eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Szczepionki.Ogłoszenie z dnia 2005-12-09

POZYCJA 65426

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, do kontaktów: Krzysztof Jankowski, Al. Jerozolimskie 155/115, 02-326 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8833512, 8833608, fax 022 8833513, 8833552, e-mail: zzpmz@box43.pl, www.mz.gov.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel centralny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szczepionki. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 24.45.16.00 - Szczepionki Kod CPV wg słownika 2008: 33.65.16.00 - Szczepionki 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: DT w ilości 11 900 fiolek, TyT w ilości 220 fiolek, D w ilości 300 fiolek, Polio (zabita) w ilości 922 400 dawek, Ty w ilości 140 fiolek, Haemophilus w ilości 250 700 dawek, wścieklizna w ilości 38 900 dawek, polio (żywa) w ilości 76 000 dawek, potrójna ośr w ilości 1 191 300 dawek, wzw B dzieci w ilości 2 180 700 dawek, BCG w ilości 120 000 fiolek, T w ilości 468 700 dawek, Td w ilości 1 040 100 dawek, DTaP w ilości 432 700 dawek, DTP w ilości 1 222 300 dawek, wzw B dorośli w ilości 199 000 dawek. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 01.12.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 01.12.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Ty - szczepionka durowa inj. 10 ml w ilości 140 fiolek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 3050 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 12.2005. 7) Data zakończenia: 31.03.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: D - szczepionka błonicza adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml w ilości 300 fiolek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 3050 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 12.2005. 7) Data zakończenia: 31.03.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: TyT - szczepionka durowo-tężcowa inj. 10 ml w ilości 220 fiolek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 4375 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 12.2005. 7) Data zakończenia: 31.03.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: DT - szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0m5 ml w ilości 11 900 fiolek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 33800 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 12.2005. 7) Data zakończenia: 31.03.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Szczepioka p/Haemophilus infuenzae typu B w ilości 250 700 dawek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 3176110 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 12.2005. 7) Data zakończenia: 30.06.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Szczepioka p/wściekliźnie inaktywowana inj. 1 dawka w ilości 38 900 dawek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1110000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 12.2005. 7) Data zakończenia: 15.04.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.16.40. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: MMR - szczepionka potrójna przeciw odrze-śwince-różyczce w ilości 1 191 300 dawek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1356000000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 12.2005. 7) Data zakończenia: 30.09.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.16.70. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Szczepionka p/poliomyelitis (zabita) inj. 1 dawka w ilości 922 400 dawek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 10507000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 30.09.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.16.70. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Szczepionka p/poliomyelitis (żywa) a 10 dawek w ilości 76 000 dawek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 820000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.06.2006. 7) Data zakończenia: 31.10.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.16.30. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Szczepionka p/gruźlicza BCG inj. liof. / 10 dawek w ilości 120 000 fiolek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 720000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 12.2005. 7) Data zakończenia: 15.03.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: T - szczepionka tężcowa adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml w ilości 468 700 dawek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 545000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 30.09.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Td - szczepionka tężcowo-błonicza adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml w ilości 1 040 100 dawek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2300000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 30.09.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: DTaP - szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa z acelularnym komponentem krztuśca inj. 0,5 ml w ilości 432 700 dawek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 9070000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 30.09.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.16.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: DTP - szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa adsorbowana na wodorotlenku glinu inj. 0,5 ml w ilości 1 222 300 dawek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2900000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 12.2005. 7) Data zakończenia: 30.09.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.16.80. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Szczepionka p/wzw typu B dla dorosłych inj. 1.0 ml w ilości 199 000 dawek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 410000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 30.09.2006. II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 24.45.16.80. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Szczepionka p/wzw typu B dla dzieci inj. 0,5 ml w ilości 2 180 700 dawek. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 2660000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 30.09.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.