eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WYKONAWCZEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, POŁOŻONY PRZY ULICACH KOLEJOWEJ I DWORSKIEJ W OLKUSZU, DZIAŁKA NR EW. GR. 4991/2 OBRĘB OLKUSZ

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-05-21

Olkusz: WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WYKONAWCZEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, POŁOŻONY PRZY ULICACH KOLEJOWEJ I DWORSKIEJ W OLKUSZU, DZIAŁKA NR EW. GR. 4991/2 OBRĘB OLKUSZ
Numer ogłoszenia: 83969 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61059 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. K. K. Wielkiego 61, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 032 6430251, faks 032 6430251.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: TBS.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WYKONAWCZEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, POŁOŻONY PRZY ULICACH KOLEJOWEJ I DWORSKIEJ W OLKUSZU, DZIAŁKA NR EW. GR. 4991/2 OBRĘB OLKUSZ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymagania inwestora do projektowanego budynku: -budynek wielorodzinny, całkowicie podpiwniczony z poddaszem użytkowym, z 4 kondygnacjami nadziemnymi plus 1 kondygnacja piwniczna, -zakłada się realizację lokali składających się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, -przewidywana powierzchnia lokalu mieszkalnego: 45-60 m2, -zakładana ilość lokali mieszkalnych: 36-40 lokali, -miejsca postojowe na zewnątrz budynku oraz w kondygnacji podziemnej (ilość równa ilości lokali lub większa) -dostęp do mieszkań z klatek schodowych wewnętrznych, -w kondygnacji piwnic jedna piwnica(komórka) na jeden lokal mieszkalny, Konstrukcja: -układ konstrukcyjny budynku mieszany, -ławy, ściany fundamentowe, ściany nośne piwnic, stropy, słupy, wieńce, płyty balkonowe żelbetowe, wylewane na mokro. -dach dwuspadowy lub wielospadowy z symetrycznymi połaciami dachowymi o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką lub blachodachówką -konstrukcja ścian tradycyjna murowana lub z elementami prefabrykowanymi, ściany zewnętrzne dwuwarstwowe /docieplone o współczynniku przenikalności K= 0,30 W/m2. Zakres prac Wykonawcy obejmuje: -wykonanie badań geotechnicznych, -wykonanie projektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu oraz projektów wykonawczych budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi , -opracowanie projektów przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami technicznymi gestorów sieci, -opracowanie projektów przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci teletechnicznej w obrębie opracowania zgodnie z warunkami technicznymi gestorów sieci, -uzyskanie kompletu niezbędnych uzgodnień, zgód, decyzji, pozwoleń i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenie na budowę, -kosztorys inwestorski w rozbiciu na elementy i branże, -przedmiar robót w rozbiciu na elementy i branże, -specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, -informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, -obliczenie współczynników EP i EK (Projektowaną charakterystykę energetyczną budynku opracowaną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 • IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ARTETE Pracownia Architektoniczna Ireneusz Trzęsimiech, Ul. Topolowa 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.
 • IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77000,00 PLN.

 • IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 67500,00

  • Oferta z najniższą ceną: 67500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 118800,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.