eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › dostawa falowodyspersyjnego rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2005-11-08

POZYCJA 58925

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - dostawy Warszawa: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Uniwersytet Warszawski, do kontaktów: Mariola Kubiak, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel. 048 22 55 20 360, fax 048 22 55 22 507, e-mail: dzp@uw.edu.pl, www.uw.edu.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa falowodyspersyjnego rentgenowskiego spektrometru fluorescencyjnego. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.25.33.00 - Spektrometry Kod CPV wg słownika 2008: 38.43.30.00 - Spektrometry 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: dostawa falowodyspersyjnego rentgenowskiego spektrometru flurescencyjnego. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 20.12.2005. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Zgodnie z umową numer WKP_1/1.4.3/1/2004/72/72/165/2005/U między Ministrem Nauki i Informatyzacji a Uniwersytetem Warszawskim jako Koordynatorem Centrum Zaawansowanych Technologii Kampus Ochota o dofinansowanie projektu "Wyposażenie Laboratorium Badań Strukturalnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w ramch Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz własnych Wydziału Chemii (BST-1056/41). 3) Data wysłania ogłoszenia: 28.10.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.