eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skarżysko-Kamienna › dostawa sprzętu j. użytku; materiałów opatrunkowych, nici chirurgiczne; aparatury medycznej.Ogłoszenie z dnia 2006-02-02

POZYCJA 6339

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Skarżysko-Kamienna: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej, do kontaktów: Danuta Rzeszowska, ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 2531443, fax (041) 2532944, e-mail: zozs-ko@poczta.wp.pl, www.zoz.com.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu j. użytku; materiałów opatrunkowych, nici chirurgiczne; aparatury medycznej. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.00.00.00 - Urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.00.00.00 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała Oryginalny kod CPV: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne Oryginalny kod CPV: 33.11.22.00 - Aparaty ultrasonograficzne Kod CPV wg słownika 2008: 33.11.22.00 - Aparaty ultrasonograficzne Oryginalny kod CPV: 33.11.10.00 - Aparatura rentgenowska Kod CPV wg słownika 2008: 33.11.10.00 - Aparatura rentgenowska Oryginalny kod CPV: 33.14.11.10 - Opatrunki Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.11.10 - Opatrunki Oryginalny kod CPV: 33.14.11.21 - Szwy chirurgiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.11.21 - Szwy chirurgiczne Oryginalny kod CPV: 33.14.12.00 - Cewniki Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.12.00 - Cewniki Oryginalny kod CPV: 33.14.16.40 - Dreny Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.16.40 - Dreny Oryginalny kod CPV: 33.14.17.00 - Wyroby ortopedyczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.17.00 - Wyroby ortopedyczne Oryginalny kod CPV: 33.15.78.00 - Urządzenia do podawania tlenu Kod CPV wg słownika 2008: 33.15.78.00 - Urządzenia do podawania tlenu Oryginalny kod CPV: 33.17.00.00 - Aparatura do anestezji i resuscytacji Kod CPV wg słownika 2008: 33.17.00.00 - Aparatura do anestezji i resuscytacji Oryginalny kod CPV: 33.18.21.00 - Defibrylatory Kod CPV wg słownika 2008: 33.18.21.00 - Defibrylatory Oryginalny kod CPV: 33.19.41.10 - Pompy infuzyjne Kod CPV wg słownika 2008: 33.19.41.10 - Pompy infuzyjne 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Dla tej grupy dostawy według słownika CPV łączna wartość wynosi 3 382 290 PLN tj. 835 794 EUR. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 17.01.2006. 5) Inne informacje: Kolejne zamówienia w ramach CPV udzielane będą sukcesywnie do 31.12.2006r.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 25.01.2006. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.00.00.00, 33.10.00.00, 33.12.41.31, 33.14.12.00, 33.14.13.10, 33.14.14.20, 33.16.80.00, 33.17.11.10, 33.18.41.00, 33.19.40.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: dostawa sprzętu jednorazowego użytku. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 1 100 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.03.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.11.10, 33.14.11.11, 33.14.11.12. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: materiały opatrunkowe i pieluchomajtki. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 358950 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 19.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.14.11.21, 33.14.11.24, 33.14.11.27. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Dostawa nici chirurgicznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 175000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 03.11.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.11.10.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Aparat RTG. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 580000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.11.22.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Aparat USG. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 300 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.12.11.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Aparat EEG. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 49500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.12.32.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Holter. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 29000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.00.00.00, 33.17.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Aparat do znieczulenia, respirator stacjonarny, kardiomonitor, aparat vacum. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 182500 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 20.01.2006. 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.00.00.00, 33.19.51.10, 33.18.21.00, 33.19.41.10. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: Kapnograf, pulsoksymetr, defibrylator, pompy infuzyjne 2-strzykawkowe - 9 szt. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 73330 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.00.00.00, 33.15.78.00, 33.18.22.00, 33.17.00.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: aparat do znieczulenia, kardiomonitor - 3 szt., respirator, spirometr - 2 szt., histeroskopia, cytoskop (bez źródła światła). 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 385000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.00.00.00, 33.16.22.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: wiertarka pneumatyczna - 2 szt., zestaw do stabilizacji zewnętrznej, zestaw narzędzi ortopedycznych. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 67300 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: 7) Data zakończenia: II.1) Nomenklatura 1.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 33.18.31.00, 33.14.17.70. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: endoprotezy i gwoździe śródszpikowe. 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 81710 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: procedury: 17.01.2006. 7) Data zakończenia:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.