eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Sukcesywna dostawa trumien, urn i wyrobów pogrzebowych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-08-04

Ogłoszenie nr 510143813-N-2020 z dnia 04-08-2020 r.

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Sukcesywna dostawa trumien, urn i wyrobów pogrzebowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 541234-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 89132253500000, ul. ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 6650061, 8425008 (09), e-mail biuro@mzuk.com.pl, faks 746 650 062.
Adres strony internetowej (url): www.mzuk.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka prawa handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywna dostawa trumien, urn i wyrobów pogrzebowych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

10/ZCiP/PN/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa trumien, krzyży i innych artykułów i urn. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIANYCH TRUMIEN I KRZYŻY URN. Trumny mają być wykonane z drewna dębowego, sosnowego, olchowego lub innego drewna miękkiego. Dno i wieko trumny wybite wewnątrz na całej powierzchni białą ozdobną tkaniną (typu adamaszek, atłas, jedwab sztuczny). Brzeg trumny obszyty koronką w kolorze białym lub biało-złotym o szerokości min. 10 cm z możliwością wypuszczenia jej na zewnątrz lub schowania. Każda trumna musi posiadać poduszkę o wymiarach min. 30cm x 40cm i grubości min. 10 cm z materiału takiego samego jak obicie, metalizowany krzyż na wieko położony luzem w trumnie z zestawem umożliwiającym jego montaż, minimum cztery metalowe wkręty ozdobne do zamknięcia wieka trumny. Dno wyłożone warstwą - chłonną. Do noszenia trumien zamontowane 4, 6 uchwytów metalizowanych lub antaby gwarantujące bezpieczne niesienie trumien z ciałem. Wszystkie elementy ozdobne oraz krzyż powinny być dopasowane kolorystycznie. Każda trumna powinna posiadać stopki. Przy trumnach dużych zamontowane dodatkowe uchwyty na wiekach trumien co ułatwia zdejmowanie. Grubość tarcicy w wyrobie nie mniejsza niż 20 mm, lakierowane lakierem poliuretanowym. Nie dopuszcza się: zadrapań, zarysowań, uszkodzeń w formie pęknięć, odprysków, pofałdowań farb, lakierów, dziur po sękach oraz widocznych śladów montażu. Nie dopuszcza się cieniowania trumien i zastąpienie rzeźbień poprzez wypalanie powierzchni zewnętrznej oraz maskowanie połączeń technologicznych za pomocą rażących cieniowań lub dodatkowych ozdób, ćwierćwałków itp. Drewno musi być odpowiednio sezonowane, a lakier całkowicie wyschnięty. Waga 40 - 70 kg , wymiary zewnętrzne: długość 200 - 210 cm, szerokość 60 - 80 cm, wysokość 45 - 65 cm. Definicje - trumna z drewna litego ( wyrób z drewna naturalnego powstały przez łączenie poszczególnych elementów desek),- zadanie (grupa rodzajowa trumien wg numeru nadania przez Zamawiającego), - rodzaj (wyszczególniona w zadaniu, podstawa, gatunek trumny),- wzór (rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczącym kształtu i budowy trumny). 3.2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 16 zadań: 3.2.1.Zadanie nr 1 - Trumny dębowe naturalne 1) Trumna naturalna: wykonana z drewna dębowego litego, kolor naturalnego dębu, lakierowana. 2) Trumna dębowa cieniowana: wykonana z drewna dębowego litego, kolor jasnego dębu z ciemniejszymi smugami, lakierowana. 3) Trumna dębowa z rzeźbieniami: wykonana z drewna dębowego litego, boki lub inne elementy trumny zdobione rzeźbieniami w drewnie (symbole religijne, kwiaty, palmy itp.), lakierowana. 4) Trumna dębowa owalna: wykonana z drewna dębowego litego, dla osób tęższych, waga trumny do 70 kg, mocne uchwyty dostosowane do wagi trumny z ciałem, wieko wypukłe w kształcie owalnym, lakierowana. 5) Trumna dębowa owalna z dzielonym wiekiem: wykonane z drewna dębowego litego, dla osób tęższych, waga trumny do 70 kg, mocne uchwyty dostosowane do wagi trumny z ciałem, wieko wypukłe w kształcie owalnym, lakierowana, otwierane wieko podzielone na dwie części 6) trumna dębowa okleinowana wykonana z drewna litego, 7)Trumna dębowa z powłoką poliestrową: kolor wiśnia, orzech, mahoń, brunatny, wykonana z litego drewna dębowego, malowana specjalnymi lakierami tworzącymi bardzo dobrą jakość powłoki poliestrowej. Zadanie nr 1 TRUMNY DĘBOWE: 1. Trumna dębowa naturalna - 25 szt. 2. Trumna dębowa cieniowana - 25 szt. 3. Trumna dębowa z rzeźbieniami - 25 szt. 4. Trumna dębowa owalna - 15 szt. 5. Trumna dębowa owalna, dzielone wieko - 20 szt. 6. Trumna dębowa okleinowana -25 szt. 7.Trumna dębowa z powłoką poliestrową w kolorze wiśnia, orzech, mahoń, brunatny - 10 szt. 3.2.2. Zadanie nr 2 - Trumny sosnowe Trumny wykonane z drewna sosnowego. a) Trumna sosnowa naturalna: kolor naturalny, lakierowana, wykonana z drewna litego, b) Trumna sosnowa cieniowana: kolor jasny z ciemniejszymi smugami, lakierowana, wykonana z drewna litego, c) Trumna sosnowa rzeźbiona: zdobiona rzeźbieniami w drewnie na wieku lub bokach, lakierowana, wykonana z drewna litego d) Trumna sosnowa okleinowana wykonana z drewna litego, e) Trumny sosnowe o niższym standardzie wykonane z drewna sosnowego, wybite wewnątrz tkaniną tańszą oraz okucia i antaby wykonane z tańszych materiałów. Zadanie nr 2 TRUMNY SOSNOWE: 1. Trumna sosnowa naturalna - 30 szt. 2. Trumna sosnowa cieniowana - 20 szt. 3. Trumna sosnowa z rzeźbieniami - 15 szt. 4. Trumna sosnowa okleinowana - 20 szt. 5. Trumna sosnowa o niższym standardzie - 70 szt. 3.2.3 Zadanie nr 3 - Trumny olchowe a) Trumna wykonana z drewna olchowego litego w kolorze naturalnym, b) Trumna wykonana z drewna olchowego litego cieniowana - jasna z ciemnymi smugami, c) Trumna wykonana z drewna olchowego litego jasna lub ciemna z zdobnymi rzeźbieniami w drewnie d) Trumna pokryta okleiną i wykonana z drewna. Zadanie nr 3 TRUMNY OLCHOWE: 1. Trumna olchowa naturalna - 10 szt. 2. Trumna olchowa cieniowana z ozdobami - 10 szt. 3. Trumna olchowa jasna lub ciemna z ozdobami rzeźbionymi - 10 szt. 4. Trumna olchowa okleinowana - 10 szt. 3.2.4 - Zadanie Nr 4 trumny pokryte powłoką poliestrową z różnego rodzaju drewna a) Trumny jasne w kolorze jasny orzech, b) Trumny ciemne w kolorze wiśnia, mahoń Wykonane dla osób tęższych, wieko wypukłe, owalne, wykonane z drewna litego. Zadanie nr 4 TRUMNY POKRYTE POWŁOKĄ POLIESTROWĄ: 1. Trumna pokryta powłoką poliestrową - jasny orzech 80 szt. 2. Trumna pokryta powłoką poliestrową - wiśnia, mahoń 80 szt. 3.2.5. Zadanie nr 5 - Trumny z drewna miękkiego poza sosnowym i olchowym a) Trumna z drewna miękkiego jasne lub ciemne, b) Trumna okleinowana - pokryta okleiną jasną lub ciemną. c) Trumny z drewna miękkiego o niższym standardzie wykonane z drewna miękkiego wybite wewnątrz tkaniną tańszą oraz z okuciami i antabami wykonanymi z tańszych materiałów. Zadanie nr 5 TRUMNY Z DREWNA MIĘKKIEGO POZA SOSNOWYM I OLCHOWYM 1.Trumna z drewna miękkiego jasna lub ciemna - 10 szt. 2.Trumna okleinowana jasna lub ciemna - 10 szt. 3.Trumna o niższym standardzie - 50 szt. 3.2.6. Zadanie nr 6 - Trumny kremacyjne drewniane nie lakierowane barwione bejcą, bez uchwytów i antab, wyposażone w stopki umożliwiające podniesienie o wymiarach - długość 2.00 - 2,10 cm, szerokość 60-70 cm, wysokość 65 cm, wykonane z drewna miękkiego. Zadanie nr 6 TRUMNY KREMACYJNE DREWNIANE - 250 szt., 3.2.7. Zadanie nr 7 - Trumny kremacyjne kartonowe Trumny o wymiarach - długość 2.00 cm, szerokość 60 cm, wysokość 30 cm, dopuszczalna tolerancja wymiarów +- 5 cm. Udźwig trumny 120 kg. Tolerancja +- 10 kg. Zadanie nr 7 TRUMNY KREMACYJNE KARTONOWE - 250 szt., 3.2.8. Zadanie nr 8 - Trumny ekshumacyjne barwione bejcą, lakierowane, wymiary orientacyjne - długość ok. 80 cm, szerokość ok 30 cm, wysokość ok. 30 cm, zamykane na wkręty, wykonane z drewna miękkiego, bez poduszki wewnątrz. Zadanie nr 8 TRUMNY EKSHUMACYJNE - 25 szt. 3.2.9. Zadanie nr 9 - Trumny dziecięce wymiary - długość 60-65 cm, 80-85 cm, szerokość 30-40 cm, wysokość 40-50 cm, kolor biały, lakierowane, wybite wewnątrz białą tkaniną z poduszeczką, wykonane z drewna litego. Zadanie nr 9 TRUMNY DZIECINNE - 10 szt. 3.2.10. Zadanie nr 10 - trumny sosnowe nietypowe (większe od standardowych) według parametrów i opisów zgłoszonych przez zamawiającego. Zadanie nr 10 TRUMNY SOSNOWE O NIETYPOWYCH WYMIARACH - 10 szt. 3.2.11 Zadanie nr 11 - krzyż sosnowy, dębowy, zdobiony, dziecinny, znicz, palik a) Krzyż sosnowy- wysokość min 175 cm, rozpiętość ramion min 58 cm, szerokość deski min 6 cm, grubość deski min 3 cm. Boki deski powinny posiadać frez ozdobny, kolor jasny bądź ciemny lakierowany na połysk z dołączonym wizerunkiem i zestawem umożliwiającym jego montaż. b) Krzyż dębowy - wysokość min 175 cm, rozpiętość ramion min 58 cm, szerokość deski min 6 cm, grubość deski min 3 cm. Boki deski powinny posiadać frez ozdobny, kolor jasny bądź ciemny lakierowany na połysk z dołączonym wizerunkiem i zestawem umożliwiającym jego montaż. c) Krzyż zdobiony - wysokość min 175 cm, rozpiętość ramion min 58 cm, szerokość deski min 6 cm, grubość deski min 3 cm. Krzyż powinien posiadać ozdobne wstawki ze stali nierdzewnej, kolor jasny bądź ciemny lakierowany na połysk z dołączonym wizerunkiem i zestawem umożliwiającym jego montaż. d) Znicz dębowy - wysokość min 145 cm, szerokość deski min 8 cm, grubość deski min 2,5 cm. Boki deski powinny posiadać frez ozdobny, kolor jasny bądź ciemny lakierowany. Boki deski powinny posiadać frez ozdobny, kolor jasny bądź ciemny lakierowany. e) Palik dębowy - wysokość min 175 cm, szerokość deski min 8 cm, grubość deski min 2,5 cm , kolor jasny bądź ciemny lakierowany. f) Krzyż dziecinny sosnowy - wysokość min 145 cm, rozpiętość ramion min 50 cm, szerokość deski min. 6 cm, grubość deski min. 2,5 cm kolor biały. Zadanie nr 11 KRZYŻE SOSNOWE, DĘBOWE, ZDOBIONE, DZIECINNE, ZNICZE, PALIKI - 1. Krzyż dębowy - 150 szt. 2. Krzyż sosnowy - 150 szt. 3. Krzyż zdobiony - 50 szt. 4. Znicz dębowy - 20 szt. 5. Palik dębowy - 20 szt. 6. Krzyż dziecinny sosnowy - 10 szt. 3.2.11. Zadanie nr 12 - Ramki na grób a) ramka na grób zwykły o wymiarach 180-200 cm x 70-100 cm wysokość 20 cm ( + - 5 cm.) ramka z drewna miękkiego, lakierowana o wzmocnionych narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych w kolorze jasnym lub ciemnym, może posiadać frezy ozdobne. b) ramka na grób urnowy o wymiarach 50 x 50 cm wysokość 20 cm ( + - 5 cm) ramka z drewna miękkiego o wzmocnionych narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych w kolorze jasnym lub ciemnym, może posiadać frezy ozdobne. Zadanie 12 RAMKI NA GRÓB 1. Ramki grób zwykły - 120 szt. 2. Ramki grób urnowy - 40 szt. 3.2.13. Zadanie nr 13 - Urny metalowe Urny metalowe - dopuszcza się dowolność stosowanych kolorów, kształtów oraz zastosowanego metalu, pojemnik hermetyczny o pojemności w litrach 3,5 - 5,0. Krzyż umieszczony w urnie wraz z zestawem do montażu na wieku, zaślepka otworu w przypadku rezygnacji z montażu krzyża, wieko uniemożliwiające przypadkowe otwarcie urny ( dopuszcza się montaż wieka przy użyciu silikonu ), część urn powinna być pozbawiona symboli religijnych lub umożliwiająca ich demontaż Zadanie nr 13 URNY METALOWE - 100 szt. 3.2.14. Zadanie nr 14 - Urny ceramiczne Urny ceramiczne - dopuszcza się dowolność stosowanych kolorów i kształtów, pojemnik o pojemności w litrach 3,5 - 5,0. Krzyż umieszczony w urnie wraz z zestawem do montażu na wieku, wieko uniemożliwiające przypadkowe otwarcie urny ( dopuszcza się montaż wieka przy użyciu silikonu ), część urn powinna być pozbawiona symboli religijnych lub umożliwiająca ich demontaż. Zadanie nr 14 URNY CERAMICZNE - 20 szt. 3.2.15. Zadanie nr 15 - Urny mosiężne Urny mosiężne - dopuszcza się dowolność stosowanych kolorów, kształtów oraz zdobień metalu, pojemnik hermetyczny o pojemności w litrach 3,5 - 5,0. Krzyż umieszczony w urnie wraz z zestawem do montażu na wieku, zaślepka otworu w przypadku rezygnacji z montażu krzyża, wieko uniemożliwiające przypadkowe otwarcie urny ( dopuszcza się montaż wieka przy użyciu silikonu ), część urn powinna być pozbawiona symboli religijnych lub umożliwiająca ich demontaż Zadanie nr 15 URNY MOSIĘŻNE - 50 szt. 3.2.16. Zadanie nr 16 - Urny drewniane Urny drewniane - dopuszcza się dowolność stosowanych kształtów z drewna twardego lub miękkiego, koloru jasnego lub ciemnego, pojemnik o pojemności w litrach 3,5 - 5,0. Krzyż umieszczony w urnie wraz z zestawem do montażu na wieku, wieko uniemożliwiające przypadkowe otwarcie urny ( dopuszcza się montaż wieka przy użyciu silikonu ), część urn powinna być pozbawiona symboli religijnych lub umożliwiająca ich demontaż. Zadanie nr 16 URNY DREWNIANE - 50 szt. 3.3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: ? kod CPV: 39.29.61.00-4 - trumny ? kod CPV: 39296000-3 - wyroby pogrzebowe 3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno, kilka lub wszystkie zadania.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 39296100-4


Dodatkowe kody CPV: 39296000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Trumny dębowe naturalne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 84699.75
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: STOL-TRUM Władysław Zygmunt Pęciak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Biała 67
Kod pocztowy: 98-332
Miejscowość: Rząśnia
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 103443
Oferta z najniższą ceną/kosztem 103443
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 130749
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Trumny pokryte powłoką poliestrową z różnego rodzaju drewna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 86152
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: STOL-TRUM Władysław Zygmunt Pęciak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Biała 67
Kod pocztowy: 98-332
Miejscowość: Rząśnia
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 104304
Oferta z najniższą ceną/kosztem 104304
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 123984
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: Trumny sosnowe nietypowe (większe od standardowych)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4779.50
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: STOL-TRUM Władysław Zygmunt Pęciak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Biała 67
Kod pocztowy: 98-332
Miejscowość: Rząśnia
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5842.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5842.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7995
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 11

NAZWA: Krzyż sosnowy, dębowy, zdobiony, dziecinny, znicz, palik

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 25863.75
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: STOL-TRUM Władysław Zygmunt Pęciak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Biała 67
Kod pocztowy: 98-332
Miejscowość: Rząśnia
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 30258
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30258
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33087
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Trumny kremacyjne drewniane

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 55962.50
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Stolarski MADAJKA Wojciech Madajka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wysocko Małe ul. Jankowska 19A
Kod pocztowy: 63-421
Miejscowość: Przygodzice
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 66112.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66112.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86100
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Trumny kremacyjne kartonowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13211.38
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PLASTMET Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ławy 24C
Kod pocztowy: 87-500
Miejscowość: Rypin
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15067.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15067.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15067.50
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 13

NAZWA: Urny metalowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 16000
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PLASTMET Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ławy 24C
Kod pocztowy: 87-500
Miejscowość: Rypin
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7995
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7995
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8241
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 14

NAZWA: Urny ceramiczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3200
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PLASTMET Sp. z o.o. 87-500
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ławy 24C
Kod pocztowy: 87-500
Miejscowość: Rypin
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1697.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1697.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3813
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 15

NAZWA: Urny mosiężne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 10000
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo- Produkcyjno- Handlowo Usługowe ABC Katarzyna Pęciak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Włókniarzy 8/9
Kod pocztowy: 58-533
Miejscowość: Mysłakowice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11008.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11008.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11377.50
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.