eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa materiałów na formy kompozytowe

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-04-06

Warszawa: Dostawa materiałów na formy kompozytowe
Numer ogłoszenia: 79607 - 2012; data zamieszczenia: 06.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8460011, faks 022 8466567

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów na formy kompozytowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów na formy kompozytowe, zgodnie ze złożoną ofertą nr 107 dnia 05.04.2012r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.30.00.00 - Projekt i realizacja badań oraz rozwój .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    W związku z kontynuacją prac związanych z wykonawstwem oprzyrządowania produkcyjnego na potrzeby struktury pełnowymiarowego samolotu Phoenix w ramach realizacji projektu Phoenix - Bezzałogowy Samolot Stratosferyczny konieczny jest zakup kolejnych materiałów kompozytowych oraz uzupełnienie akcesoriów do technologii próżniowej. Zakup pierwszej części materiałów produkcyjnych zrealizowany został w roku 2011r. Wówczas została również dobrana optymalna zarówno pod kątem ekonomicznym jak i jakościowym uzyskiwanych wyrobów technologia wykonawstwa struktur kompozytowych płatowca oraz jego oprzyrządowania produkcyjnego. Dokonano analizę rynku producentów materiałów kompozytowych pod kątem możliwości zastosowania ich w budowie prototypu samolotu Phoenix. Wówczas zostały wybrane produkty takich firm jak HUNTSMAN, Jost, Chem Trend, a w przypadku akcesoriów do technologii próżniowej wybrana została firma AIRTECH. Oficjalnym dystrybutorem produktów ww. firm w Polsce jest firma Milar Sp. z o.o. Powyższe firmy od lat dostarczają największym koncernom lotniczym swoje produkty, które posiadają właściwości wymagane do budowy konstrukcji lotniczych. Wieloletnie doświadczenie producentów gwarantuje wysoką jakość materiałów niezbędną do wykonania struktury samolotu Phoenix. Huntsman Advanced Materials jest wiodącym światowym dostawcą różnego rodzaju żywic do produkcji laminatów od których wymagana jest wysoka wydajność, bardzo wysokie własności wytrzymałościowe oraz funkcjonalność i trwałość. Huntsman oferuje swoim klientom rozwiązania umożliwiające stały rozwój w branży lotniczej. Najwyższej klasy żywice, narzędziowe płyty modelarskie, kleje oraz wiele innych produktów przeznaczonych dla lotnictwa spełniają nawet najbardziej wygórowane wymagania projektantów oraz konstruktorów. Zarówno żelkoty jak i sama żywica do laminowania, struktury, formy oraz tzw. warstwy sprzęgające są specjalnie dobrane i zweryfikowane poprzez wieloletnią praktykę użytkowania. Daje to gwarancję uzyskania wymaganej jakości powierzchni formy, która jest sprawą kluczową i niezbędna do wykonawstwa struktur kompozytowych. Amerykańska firma Airtech w chwili obecnej jest największym na świecie dostawcą materiałów do produkcji kompozytów w technologii worka próżniowego. Produkty firmy Airtech pozwoliły zrewolucjonizować wytwarzanie wielu elementów np. samolotów oraz znacznie zwiększyć jakość oraz parametry końcowe wyrobów. Również bardzo wysoko zostały ocenione produkty tej firmy przez techników realizujących prace przy budowie modelu samolotu w skali. Proces technologiczny zarówno przygotowywania form do wygrzewania jak i podczas samego już dotwardzania kompozytu zawsze przebiegał bez żadnych problemów. Przetestowanie akcesoriów firmy Airtech pozwoliło utwierdzić się w decyzji o słuszności ich wyboru. Z tego względu należy również podczas produkcji samolotu pełnowymiarowego wykorzystać te same sprawdzone produkty w celu minimalizacji ryzyka nieprawidłowego wykonania struktur i poniesienia z tym związanych dużych kosztów.Produkty firm Jost oraz Chem Trend są produktami rekomendowanymi przez firmy Huntsman oraz Airtech i zostały sprawdzone pod kątem kompatybilności z produktami wykorzystywanymi w ramach niniejszego projektu. Ponadto po dopracowaniu technologii budowy płatowca do konstrukcji foremników zdecydowaliśmy się użyć materiałów firmy Saertex, która jest jednym ze światowych liderów w dostarczaniu materiałów w przemyśle lotniczym do produkcji samolotów, statków powietrznych, helikopterów, satelitów i rakiet. Dodatkowym atutem firmy Saertex jest to, iż oferuje materiały w bardzo zróżnicowanym zakresie gramatur oraz dostarcza swoje wyroby w mniejszych ilościach ( tzw. dostawy minimalne) dot. jednorazowych zamówień. Dotychczasowe prace konstrukcyjne z użyciem materiałów ww. firm utwierdziły nas w przekonaniu o właściwym wyborze. W związku z bardzo dobrymi doświadczeniami oraz ze względów technologicznych aktualne prace produkcyjne muszą być prowadzone z zastosowaniem wyrobów tych samych producentów tj. firmy Huntsman Advanced Materials, Jost, Chem Trend, urządzeń firmy Airtech oraz firmy Saertex.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Milar Sp. z o.o., ul. Graniczna 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.