów, czepki-furażerka, maski chirurgiczne, prześcieradla włókninowe niesterylne, igły Veresa, staplery okrągłe, troakary, zestawy do drenażu, wzierniki ginekologiczne. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.09.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: paski do analizy moczu wraz z dzierżawą aparatu. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.12.41.31, 24.49.60.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: paski do analizy moczu wraz z dzierżawą aparatu. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.10.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: leki. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.00.00, 24.46.12.00, 24.42.10.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: methadone, produkty lecznicze krwi, cytostatyki. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.11.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: leki, materiały medyczne. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 24.49.60.00 - Odczynniki i środki kontrastowe Kod CPV wg słownika 2008: 33.69.60.00 - Odczynniki i środki kontrastowe Oryginalny kod CPV: 24.45.15.20 - Immunoglobuliny Kod CPV wg słownika 2008: 33.65.15.20 - Immunoglobuliny Oryginalny kod CPV: 33.14.11.11 - Opatrunki przylepne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.11.11 - Opatrunki przylepne Oryginalny kod CPV: 33.14.11.15 - Wata medyczna Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.11.15 - Wata medyczna Oryginalny kod CPV: 33.14.13.20 - Igły medyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.13.20 - Igły medyczne Oryginalny kod CPV: 33.17.12.00 - Przyrządy do resuscytacji Kod CPV wg słownika 2008: 33.17.12.00 - Przyrządy do resuscytacji Oryginalny kod CPV: 33.14.12.40 - Akcesoria cewnikowe Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.12.40 - Akcesoria cewnikowe Oryginalny kod CPV: 33.14.12.20 - Kaniula Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.12.20 - Kaniula Oryginalny kod CPV: 33.12.41.31 - Paski odczynnikowe Kod CPV wg słownika 2008: 33.12.41.31 - Paski odczynnikowe Oryginalny kod CPV: 33.14.16.00 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.00 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: środki kontrastowe, immunoglobuliny, taśmy samoprzylepne na tkaninie, waciki chirurgiczne, igły do znieczuleń, filtry oddechowe, kanki do odbytnicy, kaniule dotętnicze, paski do glukometru, zestawy do drenażu opłucnej. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.12.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 03.02.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.62.00, 33.18.22.00, 33.14.17.70, 33.14.13.00, 33.14.11.19, 33.17.11.10, 33.15.71.10, 24.64.10.00, 33.14.14.11, 25.22.22.00, 33.14.12.20, 33.14.14.20, 33.15.74.00, 24.49.60.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część nr 1 - odczynniki i materiały zużywalne do badań koagulologicznych do aparatu f-my BioMerieux oraz dzierżawa aparatu, odczynniki do badań hematologicznych z dzierżawą analizatora, rozruszniki serca, implanty twarzowo szczękowe, materiały medyczne, filmy do tomografii komputerowej odczynniki i materiały zużywalne do badan koagulologicznych do aparatu f-my BioMerieux; odczynniki i materiały zużywalne do do badań hematologicznych z dzierżawą aparatu, odczynniki do badań hematologicznych z dzierżawą analizatora, rozruszniki serca, implanty twarzowo szczękowe, system próżniowy do pobierania krwi dla dorosłych, kompresy włókninowe, maski aerozolowe dla dorosłych, maski tlenowe dla dorosłych z drenem, worki oddechowe jednorazowe, zestawy do połączonego znieczulenia, fartuchy chirurgiczne, opatrunki Inadine, ostrza wymienne brzuszaste, pojemniki na igły plastikowe, kaniule Venacat, rękawice nielateksowe niesterylne, filmy do tomografii komputerowej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 20.02.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.00.00, 33.26.10.00, 33.12.32.10, 33.19.52.00, 33.15.74.00, 33.18.21.00, 33.11.50.00, 24.64.12.30, 24.49.62.00, 24.64.10.00, 30.19.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część nr 2 - różne produkty lecznicze, odczynniki i materiały zużywalne do oznaczeń hematologicznych do aparatu Sysmex KX-21, aparatura medyczna, błony i odczynniki RTG, materiały biurowe i eksploatacyjne różne produkty lecznicze, odczynniki i materiały zużywalne do oznaczeń hematologicznych do aparatu Sysmex KX-21, mikroskopy, kardiomonitory podstawowe, kardiomonitory rozbudowane, centrala kardiologiczna, respiratory, defibrylatory z kardiowersją, fantom do pracowni mammografii, błony i odczynniki RTG, materiały biurowe i eksploatacyjne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 15.03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.42.11.00, 24.42.10.00, 24.46.11.00, 24.45.16.00, 33.14.11.13, 33.14.11.11, 21.22.21.20, 31.71.11.40, 33.17.12.00, 21.22.21.21, 33.14.13.20, 33.14.11.22, 24.43.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część nr 3 - leki, materiały medyczne, środki dezynfekcyjne erytropoetin, środki znieczulające, środki obniżające krzepliwość krwi, szczepionki, opaski elastyczne, taśmy samoprzylepne z włókniny, chusteczki pielęgnacyjne dla noworodków, elektrody EKG z żelem, rurki intubacyjne laryngektomijne, wymienniki ciepła i wilgoci, pieluchomajtki, klipsy tytanowe, igły do nakłuć, środki dezynfekcyjne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 15.04.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.21.00, 24.49.22.10, 24.41.20.00, 24.46.12.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część nr 4 - leki środki przeciwnowotworowe, odżywianie wewnątrzjelitowe, produkty do leczenia zaburzeń przewodu pokarmowego, narkotyki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 15.05.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.42.00, 24.46.12.00, 24.15.23.30, 33.14.16.41, 33.14.12.00, 33.14.11.14, 33.14.11.13, 33.14.11.19. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część nr 5 - protezy dróg żółciowych, środki przeciwbólowe, materiały medyczne protezy dróg żółciowych, środki przeciwbólowe, kieliszki na leki dla chorych, sondy żołądkowe, zestawy z cewnikiem do znieczuleń zewnątrzoponowych, cewniki do kontrolowanego odsysania, sondy Salem, materiały eksploatacyjne do aparatu Prometeusz, gaza szer. 90 cm, kompresy niejałowe, przyrządy do żywienia dojelitowego, zatyczki do cewników. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 15.06.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.22.00, 24.44.20.00, 24.47.00.00, 24.46.10.00, 24.49.26.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część nr 6 - leki preparaty do żywienia pozajelitowego, środki hormonalne, środki lecznicze układu oddechowego, produkty lecznicze dla układu nerwowego, surowce farmaceutyczne. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 15.07.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.11.00, 24.49.60.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część nr 7 - środki antybakteryjne, badania immunochemiczne wraz z dzierżawą analizatora środki antybakteryjne, badania immunochemiczne wraz z dzierżawą analizatora. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 15.08.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.17.70, 33.17.12.00, 33.15.74.00, 33.14.16.40, 33.14.13.00, 33.14.11.00, 25.22.12.30, 25.12.23.00, 24.51.30.00, 14.43.00.00, 33.14.11.13, 33.14.11.15, 21.22.21.21, 33.14.11.22, 17.21.80.00, 17.21.82.00, 33.14.11.20, 33.14.16.00, 33.14.13.20. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część nr 8 - implanty, materiały medyczne płytki i śruby szyjkowe kompresyjne, rurki intubacyjne, aparaty do ćwiczeń oddechu, dreny z balonikiem, wkłady workowe do ssaków próżniowych, przyrządy do przetaczania płynów, rury karbowane. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 15.09.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.12.41.31, 24.49.60.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część nr 9 - paski do analizy moczu wraz z dzierżawą aparatu paski do analizy moczu wraz z dzierżawą aparatu. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 15.10.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.00.00, 24.46.12.00, 24.42.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część nr 10 - leki methadone, produkty lecznicze krwi, cytostatyki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 10.11.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.49.60.00, 24.45.15.20, 33.14.11.11, 33.14.11.15, 33.14.13.20, 33.17.12.00, 33.14.12.40, 33.14.12.20, 33.12.41.31, 33.14.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Część nr 11 - leki, materiały medyczne środki kontrastowe, immunoglobuliny, taśmy samoprzylepne na tkaninie, waciki chirurgiczne, igły do znieczuleń, filtry oddechowe, kanki do odbytnicy, kaniule dotętnicze, paski do glukometru, zestawy do drenażu opłucnej. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 0 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.12.2006. 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.