eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › InwestycjaAK II - Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami- A w Olkuszu przy ul. Armii Krajowej, działka nr 3619/22.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2008-04-04

Olkusz: Inwestycja: AK II - Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami- A w Olkuszu przy ul. Armii Krajowej, działka nr 3619/22.
Numer ogłoszenia: 68984 - 2008; data zamieszczenia: 04.04.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 28824 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. K. K. Wielkiego, 32-300 Olkusz, woj. małopolskie, tel. 032 6430251, fax 032 6430251.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. (100% udziału Gminy Olkusz).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inwestycja: AK II - Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami- A w Olkuszu przy ul. Armii Krajowej, działka nr 3619/22..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Inwestycja: AK II - Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami - A w Olkuszu przy ul. Armii Krajowej, działka nr 3619/22 wraz z zagospodarowaniem terenu. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny o czterech kondygnacjach nadziemnych, w którym znajdować się będą 44 lokale mieszkalne + 4 lokale użytkowe. Zakres robót obejmuje m.in. przygotowanie placu budowy tj. przygotowanie terenu, wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczną, doprowadzenie wody, budowę budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowanie terenu w zakresie: wykonania dróg, miejsc postojowych, chodników, wykonania dojazdu dla osoby niepełnosprawnej, nasadzenia zieleni, budowa przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.21.13.40 - Budownictwo wielorodzinne Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.13.40 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 5972774,99 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Paciej, ul. Osiecka 3a, 32-300 Olkusz, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 5972774.99
  • Oferta z najniższą ceną: 5972774.99 / oferta z najwyższą ceną: 6419135.22
  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.