eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej, przy ul. Legionów 49-etap I.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-03-30

Bytom: Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej, przy ul. Legionów 49-etap I.
Numer ogłoszenia: 58028 - 2011; data zamieszczenia: 30.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30340 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 1, ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3963266, 3863332, faks 032 2816765.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej, przy ul. Legionów 49-etap I..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich prac budowlanych dla zadania: ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej, przy ul. Legionów 49-etap I. W tym: roboty przygotowawcze, wymiana istniejącego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na nowe wraz z instalacja odmrażania, wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej na nowe, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana stolarki w połaci dachowej (wole oka), przemurowanie kominów, wykonanie szybów wentylacyjnych pod montaż klap oddymiających Zamówienie będzie wykonywane z materiału powierzonego przez Zamawiającego tj. - dachówka i gąsiory, - klapy oddymiające z systemem uruchamiania, - okna...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.10 - Wykonywanie pokryć dachowych 45.26.19.10 - Naprawa dachów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 986899,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 661465,61

  • Oferta z najniższą ceną: 661465,61 / Oferta z najwyższą ceną: 834509,55

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.