eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerwony Bór › Dostawa MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH na budowę budynku mieszkalno - usługowego w Mińsku Mazowieckim.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-02-04

Czerwony Bór: Dostawa MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH na budowę budynku mieszkalno - usługowego w Mińsku Mazowieckim.
Numer ogłoszenia: 45696 - 2013; data zamieszczenia: 04.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27634 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK", Czerwony Bór 23, 18-400 Czerwony Bór, woj. podlaskie, tel. 86 216 36 04, faks 86 216 31 49.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH na budowę budynku mieszkalno - usługowego w Mińsku Mazowieckim..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Lp Materiał Jednostka Ilość 1. Gips tynkarski - maszynowy - DOLNA NIDA t 60 2. Listwa narożnikowa podtynkowa m 1650 3. Listwa podtynkowa dł. min. 2,70 m 2500 4. Płyn gruntujący pod tynk gipsowy - uniwersalny do różnych podłoży EURO grunt 500 kg 1600 5. Taśma klejąca papierowa malarska szer. 3 cm szt 100 6. Taśma klejąca papierowa malarska szer. 5 cm szt 100 7. Folia malarska 20 m2 szt 50 8. Cement portland 32,5 II t 55 9. Folia poliet. Budowlana gr. 0,2 mm m2 2500 10. Styropian akustyczny posadzkowy gr. 2 cm według normy PN-EN 13163(EPST) m2 100 11. Styropian akustyczny posadzkowy gr. 4 cm według normy PN-EN 13163(EPST) m2 2500 12. Styropian akustyczny posadzkowy gr. 5 cm według normy PN-EN 13163(EPST) m2 125 13. Wełna mineralna lamelowa FASROCK LG1 gr. 60 mm m2 300.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00 - Materiały budowlane .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 76349,20

  • Oferta z najniższą ceną: 76349,20 / Oferta z najwyższą ceną: 113990,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.