eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Sprzątanie terenu imprez masowych oraz wywóz nieczystości.Ogłoszenie z dnia 2006-01-27

POZYCJA 5228

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Gliwice: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miasto Gliwice, Wydział Organizacyjny, do kontaktów: Katarzyna Topolska-Ciuruś, ul. Zwycięstwa, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, e-mail: or@um.gliwice.pl, www.um.gliwice.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie terenu imprez masowych oraz wywóz nieczystości. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.11.13.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94010. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Sprzątanie terenu imprez masowych oraz wywóz nieczystości. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja dzikich wysypisk. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 90.12.22.00 - Usługi w zakresie odpadów medycznych Kod CPV wg słownika 2008: 90.52.40.00 - Usługi w zakresie odpadów medycznych 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94020. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Likwidacja dzikich wysypisk. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opróżnianie pojemników na psie odchody. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.20.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94010-94050,94090. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Opróżnianie pojemników na psie odchody. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace porządkowe na terenach niezagospodarowanych. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.20.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94010-94050, 94090. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Prace porządkowe na terenach niezagospodarowanych. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Jesienne usuwanie liści. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.20.00.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94010-94050, 94090. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Jesienne usuwanie liści. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i chodników. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.21.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94030. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Zimowe utrzymanie dróg i chodników. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utylizacja sprzętu OC. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.31.53.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94020. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Utylizacja sprzętu OC. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i utylizacja przeterminowanych leków z aptek. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.12.22.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 94020. 2.3) Kategoria usług: 16 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Odbiór i utylizacja przeterminowanych leków z aptek. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 23.01.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.