eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › ubezpieczenie mienia spółki.Ogłoszenie z dnia 2005-08-08

POZYCJA 39863

OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH nie będące zaproszeniem o ubieganie się o zamówienie - usługi Bydgoszcz: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., do kontaktów: Agnieszka Jankowska, Ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz, tel. 052 3249449, fax 052 3249438, e-mail: przetargi@mzk.bydgoszcz.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ubezpieczenie mienia spółki. 2) Miejsce wykonywania: Bydgoszcz, siedziba zamawiającego. Kod NUTS: 3) Nomenklatura 3.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 66.33.41.00 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych Kod CPV wg słownika 2008: 66.51.41.10 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych Oryginalny kod CPV: 66.33.60.00 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty Kod CPV wg słownika 2008: 66.51.50.00 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty Oryginalny kod CPV: 66.33.61.00 - Usługi ubezpieczenia od ognia Kod CPV wg słownika 2008: 66.51.51.00 - Usługi ubezpieczenia od ognia Oryginalny kod CPV: 66.33.62.00 - Usługi ubezpieczenia własności Kod CPV wg słownika 2008: 66.51.52.00 - Usługi ubezpieczenia własności Oryginalny kod CPV: 66.33.63.10 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów Kod CPV wg słownika 2008: 66.51.54.00 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów Oryginalny kod CPV: 66.33.70.00 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Kod CPV wg słownika 2008: 66.51.60.00 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Oryginalny kod CPV: 66.33.71.00 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej Kod CPV wg słownika 2008: 66.51.61.00 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej Oryginalny kod CPV: 66.33.74.00 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej Kod CPV wg słownika 2008: 66.51.64.00 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 3.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 3.3) Kategoria usług: 4) Rodzaj i wartość dostaw/usług: Ubezpieczenie mienia spółki, wartość powyżej 400 000 Euro. 5) Planowane rozpoczęcie procedury udzielania zamówienia: 6) Rodzaj procedury udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. 7) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: 061.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 27.07.2005. ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ Nr: 1 1) Nomenklatura 1.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.33.41.00, 66.33.60.00, 66.33.61.00, 66.33.62.00, 66.33.63.10, 66.33.70.00, 66.33.71.00, 66.33.74.00. 1.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 2) Rodzaj i zakres: 3) Szacunkowy koszt (bez VAT): 3200000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia: realizacji robót/dostaw/usług: 01.01.2006. 7) Data zakończenia: 31.12.2007.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.